Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Wat is de gebruikelijke straf voor verkeersovertredingen?

Als u wordt beschuldigd van een lichte verkeersovertreding, is de gebruikelijke straf een boete. Als u ter plaatse bent aangehouden door de politie en bekent de overtreding te hebben begaan, dan kan de politie u een bekeuring geven.

Wat gebeurt er als ik ontken de overtreding te hebben begaan?

Als u ontkent een overtreding te hebben begaan, wordt de zaak na onderzoek door de politie doorgestuurd naar een openbare aanklager die besluit om al dan niet vervolging in te stellen. Indien er vervolging wordt ingesteld, vindt vervolgens een hoorzitting plaats bij de arrondissementsrechtbank. In deze gevallen hebt u gewoonlijk geen recht op een van overheidswege toegewezen raadsman. U hebt echter wel het recht om op eigen kosten een advocaat in de arm te nemen, en op een tolk als u de taal niet spreekt.

Wat gebeurt er in het geval van ernstigere verkeersovertredingen?

Als u verdacht wordt van ernstigere verkeersovertredingen, bijvoorbeeld een ernstig geval van rijden onder invloed (meer dan 100 milligram per milliliter), dan is de gebruikelijke straf minimaal één maand gevangenisstraf. Als de openbare aanklager denkt te kunnen bewijzen dat u schuldig bent, wordt de zaak altijd voor de rechter gebracht. U kunt dan recht hebben op een van overheidswege toegewezen raadsman.

Links

Zweedse politie

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.