Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Jak traktowane są drobne wykroczenia w ruchu drogowym?

Drobne wykroczenia, takie jak jazda z nadmierną prędkością, używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu lub nieprawidłowe parkowanie zwykle są załatwiane w drodze mandatu karnego, z wyznaczeniem określonego terminu na zapłatę kary w ustalonej wysokości drogą pocztową. Sprawa trafia do sądu dopiero wówczas, gdy nie uiścisz kary. W niektórych przypadkach mandat otrzymasz w miejscu popełnienia wykroczenia, w innych zostanie on wysłany na twój adres.

Za niektóre wykroczenia karane mandatem karnym przyznawane są punkty karne obciążające posiadacza prawa jazdy. Jeśli zbierzesz dwanaście punktów karnych w okresie trzech lat, otrzymasz zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Irlandii. Jeśli zapłacisz mandat karny, otrzymasz mniejszą liczbę punktów aniżeli w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, który następnie cię skaże. Unia Europejska pracuje obecnie nad projektem harmonizacji wszystkich ewidencji wykroczeń drogowych kierowców w państwach członkowskich.

Wykroczeniami w ruchu drogowym niemal zawsze zajmują się funkcjonariusze Garda. Należy pamiętać, że w Irlandii kierowca ma obowiązek mieć przy sobie prawo jazdy oraz okazać je na żądanie funkcjonariusza Garda.

Jeśli mieszkasz w Irlandii, a jesteś obywatelem innego państwa członkowskiego, wówczas zostanie wobec ciebie zastosowana dokładnie taka sama procedura, jak wobec obywatela irlandzkiego.

Jeśli Twoja sprawa zostanie skierowana do sądu, to sądem właściwym do jej rozpoznania będzie sąd rejonowy - District Court (sąd najniższego rzędu) w składzie jednego sędziego zawodowego, bez ławy przysięgłych. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem, możesz zaskarżyć orzeczenie co do winy lub kary do sądu wyższej instancji (patrz arkusz informacyjny 4).

Czy wykroczenia te zostaną wpisane do rejestru karnego?

Wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym trafiają do komputerowego rejestru Garda. Kary za najdrobniejsze wykroczenia, takie jak jazda z nadmierną prędkością, nie są traktowane jak wyroki skazujące. Jeżeli jednak ciążą na tobie poważniejsze zarzuty, takie jak niebezpieczna jazda, jazda po użyciu alkoholu lub jazda bez obowiązkowego ubezpieczenia, wyroki skazujące wydane w tych sprawach trafią do twojego rejestru karnego. Sprawy o takie wykroczenia są prowadzone zgodnie z procedurą opisaną w arkuszu informacyjnym 4. Jeśli postawiono ci zarzut popełnienia takiego wykroczenia, powinieneś niezwłocznie zwrócić się o poradę prawną.

Jak traktowane są sprawy o inne drobne wykroczenia

Do najpowszechniejszych wykroczeń należy jazda z nadmierną prędkością i używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Różne inne wykroczenia, takie jak jazda pasem ruchu przeznaczonym dla autobusów, są załatwiane w trybie „mandatu karnego”, bez przyznawania punktów karnych. Za jazdę bez zachowania należytej uwagi wobec innych użytkowników drogi, w tym nieostrożną jazdę, grozi mandat karny oraz punkty karne.

Sprawa trafi do sądu tylko w przypadku nieuiszczenia kary. Podobnie jak powyżej, będzie ją rozpoznawał sąd rejonowy. Jego orzeczenie podlega zaskarżeniu.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.