Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Łotwa

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Autor treści:
Łotwa
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono w skrócie etapy zwykłego postępowania karnego:

  • dochodzenie,
  • przygotowanie aktu oskarżenia,
  • rozprawa przed sądem pierwszej instancji,
  • postępowanie odwoławcze przed sądem apelacyjnym,
  • kasacja przed Sądem Najwyższym,
  • wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.

Szczegółowe informacje o poszczególnych etapach postępowania oraz o twoich prawach znajdziesz w poszczególnych arkuszach informacyjnych.

Są to jedynie informacje poglądowe, nie należy korzystać z nich w zastępstwie porady prawnej.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Z arkuszy informacyjnych dowiesz się, jak i do kogo wnieść skargę.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Moje prawa w postępowaniu przygotowawczym

Moje prawa w trakcie rozprawy sądowej

Moje prawa po zakończeniu rozprawy

Ciekawe strony

Ustawa o postępowaniu karnym

Ustawa – Prawo karne

Policja

Prokuratura

Łotewska adwokatura

Łotewskie sądownictwo

Ostatnia aktualizacja: 11/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.