Oskarżeni (postępowanie karne)

Malta

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się także, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeżeli koszty z tytułu jego udziału przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Malta

Znalezienie adwokata

Jeżeli nie posiadasz własnego adwokata, możesz znaleźć go za pomocą oficjalnej strony internetowej Izby Adwokackiej (il-Kamra tal-Avukati, ang. Chamber of Advocates). Jeżeli przebywasz w areszcie, musisz zwrócić się o pomoc w umożliwieniu ci dostępu do strony internetowej, osadzeni nie mają bowiem bezpośredniego dostępu do internetu.

Koszty z tytułu udziału adwokata

Dyżur adwokacki przez całą dobę pełni niezależny adwokat. Koszty z tytułu jego udziału pokrywa budżet państwa. Adwokat dyżurujący udziela porad w zakresie przysługujących ci praw oraz zapewnia, abyś nie popełnił błędu, który mógłby zostać wykorzystany przeciwko tobie.

Prawo do bezpłatnej pomocy adwokata przysługuje ci jednak tylko wówczas, gdy nie stać cię na pokrycie kosztów z tytułu jego udziału. W celu ustalenia, czy przysługuje ci pomoc prawna, nie dokonuje się jednak oceny twojej sytuacji majątkowej – podstawowym branym pod uwagę kryterium jest posiadanie zatrudnienia. Jeżeli nie posiadasz zatrudnienia, państwo zapewni ci pomoc adwokata dyżurującego – zarówno na etapie przed przesłuchaniem przez policję, jak i podczas twojego stawiennictwa przed sądem.

Jeżeli staniesz przed sądem bez adwokata, sąd zasugeruje ci jego ustanowienie, chyba że będziesz twierdził, iż nie potrzebujesz jego pomocy.

Jeżeli stać cię na adwokata, nie będziesz mógł skorzystać z pomocy prawnej, adwokata będziesz musiał zatem ustanowić samodzielnie. Przed wynajęciem konkretnego adwokata warto uzgodnić z nim wysokość jego honorarium.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.