Inculpați (proceduri penale)

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Unde și cum se va judeca procesul?

Codul de Procedură Penală stabilește dacă instanța de prim grad de jurisdicție care va audia cauza dumneavoastră va fi o instanță districtuală sau regională. Pentru mai multe informații privind instanțele, vizitați site-ul web al Consiliului Judiciar Suprem.

În principiu, procesul este public. Cu toate acestea, este posibil ca întregul proces sau anumite audieri să se desfășoare în ședință închisă. Prin aceasta se urmărește protejarea unor secrete de stat, a moralității publice sau a identității unui martor protejat.

În funcție de gravitatea acuzațiilor, sentința va fi pronunțată de un judecător sau de un complet de judecată format dintr-un judecător și doi jurați. Majoritatea cauzelor de infracțiuni grave sunt judecate de un complet format din doi judecători și trei jurați. Judecătorul și jurații au drepturi de vot egale în proces.

Acuzațiile pot fi modificate în timpul procesului?

Acest lucru este posibil dacă, în cursul procesului, apar informații noi, necunoscute până atunci organelor de anchetă, care susțin acuzațiile. Cu toate acestea, pot fi prezentate acuzații noi numai atunci când:

  • sunt necesare modificări importante ale faptelor descrise în rechizitoriul inițial;
  • chiar și fără modificări, noile acuzații vizează infracțiuni mai grave.

Dacă apar acuzații noi, vi se poate solicita să vă pregătiți apărarea înainte de reluarea procesului.

Dacă pledați vinovat la oricare dintre acuzații, sentința poate fi mai ușoară, însă instanța nu vă poate condamna exclusiv pe baza propriei mărturii.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Aveți obligația de a vă prezenta la proces dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni care se pedepsește cu închisoarea pe o durată de peste cinci ani. Dacă sunteți dintr-o altă țară și prezența dumneavoastră este obligatorie, procesul se poate desfășura în absența dumneavoastră numai în condițiile menționate aici. În astfel de cazuri, veți primi un avocat din oficiu, conform procedurii specificate aici.

În principiu, participarea la un proces prin legătură video nu este permisă. Dacă instanța consideră că adevărul nu va fi denaturat, aceasta doar vă poate audia prin legătură video și numai dacă vă aflați în afara țării. Participarea obligatorie presupune prezența dumneavoastră fizică pe întreaga durată a procesului. Dacă participarea nu este obligatorie, aveți dreptul să fiți prezent. Dacă nu vorbiți limba bulgară, puteți primi un interpret gratuit.

Codul de Procedură Penală menționează cazurile în care este obligatoriu să beneficiați de asistență juridică. Pentru informații privind alegerea unui avocat și dreptul la asistență juridică gratuită, faceți clic aici. Vă puteți schimba avocatul. Dacă sunteți reținut, vă puteți consulta cu avocatul dumneavoastră într-un cadru privat. Dacă nu cunoașteți limba, puteți fi asistat de un interpret.

Aveți dreptul, dar nu și obligația, de a vorbi în timpul procesului. Chiar dacă faceți afirmații neadevărate, aceasta nu va avea consecințe negative asupra dumneavoastră. Cu toate acestea, trebuie să confirmați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele împotriva mea?

Puteți contesta probele prezentate împotriva dumneavoastră. Puteți declara că acestea nu sunt admisibile deoarece nu au fost obținute conform legii sau, deși sunt admisibile, nu sprijină acuzațiile. În mod normal, probele sunt atacate la sfârșitul procesului, atunci când avocatul prezintă pledoaria apărării. Admisibilitatea probelor poate fi contestată și în cursul procesului.

Aveți dreptul să solicitați prezentarea oricăror probe, obținute conform legii, care vă sunt favorabile. Puteți solicita audierea martorilor apărării. Puteți solicita prezentarea de probe oricând pe durata procesului. Probele obținute printr-un detectiv particular sunt admisibile dacă au fost obținute cu respectarea legii. Avocatul dumneavoastră poate evalua valoarea acestora.

Puteți adresa, împreună cu avocatul dumneavoastră, orice întrebări martorilor acuzării, în prezența lor. Procedura de audiere a martorilor protejați este mai complexă. Puteți contesta declarațiile făcute de martori împotriva dumneavoastră. În mod normal, aceasta poate avea loc la sfârșitul procesului, atunci când avocatul prezintă pledoaria apărării.

Informațiile privind cazierul meu judiciar vor fi luate în considerare?

Instanța va colecta informații privind condamnările dumneavoastră penale anterioare indiferent dacă sunteți sau nu de acord. Dacă sunteți găsit vinovat și aveți condamnări anterioare, sentința poate fi mai severă. Toate informațiile trebuie să fie valabile în momentul încheierii procesului. Condamnările anterioare pronunțate în alte state membre vor fi luate în considerare dacă au fost recunoscute în prealabil de o instanță bulgară.

Ce se întâmplă la finalul procesului?

Dacă instanța stabilește că acuzațiile sunt dovedite dincolo de orice îndoială, vă declară vinovat și vă condamnă conform legii. În caz contrar, instanța vă declară nevinovat.

Sentințe posibile:

  • Închisoare pe viață – cu sau fără drept de înlocuire a pedepsei: se impune pentru cele mai grave infracțiuni. Închisoarea pe viață fără drept de înlocuire a pedepsei nu poate fi înlocuită cu închisoare pe termen limitat. Închisoarea pe termen limitat este fixată la maxim 20 de ani și, în cazuri excepționale, poate ajunge până la 30 de ani. Sentința se execută în penitenciar.
  • Eliberarea condiționată pe termen limitat – include măsuri de control și influență, fără a vă lipsi de libertate. Serviciul în folosul comunității poate fi o astfel de măsură.
  • Confiscare – bunurile pe care le dețineți vă sunt confiscate parțial sau integral.
  • Amendă – trebuie să achitați o anumită sumă de bani.
  • Suspendarea pe termen limitat a dreptului de a deține o anumită funcție sau de a practica o anumită profesie și a dreptului de a primi anumite titluri și distincții militare.
  • Mustrare publică – sentința este făcută publică într-o manieră adecvată.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

În calitate de acuzator privat, victima va susține acuzația formulată de procuror și va cere condamnarea dumneavoastră. În calitate de reclamant civil, victima va solicita obligarea dumneavoastră la plata unor despăgubiri pentru daunele provocate prin infracțiune. Victima va depune o plângere la începutul procesului și va juca aceste roluri dacă instanța decide astfel.

Audierea unui martor protejat

Depunerea unei mărturii poate pune în pericol viața sau sănătatea unui martor sau a familiei și prietenilor săi. În acest caz, dacă instanța consideră că pericolul este real, va adopta măsuri urgente, la solicitarea sau cu acordul martorului, în vedere protejării siguranței acestuia. Una dintre aceste măsuri poate fi nedivulgarea identității martorului amenințat.

Dacă un martor protejat, cu identitate secretă, trebuie să depună mărturie, instanța îl va audia în absența părților la proces. Legea prevede ca instanța să ia toate măsurile de precauție posibile pentru a proteja identitatea martorului. După audiere, instanța vă va oferi imediat dumneavoastră și avocatului dumneavoastră exemplare nesemnate ale declarației martorului. Dumneavoastră împreună cu avocatul puteți interoga martorul în scris.

Linkuri relevante

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Codul de Procedură Penală

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Codul Penal

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Legea judiciară

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmConsiliul Judiciar Suprem

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.