Inculpați (proceduri penale)

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Care este scopul unei cercetări penale?

În cadrul cercetării se colectează probe pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii de infracțiune privind o anumită persoană. Ancheta poate fi inițiată atunci când organele de cercetare penală sunt sesizate printr-o plângere în privința săvârșirii unei infracțiuni sau când acestea intră în posesia unor informații care sugerează săvârșirea unei infracțiuni. Ancheta poate fi inițiată și de poliție în cazul în care surprinde făptuitorul unei infracțiuni în flagrant.

De obicei, toate etapele anchetei sunt desfășurate de poliție. Unele cazuri sunt investigate de judecători de instrucție sau procurori, însă numai un procuror poate coordona și controla o anchetă.

Care sunt procedurile preliminare procesului?

Ancheta (inclusiv formularea acuzațiilor și interogarea)

Organele de cercetare penală încearcă să adune probe care să confirme sau să infirme suspiciunea privind săvârșirea unei infracțiuni. Dacă acestea obțin suficiente probe care să susțină comiterea infracțiunii de către o anumită persoană, ofițerul investigator trebuie să informeze în scris persoana în cauză. Persoana trebuie să semneze notificarea, iar ulterior aceasta este audiată.

Arestarea

Dacă poliția descoperă probe care indică săvârșirea unei infracțiuni, persoana în cauză poate fi arestată și reținută maxim 24 de ore. Prelungirea acestei perioade poate fi decisă numai de un procuror, dar nu poate depăși 72 de ore. În caz contrar, persoana arestată trebuie să fie eliberată. Scopul reținerii de către poliție este acela de a stabili dacă pot fi formulate acuzații împotriva unei persoane. Reținerea prin decizie a procurorului are rolul de a asigura prima înfățișare în instanță a inculpatului.

Prima audiere în instanță

În principiu, procurorul decide care sunt măsurile de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală pe care urmează să le impună inculpatului. Dacă procurorul decide că măsura de evitare a sustragerii de la urmărirea penală este detenția sau arestul la domiciliu, prezintă o solicitare instanței și asigură înfățișarea inculpatului în fața acesteia.

Detenția sau punerea în libertate

Dacă inculpatul este prezentat instanței, doar aceasta poate decide dacă măsura de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală va fi detenția sau arestul la domiciliu ori dacă arestatul trebuie pus în libertate.

Pregătirea cazului de către acuzare

La încheierea anchetei, ofițerul investigator trimite probele colectate unui procuror. Procurorul le examinează și decide măsura în care suspiciunea de săvârșire a unei infracțiuni a fost dovedită dincolo de orice îndoială. Numai în acest caz procurorul poate formula acuzații în instanță. În caz contrar, procurorul respinge cazul.

Pregătirea cazului de către apărare

Imediat după ce au fost informați în privința acuzațiilor, învinuitul și avocatul său pot prezenta probele apărării. După încheierea anchetei, la solicitarea învinuitului sau a avocatului apărării, ofițerul investigator trebuie să pună la dispoziția acestora toate probele obținute și să le acorde o perioadă suficientă pentru a le examina.

Drepturile mele în timpul anchetei

Vă rugăm să rețineți că etapele „arestare”, „prima audiere în instanță” și „detenție” sunt posibile, dar nu obligatorii. Accesați linkurile de mai jos pentru informații suplimentare privind drepturile dumneavoastră în fiecare etapă.

Ancheta (inclusiv formularea acuzațiilor și interogatoriul) (1)

Ce informații voi primi legat de ceea ce se întâmplă?

Dacă există suficiente probe împotriva dumneavoastră, ofițerul investigator vă va chema și vă va comunica în scris infracțiunea de care sunteți acuzat. Imediat după aceasta, trebuie să vă aducă la cunoștință drepturile pe care le aveți pe durata anchetei. Veți semna un document prin care veți declara că ați fost informat în privința drepturilor dumneavoastră.

