Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: fiński
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Finlandia

Niniejsze arkusze informacyjne wyjaśniają, co się dzieje, jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony w związku z przestępstwem, które jest rozpoznawane przez sąd na rozprawie. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, zagrożonych karą w ustalonej wysokości, jaką jest grzywna, znajdują się w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Finlandia

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów postępowania karnego:

  • dochodzenia w sprawie karnej;
  • rozpatrzenia zarzutów i innych postanowień prokuratora;
  • rozprawy w sądzie;
  • wykonania kary.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki.

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

  • Przesłuchanie
  • Zatrzymanie
  • Pierwsze stawiennictwo w sądzie
  • Przed rozprawą główną
  • Skarga na czynności policji
  • Prawa w zakresie języka

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po wydaniu orzeczenia przez sąd

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Postępowanie karne w sądzie rejonowym

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.