Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Austria

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd. Zgodnie z prawem austriackim o popełnieniu przestępstwa można mówić wyłącznie w przypadku naruszenia konkretnego przepisu prawa, który obowiązuje w czasie popełnienia czynu. Tylko państwo ma prawo ścigać przestępstwa. Na prokuraturze, która sprawuje nadzór nad czynnościami wydziałów śledczych policji, a także na sądach spoczywa obowiązek ustalenia stanu faktycznego oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie przy jego ocenie. W poniższych arkuszach informacyjnych znajdziesz informacje, dzięki którym poznasz prawa, które przysługują ci jako oskarżonemu, jeśli na terenie Austrii zostało przeciwko tobie wszczęte postępowanie karne. Na każdym etapie postępowania przysługują ci inne prawa. Informacje na temat najważniejszych etapów postępowania zostały przedstawione skrótowo, dzięki czemu szybko będziesz mógł dotrzeć do potrzebnych ci informacji.

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przebieg procesu karnego

Proces karny w Austrii zasadniczo składa się z trzech etapów:

  • postępowania przygotowawczego;
  • rozprawy głównej;
  • postępowania apelacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które zazwyczaj kończą się nałożeniem grzywny, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie pomocy prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

  • dochodzenie i gromadzenie materiału dowodowego;
  • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie (w tym europejski nakaz aresztowania);
  • zarzuty;
  • przygotowanie obrony.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po rozprawie

5 – Wykroczenia

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.