Va fi asigurat un interpret dacă nu cunosc limba bulgară?

Da. Puteți refuza să semnați actul prin care vă sunt comunicate acuzațiile dacă nu vi s-a pus la dispoziție un interpret. Interpretul vă va asista pe durata întregii anchete, iar dumneavoastră nu trebuie să plătiți serviciile de interpretariat oferite.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Atunci când vă cheamă pentru comunicarea acuzațiilor, ofițerul investigator este obligat să vă informeze că puteți veni însoțit de un avocat. Ofițerul investigator trebuie să vă ofere suficient timp pentru a contacta un avocat. Situațiile în care trebuie să aveți un apărător sunt prevăzute în Codul de Procedură Penală. Pentru informații privind alegerea unui avocat și dreptul la asistență juridică gratuită, faceți clic aici. Aveți dreptul să consultați un avocat într-un cadru privat. Dacă nu cunoașteți limba, puteți fi asistat de un interpret.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să ofer informații?

Ofițerul investigator vă va interoga imediat după comunicarea acuzațiilor. Aveți dreptul să vorbiți sau să păstrați tăcerea în ceea ce privește acuzațiile. De asemenea, puteți oferi explicații ulterior, în orice moment al anchetei.

Ce se întâmplă dacă fac declarații autocompromițătoare?

Mărturia dumneavoastră poate atrage după sine o pedeapsă mai ușoară. Păstrarea tăcerii nu vă poate înrăutăți situația. Instanța nu vă poate condamna doar pe baza mărturiei dumneavoastră.

Sunt dintr-o altă țară. Trebuie să fiu prezent pe parcursul anchetei?

Învinuiții trebuie să se pună la dispoziția organelor de anchetă. În acest sens, vi se poate impune o măsură de prevenire a sustragerii de la urmărire penală. Ancheta se poate desfășura în absența dumneavoastră din țară atunci când:

  • reședința dumneavoastră este necunoscută;
  • nu puteți fi citat din alte motive;
  • ați fost citat, dar nu v-ați prezentat și nu ați oferit motive întemeiate pentru absență.

În aceste cazuri, vă va fi desemnat un avocat din oficiu conform procedurii descrise aici

Puteți fi interogat prin legătură video dacă nu vă aflați în țară și dacă prin aceasta nu se aduce atingere anchetei. În cursul acestui interogatoriu veți avea aceleași drepturi menționate anterior în această fișă informativă.

Pot fi repatriat?

Da, însă numai în condițiile prevăzute în Codul de Procedură Penală. Veți avea nevoie de un avocat.

Voi fi reținut sau pus în libertate?

Este posibil să fiți reținut. Pentru detalii suplimentare, consultați Prima audiere în instanță (3) și Detenția sau punerea în libertate (4).

Pot părăsi țara pe durata anchetei?

Puteți părăsi țara dacă nu sunteți reținut, dar trebuie să informați în prealabil organele de cercetare penală. Dacă acestea consideră că există riscul să vă sustrageți de la cercetare, puteți primi o interdicție de a părăsi țara.

Mi se vor solicita amprentele, probe de ADN (de exemplu, păr, salivă) sau alte fluide corporale?

Este posibil să vi se solicite astfel de probe, dacă nu pot fi obținute pe alte căi, și sunteți obligat să le oferiți. Dacă refuzați, acestea vor fi prelevate cu forța, prin ordin judecătoresc. Dacă prelevarea de probe necesită penetrarea corpului, aceasta va fi efectuată de un medic. Aveți dreptul de a fi informat în privința acestei proceduri de ofițerul investigator.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Ofițerul investigator vă poate supune unei percheziții corporale pentru a obține probe sau confisca obiecte care pot îngreuna ancheta sau pe care le puteți folosi pentru a evada. Percheziția trebuie autorizată printr-un mandat emis de instanță sau aprobată ulterior de aceasta. Aveți dreptul să consultați atât procesul-verbal de percheziție, cât și ordinul judecătoresc.

