Verdachten (in strafzaken)

Slowakije

In deze informatiebladen kunt u lezen hoe de bevoegde strafrechtelijke autoriteiten te werk gaan als u wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Samenvatting van de strafprocedure

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende fasen van een strafprocedure in Slowakije.

De voorafgaande rechtspleging bestaat uit de volgende fasen:

  • de procedure voorafgaand aan strafrechtelijke vervolging;
  • de voorbereidende procedure (het onderzoek).

Het proces bestaat uit de volgende fasen:

  • de voorlopige evaluatie en bestudering van de tenlastelegging;
  • de hoofdfase van het proces;
  • de beroepsprocedure (beroep [odvolanie] bij een hogere rechtsinstantie, hogere voorziening [dovolanie] bij het Hooggerechtshof van de Republiek Slowakije [Najvyšší súd Slovenskej Republiky], heropening van de zaak);
  • de tenuitvoerleggingsprocedure, de fase waarin straffen en beveiligingsmaatregelen ten uitvoer worden gelegd.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Mijn rechten tijdens het proces

Mijn rechten na het proces

Laatste update: 02/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.