NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Pot să exercit o cale de atac?

Pot să exercit o cale de atac împotriva pedepsei aplicate printr-o hotărâre pronunțată în urma unui proces?

Hotărârea pronunțată în absența dumneavoastră sau atunci când nu ați fost reprezentat de un avocat este emisă în lipsă. Există o cale de atac specifică, și anume contestarea, care este întotdeauna prevăzută. Apelul este, de asemenea, posibil.

Dacă a fost pronunțată în prezența dumneavoastră, hotărârea este contradictorie. Calea de atac disponibilă este apelul, prevăzut numai când hotărârea este pronunțată de un tribunal. Prin urmare, nu se poate face apel împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea de apel și de Curtea cu jurați.

Cum? În fața cărei instanțe?

Dacă vă aflați în detenție, contestarea și apelul pot fi introduse la grefa închisorii. Dacă vă aflați în libertate, contestarea se realizează cu ajutorul unui executor judecătoresc, în timp ce apelul trebuie să fie declarat la grefa tribunalului care a pronunțat hotărârea.

În ce termen?

Calea de atac trebuie să fie introdusă în primele 15 zile.

  • termenul de contestare începe să curgă din ziua următoare celei în care se ia la cunoștință de comunicarea în scris a hotărârii (notificarea hotărârii);
  • termenul de apel începe să curgă din ziua următoare zilei audierii în cursul căreia s-a pronunțat hotărârea.

Care sunt motivele exercitării unei căi de atac?

Un dezacord asupra faptelor declarate stabilite sau asupra motivelor de drept.

Ce se va întâmpla dacă exercit o cale de atac?

Ce se va întâmpla dacă sunt în închisoare când exercit o cale de atac?

În cazul în care calea de atac vizează cauza pentru care sunteți privat de libertate și dacă ați fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, veți rămâne în detenție până la pronunțarea unei noi hotărâri. O cerere de repunere în libertate temporară se poate depune pe durata acestui nou proces.

Dacă vă aflați în detenție pentru o altă cauză, recursul nu va avea nicio influență asupra detenției dumneavoastră.

Cât timp trebuie să treacă până la audierea căii de atac?

Contestarea este audiată în primele 15 zile de la introducerea căii de atac în cazul în care vă aflați în libertate sau în primele 3 zile dacă vă aflați în detenție. Apelul este stabilit în termen de 60 de zile de la introducerea căii de atac, cel târziu.

Voi putea prezenta probe noi în calea de atac?

Da.

Care sunt regulile aplicabile?

Aceleași reguli ca în fața primului judecător (a se vedea fișa 3).

Ce se va întâmpla la audierea căii de atac?

Judecătorul va examina mai întâi dacă s-a introdus în termen calea de atac, apoi va judeca din nou faptele prezentate și eventuala pedeapsă.

Care ar putea fi hotărârea tribunalului/curții?

Ce se va întâmpla în cazul acceptării/respingerii căii de atac?

În cazul acceptării contestării sau a apelului, există 2 ipoteze:

  • renunțarea la urmărirea în justiție sau achitarea, implicând eliberarea dumneavoastră imediată în cazul detenției;
  • o condamnare la o pedeapsă inferioară.

În cazul respingerii căii de atac,

  • în contestare, condamnarea este confirmată, dar nu va fi agravată;
  • în apel, condamnarea poate fi confirmată sau agravată.

Am dreptul de a exercita o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță superioare/altă instanță?

Apelul este posibil împotriva hotărârii pronunțate în contestare de către un tribunal, în fața instanței de apel. Un recurs în anulare poate fi introdus în termen de 15 zile în fața Curții de Casație împotriva hotărârii pronunțate în apel prin declarație la grefa instanței de apel. Acesta nu va suspenda executarea condamnării.

În ce circumstanțe?

Recursul în anulare poate fi justificat numai în caz de încălcare a dreptului sau a procedurii.

Dacă prima hotărâre a fost incorectă, voi primi o despăgubire?

Da, dacă v-ați aflat în detenție ca urmare a hotărârii pronunțate în cauza respectivă.

Ce fel de despăgubire?

O despăgubire pentru compensarea daunelor suportate din cauza detenției.

Cum?

Prin cerere scrisă adresată Serviciului Public Federal de Justiție.

În cazul acceptării căii de atac pe care am exercitat-o, condamnarea va rămâne în cazierul meu judiciar?

Nu.

Când este definitivă o condamnare?

Atunci când nu se introduce nicio contestare în termen 15 zile de la notificarea condamnării pronunțate în lipsă.

Atunci când nu a fost introdus un apel nici de către dumneavoastră, nici de către Parchet în termen de 25 de zile de la pronunțarea condamnării.

Sunt resortisant al altui stat membru, pot fi returnat după încheierea procesului desfășurat în Belgia?

Da.

Transferarea este automată?