Îmi pot fi percheziționate domiciliul, sediul societății, autoturismul etc.?

Răspunsul este același cu cel de mai sus.

Pot pleda vinovat la toate acuzațiile sau la unele dintre acestea înainte de începerea procesului?

Puteți pleda vinovat în timpul primului interogatoriu, după ce vi se prezintă acuzațiile. În privința mărturisirii și a drepturilor dumneavoastră în acest context, consultați informațiile prezentate anterior în această fișă informativă.

Acuzațiile pot fi modificate înainte de începerea procesului?

Dacă se obțin probe noi, acuzațiile pot fi modificate. Trebuie să fiți informat imediat în privința oricăror noi acuzații și interogat în această privință.

Pot fi acuzat de o infracțiune pentru care am fost deja inculpat într-un alt stat membru?

Da, cu excepția dispozițiilor contrare ale unui acord internațional în vigoare la care Bulgaria este parte semnatară.

Vor fi solicitate informații privind cazierul meu judiciar?

Da, indiferent dacă sunteți sau nu de acord.

Arestarea (inclusiv mandatul european de arestare) (2)

Ce informații voi primi despre ceea ce se întâmplă?

Arestarea (reținerea de către poliție) este ordonată de un ofițer de poliție. Nu puteți fi reținut mai mult de 24 de ore. Motivele arestării sunt menționate în mandatul de arestare. Aveți dreptul să fiți informat în privința motivelor, să consultați mandatul și să îl semnați. Autoritățile polițienești trebuie să vă elibereze imediat după ce detenția nu mai este justificată.

Va fi asigurat un interpret dacă nu cunosc limba bulgară?

Dacă nu vorbiți limba bulgară, aveți dreptul să vi se comunice imediat motivele arestării. Veți beneficia gratuit de un interpret.

Când voi putea consulta un avocat?

Puteți consulta un avocat din momentul arestării dumneavoastră. Pentru detalii suplimentare, faceți clic aici.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să ofer informații?

Vi se poate solicita să furnizați informații în legătură cu arestarea. Puteți furniza aceste informații, dar nu aveți nicio obligație în acest sens.

Ce se întâmplă dacă fac declarații autocompromițătoare ?

În această etapă, nicio informație prezentată de dumneavoastră nu este acceptată ca probă. Prin urmare, nu poate fi folosită împotriva dumneavoastră. Pot fi utilizate ca probe doar informațiile furnizate în timpul unui interogatoriu, după ce v-au fost comunicate acuzațiile. Pentru informații suplimentare, a se vedea Ancheta (inclusiv formularea acuzațiilor și interogatoriul) (1).

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Da. Ofițerul de poliție trebuie să informeze imediat persoana indicată de dumneavoastră în privința arestării.

Pot consulta un medic în caz de necesitate?

Aveți dreptul la asistență medicală în caz de necesitate. Poliția va chema un medic pentru dumneavoastră.

Pot să contactez ambasada dacă sunt dintr-o altă țară?

Puteți contacta oficiul consular al țării dumneavoastră. Autoritatea care a efectuat arestarea trebuie să vă informeze imediat în privința acestui drept.

Voi fi supus unei percheziții corporale?

Veți fi percheziționat după arestare. Instanța va admite ulterior utilizarea ca probă a obiectelor personale găsite asupra dumneavoastră. Aveți dreptul să consultați procesul-verbal de percheziție.

Pot face apel?

Puteți contesta legalitatea arestării de către poliție prin formularea unui apel în instanță. Aceasta va pronunța imediat o decizie privind apelul dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă sunt arestat în baza unui mandat european de arestare?

Dacă un stat membru emite un mandat european de arestare pe numele dumneavoastră, puteți fi reținut într-un alt stat membru și predat statului emitent, după audierea de către un judecător. În caz de necesitate, în cursul audierii puteți fi asistat de un avocat și de un interpret.

