Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Verkeersovertredingen zijn geregeld in de Code de la route (wegverkeerswet), waarin met name overtredingen in verband met het drinken van alcohol, snelheidsovertredingen en gedragingen bij een verkeersongeluk zijn opgenomen.

Wat zijn de overtredingen in verband met het drinken van alcohol?

Er moet onderscheid worden gemaakt naar alcoholgehalte. Het basisgehalte waarboven alcoholconsumptie strafbaar wordt, is 0,5 gram per liter bloed. Van 0,5 g tot 1,2 g per liter bloed is de Tribunal de police (politierechter) bevoegd (ernstige overtreding); vanaf 1,2 g is de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) bevoegd (licht misdrijf).

De wet voorziet ook in het geval van duidelijke tekenen van dronkenschap. Als u namelijk een alcoholgehalte van minder dan 0,5 g per liter bloed hebt, maar u duidelijke tekenen van dronkenschap vertoont, wordt u behandeld als iemand met een alcoholgehalte van ten minste 0,5 g per liter bloed. Op dezelfde manier wordt een bestuurder met een gehalte tussen de 0,5 en 1,2 g per liter bloed met duidelijke tekenen van dronkenschap, op dezelfde manier behandeld als iemand met ten minste 1,2 g per liter bloed.

Welke sancties riskeert u?

U riskeert de volgende straffen: gevangenisstraf, boete, rijverbod (tijdelijk, permanent, onmiddellijke intrekking) of inbeslagneming. De sancties variëren naargelang de ernst van de overtreding.

Welke snelheidsovertredingen zijn er?

Er zijn drie snelheidsovertredingen.

Lichte overtreding

Het gaat hier om overtredingen die niet onder een andere categorie vallen. De sanctie op een lichte overtreding is betaling van een vaste boete en de zaak is afgedaan.

Zware overtreding

De sanctie is een boete (van 25 tot 500 euro).

Licht misdrijf van een grote snelheidsovertreding (alleen bij recidive na een eerste zware overtreding)

De sanctie is een boete (500 tot 10.000 euro) en een gevangenisstraf (8 dagen tot 3 jaar) of een van deze straffen.

Voor meer informatie over de drempels voor snelheidsovertredingen en de indeling naargelang de ernst van de overtreding, zie het ministerie van Verkeer.

Welke overtredingen zijn er in verband met gedragingen bij een ongeval?

Licht misdrijf van doorrijden na een ongeval

Bij een ongeval (ongeacht de aard of de grootte van de schade) moet u op de plaats van het ongeval blijven totdat alle onderzoek is afgerond; als u dit niet doet begaat u een vluchtmisdrijf.

Bij een vluchtmisdrijf loopt u het risico op gevangenisstraf, een boete of een rijverbod.

Niet verlenen van hulp aan in gevaar verkerende personen

Het niet verlenen van hulp aan iemand die in gevaar verkeert is strafbaar als u, zonder ernstig gevaar voor uzelf of anderen, er willens en wetens van afziet iemand te hulp te schieten of hulp te verschaffen aan iemand die in ernstig gevaar verkeert, ongeacht of u zelf deze gevaarlijke situatie heeft bemerkt of dat deze situatie u wordt beschreven door degenen die uw hulp inroepen.

U loopt het risico om, bij het niet verlenen van hulp aan iemand die in gevaar verkeert, een gevangenisstraf van vijf jaar te krijgen en een boete van 251 tot 10.000 euro, of een van deze straffen.

Lichamelijk letsel door schuld en dood door schuld

De zaak zal als een niet met het verkeer verband houdende zaak, door de rechtbank worden behandeld.

Links

Ministerie van Verkeer, snelheidsovertredingen

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeer

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.