Nu, este necesar acordul Belgiei și al celuilalt stat.

În ce circumstanțe?

  • primul caz: pentru a executa în țara dumneavoastră de origine condamnarea pronunțată în Belgia, care nu poate face obiectul unei căi de atac, la pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 6 luni (a se vedea de asemenea: Justiția de la A la Z)

a) cu acordul dumneavoastră, numai dacă aveți un permis de ședere în Belgia. A se vedea convenția europeană;

b) fără acordul dumneavoastră dacă nu (mai) aveți un permis de ședere în Belgia (a se vedea convenția europeană) sau dacă ați făcut obiectul unui mandat de arestare european emis de Belgia cu o garanție de returnare în țara de origine;

  • al doilea caz: fără acordul dumneavoastră, pentru a fi judecat în țara dumneavoastră de origine pe baza unui mandat european emis de statul al cărui resortisant sunteți. Dacă mai aveți de executat o pedeapsă aici, Belgia poate aștepta să vă ispășiți pedeapsa pentru a vă transfera către statul dumneavoastră de origine sau vă poate returna temporar pentru a fi judecat acolo, cu garanția întoarcerii pentru a executa apoi pedeapsa pe care ați primit-o în Belgia. Dacă reședința dumneavoastră este aici, puteți solicita statului belgian să vă transfere, cu condiția returnării, pentru a putea să executați în Belgia pedeapsa primită în străinătate;
  • al treilea caz: fără acordul dumneavoastră, pentru a executa în țara dumneavoastră de origine o pedeapsă pronunțată pe baza unui mandat european emis de statul al cărui resortisant sunteți. Dacă mai aveți de executat o pedeapsă aici, Belgia va aștepta să vă ispășiți pedeapsa înainte de a vă transfera în țara dumneavoastră de origine. Dacă reședința dumneavoastră obișnuită este aici, puteți solicita statului belgian să refuze executarea mandatului pentru a putea să executați pedeapsa în Belgia, și nu în țara dumneavoastră de origine.

Pot să exercit o cale de atac împotriva hotărârii de a fi returnat?

Da, cu excepția cazului în care vi s-a acordat un transfer voluntar.

În cadrul returnării în vederea executării pedepsei pronunțate în Belgia în statul dumneavoastră de origine (primul caz), există posibilitatea introducerii unor căi de atac de anulare și suspendare în termen de 60 de zile în fața Consiliului de Stat, precum și a unei reexaminări judiciare de către judecătorul delegat cu luarea de măsuri provizorii în caz de urgență.

În cadrul executării unui mandat de arestare european emis de țara dumneavoastră de origine (al doilea și al treilea caz), judecătorul de instrucție efectuează o primă verificare, iar mandatul este controlat, în termen de 15 zile de la arestare, de Camera de consiliu. În termen de 24 de ore, hotărârea pronunțată de Camera de consiliu poate fi atacată cu apel la Camera de punere sub acuzare (a se vedea fișa 3). De asemenea, în termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii Camerei de punere sub acuzare, se poate introduce un recurs la Curtea de Casație.

Dacă sunt condamnat în Belgia, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Nu.

Informații cu privire la capetele de acuzare/condamnare

Informațiile cu privire la condamnare și capetele de acuzare aferente vor fi înregistrate în cazierul meu judiciar?

Da.

Cum și unde vor fi păstrate aceste informații?

Informațiile vor fi păstrate în cadrul bazei de date numite „Cazier judiciar central”, care este gestionată de Serviciul Public Federal de Justiție.

Cât timp vor fi păstrate?

Condamnările pentru contravenții minore (de la 1 la 7 zile de închisoare, amenzile de la 1 la 25 EUR, de la 20 la 45 de ore de muncă în folosul comunității) nu vor mai fi menționate pe extrasul de cazier după 3 ani.

Celelalte condamnări vor rămâne înscrise definitiv. Cu toate acestea, este posibil să obțineți eliminarea acestora printr-o procedură de reabilitare.

Pot fi păstrate fără acordul meu?

Da.

Pot să ridic obiecții față de păstrarea acestor informații?

Nu.

Cine are acces la cazierul meu?

Autoritățile judiciare și polițienești au acces la dosar fără restricții.

Cazierul judiciar nu trebuie să fie confundat cu extrasul de cazier judiciar, care este solicitat de anumite administrații publice sau de anumite persoane particulare (angajator etc.) și care nu menționează toate informațiile din cazier. De exemplu, declarațiile simple de vinovăție, detențiile de cel puțin șase luni și amenzile de maximum 500 EUR sau pedepsele aplicate pentru încălcarea Codului rutier fără pierderea dreptului de conducere a vehiculului pentru mai mult de 3 ani nu vor mai fi preluate după 3 ani și 25 de zile de la data pronunțării condamnării. Suspendarea pronunțării sentinței, simplă sau probatorie, nu este niciodată menționată în extras.

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.