Oskarżeni (postępowanie karne)

Szwecja

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się także, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeżeli koszty z tytułu jego udziału przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Szwecja

Prawo do obrońcy z urzędu

Jeżeli sąd postanowi o umieszczeniu cię w areszcie tymczasowym, natychmiast ustanowiony zostanie dla ciebie obrońca z urzędu. W przeciwnym razie, jeżeli nie zostaniesz umieszczony w areszcie, prawo do obrońcy z urzędu może ci przysługiwać dopiero po wszczęciu postępowania w sprawie karnej. Możesz jednak zawsze wystąpić o ustanowienie obrońcy z urzędu, jeżeli jesteś podejrzewany o popełnienie przestępstwa zagrożonego karą co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Prawo do obrońcy z urzędu może ci przysługiwać również w innych przypadkach.

Znalezienie adwokata

Jeżeli chcesz skorzystać z usług konkretnego adwokata, masz co do zasady prawo wystąpić o ustanowienie go twoim obrońcą z urzędu. W innym przypadku obrońcę z urzędu wybierze sąd rejonowy. W takim wypadku twoim obrońcą z urzędu zostanie ustanowiona osoba wybrana spośród adwokatów, którzy w danym sądzie rejonowym często występują w takim charakterze. Każdy sąd rejonowy dysponuje listą lokalnych adwokatów, którzy zazwyczaj występują w roli obrońców z urzędu.

Obrońcę możesz również znaleźć za pośrednictwem strony internetowej Szwedzkiej Izby Adwokackiej spośród adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych

Koszty z tytułu udziału adwokata

W przypadku ustanowienia dla ciebie obrońcy z urzędu, koszty z tytułu jego udziału zostaną pokryte z budżetu państwa. Jeżeli zostaniesz uznany winnym przestępstwa, o popełnienie którego jesteś podejrzewany, możesz w zależności od swojej sytuacji finansowej być zobligowany do zwrotu części lub całości wskazanych kosztów. Rozstrzygnięcie w tym zakresie podejmie sąd.

Jeżeli chcesz, by twoim adwokatem była osoba, której kancelaria znajduje się w innej części kraju niż ta, w której mieści się siedziba sądu, być może będziesz musiał samodzielnie pokryć koszty podróży adwokata i czasu, który w niej spędził.

Twoim obrońcą może być również adwokat wynajęty przez ciebie. Jeżeli tak postanowisz, wszystkie koszty z tytułu udziału adwokata będziesz musiał pokryć samodzielnie. Jeżeli jednak zostaniesz uniewinniony, możesz dochodzić zwrotu całości lub części wskazanych kosztów.

Ciekawe strony

Szwedzka Izba Adwokacka

Krajowy Urząd ds. Pomocy Prawnej

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.