Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Inculpați (proceduri penale)

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Pot ataca hotărârea?

Un inculpat poate ataca orice hotărâre judecătorească de condamnare la o instanță superioară. În cazul hotărârilor pronunțate de instanțe districtuale și de complete cu judecători unici din instanțele regionale, se poate iniția o procedură completă de apel. Aceasta urmărește să conteste atât verdictul de vinovăție, cât și hotărârea privind sentința. În aceste proceduri, puteți solicita, de asemenea, obținerea de noi probe, sau puteți prezenta noi probe.

În cazul hotărârilor pronunțate de instanțe cu judecători consultanți sau de instanțele cu jurați, puteți ataca numai sentința, nu și verdictul de vinovăție. Aceste hotărâri pot fi contestate numai printr-un recurs în anulare, în care puteți invoca erori procedurale, erori în motivarea hotărârii și erori de drept.

Nu puteți contesta evaluarea probelor de către judecător. Nu pot fi furnizate noi probe.

Trebuie să vă anunțați intenția de a ataca hotărârea fie imediat, la pronunțarea hotărârii, fie într-un interval de cel mult trei zile. Ulterior, instanța va redacta hotărârea și o va comunica fie dumneavoastră, fie apărătorului dumneavoastră. Apărătorul dumneavoastră trebuie să înainteze calea de atac în scris în termen de patru săptămâni.

Acuzarea are același drept de a ataca hotărârea.

Care sunt etapele căii de atac?

Partea adversă în cadrul procedurilor (pârâtul sau acuzarea) are dreptul de a răspunde la calea de atac. Ulterior, instanța înaintează calea de atac instanței competente să o soluționeze. Curtea Supremă hotărăște întotdeauna asupra cererilor de recurs în anulare.

În urma unei audieri orale a căii de atac, se ia o decizie. Curtea Supremă poate decide privind recursurile în anulare și fără o audiere orală.

În cazul în care Curtea Supremă admite recursul în anulare, de obicei se va suspenda hotărârea în curs de contestare, iar cazul va fi transferat înapoi la instanța de fond. În căile de atac împotriva verdictelor de vinovăție, instanța superioară poate mai întâi să strângă probele pe care le consideră necesare și apoi hotărăște pe fondul cauzei.

Prin anunțarea și înaintarea unui apel sau a unui recurs în anulare, hotărârea contestată este suspendată și nu poate fi încă executată. Cu toate acestea, dacă vă aflați în arest preventiv, atacarea hotărârii nu vă suspenda măsura arestării.

Nu este posibilă atacarea unei hotărâri a instanței de apel.

Ce se întâmplă în urma atacării hotărârii?

Dacă este admisă calea de atac (parțial sau total), poate avea loc un al doilea proces înaintea instanței de prim grad de jurisdicție. De asemenea, instanța de apel poate să ia o hotărâre proprie pe baza argumentelor dumneavoastră.

Dacă este respinsă calea de atac sau dacă hotărârea instanței de apel confirmă condamnarea, hotărârea trebuie executată imediat ce devine definitivă și executorie.

Cu excepția cazului în care sunteți eliberat condiționat, veți primi instrucțiuni fie să plătiți amenda, fie să începeți executarea pedepsei cu închisoarea.

Dacă sunteți efectiv achitat de acuzațiile împotriva dumneavoastră și ați fost reținut în arest pe parcursul procesului, aveți dreptul la despăgubiri pentru perioada petrecută în arest, în conformitate cu Legea privind despăgubirile în materie penală.

Pot să îmi execut pedeapsa în statul membru de origine?

Acest lucru este posibil dacă doriți sau dacă sunteți de acord cu acest lucru. Normele aplicabile sunt cuprinse în Convenția privind transferul persoanelor condamnate la închisoare (în special articolul 3).

Este înscrisă condamnarea mea într-un registru?

Direcția Federală de Poliție din Viena deține un registru penal pentru întreaga Austrie. Acesta conține în special următoarele informații:

  • toate condamnările definitive pronunțate de instanțele penale din Austria;
  • toate condamnările definitive ale resortisanților austrieci și ale persoanelor care au domiciliul sau reședința pe teritoriul Austriei, pronunțate de instanțe străine, precum și
  • toate hotărârile instanțelor penale naționale și străine legate de condamnările respective.

Nu este posibilă depunerea unei contestații împotriva evidențelor din registrul penal. În funcție de gravitatea infracțiunii, evidențele din registrul penal sunt șterse după o anumită perioadă de timp.

Ultima actualizare: 22/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.