Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Finlandia

Niniejsze arkusze informacyjne wyjaśniają, co się dzieje, jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony w związku z przestępstwem, które jest rozpoznawane przez sąd na rozprawie. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, zagrożonych karą w ustalonej wysokości, jaką jest grzywna, znajdują się w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Finlandia

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów postępowania karnego:

  • dochodzenia w sprawie karnej;
  • rozpatrzenia zarzutów i innych postanowień prokuratora;
  • rozprawy w sądzie;
  • wykonania kary.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki.

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

  • Przesłuchanie
  • Zatrzymanie
  • Pierwsze stawiennictwo w sądzie
  • Przed rozprawą główną
  • Skarga na czynności policji
  • Prawa w zakresie języka

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po wydaniu orzeczenia przez sąd

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Postępowanie karne w sądzie rejonowym

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.