Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Belgia

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Belgia

Znalezienie adwokata

Każdy belgijski adwokat podlega Izbie Adwokackiej w okręgu, na terenie którego prowadzi swoją kancelarię. W Brukseli Izba dzieli się na dwa zrzeszenia adwokatów, z których jedno zrzesza adwokatów francuskojęzycznych, zaś drugie adwokatów niderlandzkojęzycznych.

Izby z regionu Walonii oraz brukselskie zrzeszenie francuskie wchodzą w skład francusko- niemieckojęzycznej Izby Adwokackiej (O.B.F.G).

Zrzeszenie niderlandzkie oraz izby flamandzkie wchodzą w skład Orde van de Vlaamse Balies (O.V.B.)

Listę adwokatów można znaleźć w książce telefonicznej, katalogu firm i ogłoszeń (pages jaunes) lub w Internecie (https://avocats.be/fr lub http://www.advocaat.be/). Aby znaleźć adwokata specjalizującego się w obronie oskarżonych w postępowaniach karnych możesz skorzystać z wyszukiwarki tematycznej, zaznaczając w kategoriach wyszukiwania rubrykę „prawo karne” (droit pénal w języku francuskim, strafrecht w języku niderlandzkim).

Adwokata można też znaleźć, za kryterium wyszukiwania przyjmując rejon lub okręg sądowy.

Listę adwokatów można również uzyskać w sekretariacie każdej izby adwokackiej.

Możesz także skontaktować się z adwokatem, który został ci polecony, bezpośrednio pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Co do zasady sam pokrywasz honorarium adwokata. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności adwokat może poprosić cię o wpłatę zaliczki. Prawo nie określa wysokości honorariów adwokackich. Adwokat ma jednak obowiązek poinformować cię o sposobie naliczania swojego wynagrodzenia: według stawki godzinowej, zależnie od czasu, który adwokat poświęcił na twoją obronę, lub według stawki za dokonanie danej czynności (porada, przegląd akt sprawy, wystąpienie przed sądem itp.).

Do honorarium adwokata dolicza się koszty, które poniosła jego kancelaria, oraz wszelkie opłaty sądowe.

Jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe, możesz skierować wniosek o bezpłatną pomoc prawną do Biura pomocy prawnej, któremu podlega twój adwokat. Listę takich biur w każdym okręgu sądowym możesz znaleźć w Internecie:

Jeżeli otrzymujesz zasiłki z C.P.A.S, stałą rentę dla osób starszych, rentę inwalidzką, masz dziecko pozostające na twoim utrzymaniu, mieszkasz w lokalu socjalnym, jesteś nieletni, niewypłacalny (sądowe postanowienie o ogłoszeniu upadłości), zastosowano wobec ciebie tymczasowe aresztowanie, jesteś oskarżonym, który został wezwany do stawiennictwa na podstawie protokołu, lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, pomoc adwokata zostanie ci przyznana bezpłatnie.

Podobna zasada obowiązuje, jeśli jesteś osobą samodzielnie prowadzącą gospodarstwo domowe, a twoje miesięczne dochody nie przekraczają 860 EUR, lub jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe z inną osobą, a całkowity dochód wszystkich mieszkających z tobą osób dorosłych nie przekracza 1 104 EUR (dodatkowo 145,16 EUR na każdą osobą na utrzymaniu).

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.