Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: estoński
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Estonia

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które zazwyczaj kończą się nałożeniem grzywny, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Estonia

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego:

 • wszczęcie postępowania karnego;
 • postępowanie przygotowawcze, w tym dochodzenie;
 • wgląd do akt i wnioski dotyczące sprawy;
 • przedstawienie zarzutów;
 • postępowanie przygotowawcze w sądzie;
 • rozprawa główna;
 • wyrok;
 • postępowanie odwoławcze (w sądach drugiej i trzeciej instancji);
 • wykonanie wyroku.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki.

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych

 • wszczęcie postępowania karnego;
 • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie;
 • przesłuchanie i zebranie dowodów;
 • wgląd do akt, wnioski dotyczące sprawy i wniesienie oskarżenia;
 • dodatkowe informacje dla nierezydentów.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po rozprawie

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Przegląd postępowania karnego w Estonii w języku angielskim

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.