Oskarżeni (postępowanie karne)

Jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa, niniejsze arkusze informacyjne stanowią źródło informacji na temat postępowania karnego oraz jego poszczególnych etapów. W arkuszach informacyjnych zawarto informacje na temat praw i obowiązków oskarżonego na każdym etapie, to jest w toku postępowania przygotowawczego, postępowania głównego i po wydaniu orzeczenia przez sąd. Można się z nich również dowiedzieć o postępowaniu w sprawie wykroczeń, takich jak wykroczenia w ruchu drogowym.

Jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa, przysługują ci pewne ustawowo zagwarantowane prawa, których nie można naruszyć. Należy poznać te prawa oraz uzyskać pełną informację na temat czynności na różnych etapach postępowania karnego. Arkusze informacyjne zawierają informacje na temat organów prowadzących postępowanie, uzyskania porady prawnej, statusu oraz praw różnych jednostek i funkcjonariuszy, a także informacje na temat terminów, których należy dochować w toku postępowania oraz na temat dostępnego wsparcia. Zawarto w nich również informacje na temat obowiązków oskarżonego w toku postępowania.

Ze względu na to, że w różnych państwach obowiązują różne przepisy, zrozumienie przebiegu postępowania oraz znajomość swoich praw i obowiązków są niezwykle istotne. Podczas lektury niniejszych arkuszy informacyjnych należy zwrócić uwagę na status stron postępowania oraz terminy, których należy dochować.

Następujące arkusze informacyjne stanowią przewodnik po najważniejszych etapach postępowania karnego w każdym z państw członkowskich oraz wyjaśniają przysługujące ci prawa i podstawowe zasady, których należy przestrzegać w celu skorzystania z tych praw.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna. W razie potrzeby należy się skontaktować z prawnikiem lub innym specjalistą w celu ustalenia sposobu postępowania odpowiedniego do danej sytuacji.

Wszelkie odniesienia na tych stronach do osób płci męskiej uważa się również za odniesienia do osób płci żeńskiej i na odwrót, chyba że kontekst wyraźnie wskazuje inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.