Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Łotwa

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Łotwa

Znalezienie adwokata

Jeśli potrzebujesz adwokata, skontaktuj się z Łotewską Radą Adwokacką. Prowadzi ona listę adwokatów praktykujących prawo na Łotwie.

Niezależnie od tego, czy przebywasz w areszcie, czy też nie, możesz powiadomić organ prowadzący postępowanie (oficera śledczego/prokuratora/sąd), że chcesz skorzystać z porady prawnej. Otrzymasz informację o adwokatach pełniących dyżur adwokacki bądź taki adwokat zostanie powiadomiony, że potrzebujesz porady prawnej i ci jej udzieli.

Najlepiej będzie, jeśli ty lub twoi krewni porozumiecie się z adwokatem, który zajmie się twoją sprawą tak długo, jak to konieczne.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Adwokatom należy się honorarium, w związku z czym adwokaci zawierają z klientami pisemne umowy dotyczące wynagrodzenia. Jeśli nie zawarłeś umowy z adwokatem, poradę prawną w niezbędnym zakresie zapewni ci państwo, a jej koszt zostanie pokryty z budżetu państwa.

Ciekawe strony

Ustawa o postępowaniu karnym

Ustawa o adwokaturze

Ustawa o państwowej pomocy prawnej

Rozporządzenie w sprawie państwowej pomocy prawnej

Łotewska adwokatura

Urząd ds. pomocy prawnej

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.