Prima audiere în instanță (3)

De ce are loc prima audiere?

În momentul în care vi se comunică acuzațiile împotriva dumneavoastră, procurorul poate solicita trimiterea dumneavoastră în arest sau arestul la domiciliu ca măsură de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală. Fiecare dintre aceste două măsuri este impusă prin hotărâre judecătorească, la propunerea procurorului. Deoarece o astfel de măsură nu poate fi decisă în absență, instanța se va pronunța numai după ce veți fi adus în fața sa.

 

Ce roluri are fiecare parte?

Rolul procurorului este acela de a asigura prezența dumneavoastră la proces. Pe durata arestului de către poliție, procurorul poate prelungi perioada de reținere pentru cel mult 72 de ore. Această reținere are ca unic scop asigurarea prezentării dumneavoastră în fața instanței în cursul celor 72 de ore. Instanța vă va audia, va examina probele colectate și va decide, în temeiul legii, reținerea sau punerea dumneavoastră în libertate.

Ce informații voi primi despre ceea ce se întâmplă?

Aveți dreptul de a fi informat de către procuror în privința motivului reținerii și a datei la care veți fi adus în fața instanței.

Va fi asigurat un interpret dacă nu cunosc limba bulgară?

Dacă nu vorbiți limba bulgară, puteți beneficia gratuit de un interpret pe parcursul audierii în instanță.

Când voi putea consulta un avocat?

Puteți contacta un avocat înainte de prima audiere în instanță. Pentru informații privind alegerea unui avocat și dreptul la asistență juridică gratuită, faceți clic aici .

Mi se vor solicita informații? Trebuie să ofer informații?

Instanța vă va solicita să confirmați datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să fiți audiat de instanță în privința reținerii sau punerii dumneavoastră în libertate. Avocatul vă va oferi toate informațiile necesare pentru a vă susține poziția.

Ce se întâmplă dacă fac declarații autocompromițătoare?

În această etapă, nicio informație prezentată de dumneavoastră nu este acceptată ca probă. Prin urmare, nimic din ceea ce afirmați nu poate fi utilizat împotriva dumneavoastră.

Îmi vor fi aduse la cunoștință probele împotriva mea?

Atât dumneavoastră, cât și avocatul dumneavoastră aveți dreptul de a consulta probele pe baza cărora procurorul a solicitat arestarea dumneavoastră. Veți avea suficient timp la dispoziție pentru a examina probele înainte de audiere.

Vor fi solicitate informații privind cazierul meu judiciar?

Instanța va dori să consulte cazierul dumneavoastră judiciar indiferent dacă sunteți sau nu de acord.

Detenția sau punerea în libertate (4)

Ce informații voi primi despre ceea ce se întâmplă?

După ce instanța examinează materialele colectate și audiază acuzarea, dumneavoastră și avocatul dumneavoastră veți afla decizia instanței în cursul aceleiași ședințe.

La prima audiere, instanța poate să:

În cursul acestei audieri, instanța nu va decide dacă acuzațiile care vi se aduc sunt întemeiate.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Dacă instanța dispune reținerea dumneavoastră, familia va fi informată imediat.

Pot consulta un doctor în caz de necesitate?

Dacă sunteți reținut, aveți dreptul la asistență medicală oricând este necesar.

Pot să contactez ambasada dacă sunt dintr-o altă țară?

Dacă sunteți reținut, instanța va dispune notificarea imediată a Ministerului bulgar al Afacerilor Externe, care va contacta oficiul consular al țării dumneavoastră.

Pot face apel?

Decizia instanței privind arestarea sau punerea dumneavoastră în libertate poate fi atacată în termen de 3 zile de la pronunțare. Curtea de Apel va analiza apelul în termen de 7 zile de la pronunțarea hotărârii primei instanțe. Decizia sa va fi definitivă.

