Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: hiszpański
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Austria

W poniższych zestawieniach informacji wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd. Zgodnie z prawem austriackim o popełnieniu przestępstwa można mówić wyłącznie w przypadku naruszenia konkretnego przepisu prawa, który obowiązuje w czasie popełnienia czynu. Wyłącznie państwo ma prawo ścigać przestępstwa. Na organach ścigania oraz na nadzorowanych przez nie wydziałach śledczych policji, a także na sądach spoczywa obowiązek ustalenia stanu faktycznego oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie przy jego ocenie.

Autor treści:
Austria

Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym

W poniższych zestawieniach informacji wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Zgodnie z prawem austriackim o popełnieniu przestępstwa można mówić wyłącznie w przypadku naruszenia konkretnego przepisu prawa, który obowiązuje w czasie popełnienia czynu. Wyłącznie państwo ma prawo ścigać przestępstwa. Na organach ścigania oraz na nadzorowanych przez nie wydziałach śledczych policji, a także na sądach spoczywa obowiązek ustalenia stanu faktycznego oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie przy jego ocenie.

Z poniższych zestawień informacji można dowiedzieć się, jakie prawa przysługują podejrzanemu i oskarżonemu w postępowaniu karnym wszczętym na terenie Austrii. Na każdym etapie postępowania podejrzanemu/oskarżonemu przysługują inne prawa. Informacje na temat najważniejszych etapów postępowania przedstawiono skrótowo, dzięki czemu podejrzany/oskarżony będzie mógł szybko dotrzeć do potrzebnych mu informacji.

Przebieg postępowania karnego

Co do zasady postępowanie karne w Austrii dzieli się na trzy etapy:

  • Postępowanie przygotowawcze
  • Postępowanie sądowe
  • Postępowanie apelacyjne

Szczegółowe informacje na temat wszystkich tych etapów postępowania oraz na temat praw przysługujących podejrzanemu/oskarżonemu można znaleźć w poniższych zestawieniach informacji. Informacje te nie zastępują porady prawnej i mają wyłącznie orientacyjny charakter.

Wszelkie informacje o prawach przysługujących ofiarom przestępstw można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:

Moje prawa w postępowaniu przygotowawczym

Moje prawa w trakcie rozprawy sądowej

Moje prawa po zakończeniu rozprawy

Ostatnia aktualizacja: 01/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.