Verdachten (in strafzaken)

Malta

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.

Inhoud aangereikt door
Malta

Samenvatting van de strafprocedure

De tenlastelegging vindt altijd plaats bij de Court of Magistrates. Als u zich in hechtenis bevindt op het moment van de tenlastelegging, moet de rechtbank eerst beslissen of het voortduren van uw hechtenis is gebaseerd op een wettelijke bepaling, en u daarna meedelen dat u om vrijlating op borgtocht kunt verzoeken. Als u zich niet in hechtenis bevindt op het moment van de tenlastelegging, wordt u op de hoogte gesteld van de aanklacht en de datum waarop u voor de rechter moet verschijnen voor de eerste hoorzitting.

Er zijn drie verschillende soorten processen afhankelijk van de ernst van de aanklacht die tegen u is ingediend:

Spoedprocedure bij de Court of Magistrates

 • Tenlastelegging
 • Betoog van de politie
 • Betoog van de verdachte
 • Slotverklaringen
 • Uitspraak

Procedure bij de Court of Magistrates na het aanvoeren van het bewijs

 • Tenlastelegging
 • Betoog van de politie en de Attorney General (openbare aanklager)
 • Betoog van de verdachte
 • Slotverklaringen
 • Uitspraak

Juryproces

 • Preliminaire excepties en excepties inzake de toelaatbaarheid van het bewijs
 • Voorlezen van de tenlastelegging
 • Pleidooi van de aanklager
 • Betoog van de Attorney General (openbaar aanklager)
 • Betoog van de verdachte
 • Antwoord van de aanklager
 • Antwoord van de verdachte
 • Samenvatting van de zitting
 • Schuldigverklaring/vrijspraak
 • Vonnis

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u alle informatie over uw rechten hier vinden.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

2 – Mijn rechten tijdens het proces

3 – Mijn rechten na afloop van het proces

Laatste update: 23/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.