Oskarżeni (postępowanie karne)

Słowacja

Poniżej wyjaśniono procedury stosowane przez organy ścigania wobec osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa.

Autor treści:
Słowacja

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego w Republice Słowackiej.

Postępowanie przedsądowe składa się z następujących etapów:

  • czynności poprzedzające wszczęcie ścigania karnego;
  • postępowanie przygotowawcze (dochodzenie lub śledztwo).

Postępowanie sądowe składa się z następujących etapów:

  • badania aktu oskarżenia i rozprawy wstępnej;
  • rozprawy głównej;
  • procesu apelacji: apelacja (odvolanie) do sądu wyższej instancji, skarga kasacyjna (dovolanie) do Sądu Najwyższego Republiki Słowacji (Najvyšší súd Slovenskej Republiky), wznowienie postępowania (obnova konania);
  • postępowania wykonawczego, w ramach którego wykonywana jest orzeczona kara i stosowane są środki ochrony.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami

Moje prawa w toku postępowania przygotowawczego

Moje prawa w trakcie rozprawy sądowej

Moje prawa po zakończeniu procesu

Ostatnia aktualizacja: 02/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.