Verdachten (in strafzaken)

Zweden

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In deze informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt door een advocaat te worden vertegenwoordigd. Ook wordt hier uitgelegd wat een advocaat voor u zal doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Uw recht op een van overheidswege toegewezen raadsman

Als de rechter om uw inverzekeringstelling verzoekt, krijgt u onmiddellijk van overheidswege een raadsman toegewezen. Als u echter niet wordt vastgehouden, krijgt u mogelijk pas een raadsman toegewezen op het moment dat de strafrechtelijke procedure wordt ingesteld. Als u verdacht wordt van een misdrijf waarvoor minimaal zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd, hebt u echter altijd het recht om te verzoeken dat er een raadsman aan u wordt toegewezen. Ook in andere gevallen hebt u mogelijk recht op een van overheidswege toegewezen raadsman.

Een advocaat vinden

Als u een voorkeur hebt voor een bepaalde advocaat, hebt u gewoonlijk het recht te verzoeken dat deze persoon van overheidswege aan u wordt toegewezen als uw raadsman. In andere gevallen wordt er een raadsman door de rechter toegevoegd. In dat geval wordt deze persoon gekozen uit de kring van advocaten die regelmatig voor de betreffende arrondissementsrechtbank als toegevoegd raadsman optreden. Iedere arrondissementsrechtbank heeft een lijst met plaatselijke advocaten die gewoonlijk optreden als toegevoegd raadsman.

Ook kunt u ook op de website van de Zweedse orde van advocaten zoeken naar advocaten die strafzaken behandelen.

De kosten van een advocaat betalen

Indien u van overheidswege een raadsman krijgt toegewezen, betaalt de overheid de kosten van de advocaat. Als u schuldig wordt bevonden aan het misdrijf waarvan u wordt verdacht, moet u deze kosten mogelijk volledig of gedeeltelijk terugbetalen, afhankelijk van uw financiële omstandigheden. Dit wordt door de rechter bepaald.

Als u verdedigd wilt worden door een advocaat die kantoor houdt in een ander land dan waar de rechtbank is gevestigd, moet u mogelijk de reiskosten en reistijd van de advocaat zelf betalen.

U kunt ook een particuliere raadsman kiezen. In dat geval dient u de kosten volledig zelf te betalen. Als u wordt vrijgesproken, is het echter mogelijk dat u deze kosten volledig of gedeeltelijk krijgt terugbetaald.

Links

Zweedse orde van advocaten

Nationale autoriteit voor rechtsbijstand

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.