Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Luxemburg

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen waarop meestal een vaste sanctie staat, zoals een boete, zie informatieblad 5. Wanneer u het slachtoffer bent van een zwaarder misdrijf, vindt u hier alle informatie over uw rechten.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder vindt u een overzicht van de gebruikelijke fasen van een strafrechtproces

 • Het proces begint met een aanklacht van een strafbaar feit, met een aangifte van een slachtoffer of een door de politie geconstateerd licht of zwaar misdrijf
 • de Procureur d'Etat (hierna "de procureur" genoemd) geeft opdracht tot een voorbereidend opsporingsonderzoek
 • de politie ondervraagt de verdachten en kan hen maximaal 24 uur vasthouden
 • als de procureur een onderzoeksrechter benoemt, beslist hij over uw beschuldiging, dat wil zeggen: hij stelt u officieel in staat van beschuldiging voor het begaan van een strafbaar feit en verhoort u vervolgens
 • de onderzoeksrechter kan u door de politie laten aanhouden en u gevangen zetten; u hebt het recht om voorlopige invrijheidstelling te verzoeken bij de Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank
 • de onderzoeksrechter onderzoekt de zaak à charge en à decharge
 • als hij klaar is, stuurt de onderzoeksrechter het dossier aan de procureur, die een voorstel doet voor een sepot (einde rechtsvervolging zonder gevolgen) of voor uw verwijzing naar een rechtbank om er te worden berecht. U hebt het recht hoger beroep in te stellen tegen deze verwijzing
 • u verschijnt op de zittingen van de rechtbank die is belast met strafzaken
 • een rechterlijke uitspraak waarin u wordt vrijgesproken of veroordeeld
 • u hebt het recht hoger beroep in te stellen en opnieuw berecht te worden door het Cour d’appel (hof van beroep)

Gedetailleerde informatie over al deze fasen van de procedure en over uw rechten vindt u in de informatiebladen. Deze informatie kan niet in de plaats komen van het raadplegen van een advocaat en dient slechts als richtlijn.

De rol van de Europese Commissie

Let op: de Europese Commissie heeft geen enkele rol in strafzaken in de lidstaten en kan u niet bijstaan als u een klacht heeft. Deze informatiebladen geven u informatie over hoe u een klacht kunt indienen en bij wie.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

1 - Een advocaat raadplegen

2 - Mijn rechten tijdens het onderzoek

 • Verhoor/voorbereidend opsporingsonderzoek door de politie
 • Aanhouding (met inbegrip van Europees aanhoudingsbevel)
 • Verhoor door de onderzoeksrechter en hechtenis
 • Zitting van de Chambre du conseil om te beslissen over de invrijheidstelling
 • Onderzoek van de zaak door de procureur/onderzoeksrechter en rechten van de verdediging
 • Procedure van sluiting van het onderzoek en verwijzing naar de rechtbank

3 - Mijn rechten tijdens het proces

4 - Mijn rechten na het proces

5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.