Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: francezăolandeză.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Belgia

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune soluționată printr-un proces în fața unui tribunal. Pentru informații referitoare la infracțiuni minore, cum ar fi încălcări ale Codului rutier, sancționate în mod obișnuit printr-o pedeapsă fixă, precum o amendă, a se vedea fișa informativă 5. Dacă sunteți victima unei infracțiuni, aici sunt disponibile informații complete referitoare la drepturile dumneavoastră

Conținut furnizat de
Belgia

Rezumatul procedurii penale

În continuare este prezentat un rezumat al etapelor obișnuite ale unei proceduri penale.

Instanțele de instrucție

Camera de consiliu și Camera de punere sub acuzare (în exercitarea unei căi de atac) sunt instanțe de instrucție. Acestea verifică adecvarea mandatului de arestare, se pronunță cu privire la menținerea în detenție preventivă, asigură controlul anchetei și hotărăsc eventuala trimitere în fața instanței de fond competente.

Procedura în fața Camerei de consiliu:

 • convocare prin scrisoare recomandată;
 • consultarea dosarului la grefă;
 • cerere de îndeplinire a sarcinilor complementare înainte de audiere;
 • audiere privind existența unor suficiente elemente incriminatoare pentru judecare;
 • aducerea acțiunii în faza pronunțării și stabilirea datei pronunțării ordonanței;
 • pronunțarea ordonanței de trimitere. Cu excepția cazurilor de excepții juridice, inculpatul nu are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva acestei ordonanțe.

Camerele corecționale

Dacă sunteți acuzat de un delict (infracțiune care poate fi pedepsită cu o amendă de cel puțin 26 EUR și/sau închisoare de la 8 zile la 5 ani), veți fi convocat în fața tribunalului corecțional, care va stabili dacă sunteți vinovat de faptele imputate, va pronunța achitarea sau condamnarea, și, eventual, va acorda despăgubiri victimelor. Tribunalul corecțional poate hotărî o pedeapsă cu închisoarea de maximum 20 de ani pentru o infracțiune în cazul căreia poate fi aplicată procedura corecțională.

Procedura în fața instanțelor corecționale:

 • convocare prin executor judecătoresc;
 • consultarea dosarului la grefă;
 • audiere în fața tribunalului;
 • deliberarea judecătorului timp de o lună;
 • pronunțarea hotărârii;
 • dreptul de a exercita o cale de atac.

Curtea cu jurați

Dacă sunteți acuzat de o crimă (infracțiune pentru care puteți primi pedeapsa maximă, detenția pe viață), veți fi judecat de Curtea cu jurați. Un juriu format din 12 jurați selectați din rândul populației va stabili dacă sunteți vinovat de faptele imputate. Împreună cu instanța, formată din trei judecători, acești jurați vor hotărî, dacă sunteți declarat vinovat, impunerea unei pedepse. Totuși, doar instanța se va pronunța cu privire la cuantumul despăgubirilor datorate eventualelor victime, dacă acestea solicită daune-interese.

Procedura în fața Curții cu jurați:

 • ordonanță de trimitere a Camerei de punere sub acuzare și citație prin executor judecătoresc;
 • consultarea dosarului la grefă (exemplar gratuit la cerere);
 • audierea preliminară: stabilirea listei martorilor care urmează a fi audiați și a membrilor juriului prin tragere la sorți;
 • instrucția orală a cauzei;
 • dezbaterea privind vinovăția, ulterior, eventual, privind pedeapsa și apoi privind acțiunile civile;
 • nu poate face obiectul unui apel (posibilitate de recurs în anulare).

În fișele informative veți găsii detalii referitoare la toate aceste etape ale procedurii și la drepturile dumneavoastră. Aceste informații nu înlocuiesc consultarea unui avocat și au doar un rol orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în procedurile penale din statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și că aceasta nu vă poate oferi asistență dacă doriți să depuneți o plângere. Aceste fișe informative precizează cum și unde puteți depune o plângere.

Dați clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 – Consultarea unui avocat

2 – Drepturile mele în timpul anchetei

 • arestarea și interogatoriul efectuat de poliție;
 • dosarul în faza de informare;
 • dosarul în faza de cercetare;
 • caz particular: arestarea preventivă;
 • încheierea cercetării.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

4 – Drepturile mele după proces

5 – Încălcări ale Codului rutier și alte infracțiuni minore

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.