Oskarżeni (postępowanie karne)

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Jak traktowane są drobne wykroczenia w ruchu drogowym?

Jeśli przekroczyłeś dozwoloną prędkość (50 km/h w terenie zabudowanym i 90 km/h poza terenem zabudowanym) o nie więcej niż 20 km/h, to funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 5 łatów.

Jeśli przekroczyłeś dozwoloną prędkość o 21–30 km/h, funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 20 łatów.

Im bardziej przekroczysz dopuszczalną prędkość, tym wyższa będzie kwota mandatu – jej maksymalna wysokość to 300 łatów. Dodatkowo zostanie ci zatrzymane prawo jazdy na okres od 3 do 6 miesięcy.

Jeśli zaparkowałeś w niedozwolonym miejscu, funkcjonariusz policji może nałożyć mandat karny w wysokości 20 łatów.

Jeśli prowadzisz pojazd bez prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, zaświadczenia o badaniu technicznym itp., funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 2 łatów.

Za jazdę w dzień bez włączonych świateł funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 5 łatów. Za to samo wykroczenie po zmroku/w warunkach słabej widoczności funkcjonariusz policji nałożyć mandat karny w wysokości 30 łatów.

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 20 łatów.

Funkcjonariusz policji sporządza protokół wykroczenia i może podjąć decyzję o wymierzeniu kary na miejscu. Możesz odwoływać się od kary do organu wyższego stopnia w ciągu 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o decyzji. Od decyzji organu wyższego stopnia możesz odwołać się do rejonowego sądu administracyjnego. Odwołanie należy złożyć w terminie 1 miesiąca.

Wykroczeniami w ruchu pieszych zajmuje się policja gminna. Za takie wykroczenia grozi mandat karny w wysokości od 5 do 20 łatów. Taką decyzję możesz zaskarżyć decyzję do rejonowego sądu administracyjnego w terminie 1 miesiąca.

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, gdy stężenie alkoholu we krwi osoby posiadającej prawo jazdy krócej niż dwa lata wynosi 0,2–0,5 ‰, funkcjonariusz policji/sąd rejonowy/sąd miejski nakłada karę grzywny w wysokości 100–200 łatów oraz zatrzymuje prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Możesz zaskarżyć tę decyzję do organu wyższego stopnia w terminie 1 miesiąca, a następnie do rejonowego sądu administracyjnego (w przypadku grzywny wymierzonej przez funkcjonariusza policji) lub sądu okręgowego (w razie grzywny wymierzonej przez sąd).

Czy wykroczenia te zostaną wpisane do rejestru karnego?

Kary administracyjne zostają wpisane do rejestru karnego. Informacje o tych karach są przechowywane bez twojej zgody w aktywnej bazie danych rejestru Centrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy przez okres jednego roku od ich wykonania, a następnie takie wpisy trafiają do archiwum rejestru.

Ciekawe strony

Kodeks drogowy

Kodeks wykroczeń administracyjnych

Ustawa o postępowaniu administracyjnym

Ustawa o policji

Ustawa o rejestrze skazanych

Policja państwowa

Dyrekcja ds. bezpieczeństwa drogowego

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.