Pregătirea cazului de către acuzare (5)

Care este scopul acestei etape?

Această etapă urmează finalizării anchetei (pentru mai multe detalii privind ancheta, faceți clic aici). În cursul acesteia, procurorul verifică probele colectate și decide dacă suspiciunea de săvârșire a unei infracțiuni este probată dincolo de orice îndoială. Numai după această verificare cazul poate fi prezentat în fața instanței pentru începerea unui proces penal .

Cine are rolul principal?

Procurorul. În această etapă, procurorul decide dacă trebuie să prezinte cazul instanței. De asemenea, procurorul poate închide procedurile preliminare când acest lucru este prevăzut de lege. În această situație, cazul nu este prezentat instanței. De asemenea, procurorul poate suspenda procedurile preliminare, dacă acest lucru este permis de lege, până când motivele suspendării își pierd valabilitatea, după care procesul este reluat. Dacă procurorul identifică nereguli în modul în care învinuitul cercetează dosarul de anchetă, poate retrimite cazul ofițerului investigator sau poate lua personal măsurile corective necesare.

Cum voi ști ceea ce se întâmplă?

Dacă sunt prezentate acuzații împotriva dumneavoastră în instanță, aceasta vă va trimite un exemplar al rechizitoriului. Dacă procurorul anulează sau suspendă procedurile, veți primi, de asemenea, un exemplar al deciziei.

Pot face apel?

Decizia de anulare luată de procuror poate fi atacată în instanță în termen de 7 zile de la primirea unei copii a acesteia. Apelul va fi examinat de instanța de prim grad de jurisdicție în termen de 7 zile de la depunere. Decizia instanței poate fi atacată la Curtea de Apel, care va adopta o hotărâre definitivă. Decizia procurorului de suspendare poate fi atacată, de asemenea, în instanță. În acest caz, decizia instanței va fi definitivă.

Voi primi informații suplimentare?

În cazul în care procurorul identifică nereguli în modul în care ați examinat dosarul de anchetă și retrimite cazul ofițerului investigator pentru a corecta neregulile sau corectează aceste nereguli personal, aveți dreptul să fiți informat în privința tuturor măsurilor ulterioare adoptate.

Pregătirea cazului de către apărare (6)

Care este scopul acestei etape?

Scopul este ca dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră să puteți examina toate probele colectate pe parcursul anchetei, după finalizarea acesteia, inclusiv probele care vă sunt favorabile. Astfel, veți ști care sunt probele pe care se bazează acuzarea pentru formularea acuzaților împotriva dumneavoastră în instanță. Aceasta vă va ajuta pe dumneavoastră și pe avocatul dumneavoastră să construiți apărarea pe durata procesului.

Cum voi ști ceea ce se întâmplă?

După încheierea anchetei, și la solicitarea dumneavoastră sau a avocatului dumneavoastră, ofițerul investigator vă va comunica locul, data și ora la care puteți examina probele, înainte de a fi transmise procurorului. Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră veți avea timp suficient la dispoziție pentru examinare.

Va fi asigurat un interpret dacă nu cunosc limba bulgară?

Dacă nu cunoașteți limba bulgară, trebuie să examinați probele în prezența unui interpret. Nu trebuie să suportați serviciile de traducere.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să ofer informații?

În această etapă nu veți fi interogat și nu trebuie să furnizați niciun fel de informații despre caz.

Ce informații voi primi?

Puteți consulta toate probele colectate și citi toate mărturiile martorilor. Avocatul dumneavoastră vă va explica semnificația probelor colectate.

Care sunt drepturile mele după consultarea probelor?

Asistat de avocat, puteți solicita probe noi și puteți prezenta observații sau obiecții în privința oricăror acte legate de anchetă. Ofițerul investigator vă va înregistra solicitările, observațiile și obiecțiile, în timp ce procurorul va decide dacă acestea sunt sau nu justificate.

Ce se întâmplă dacă solicitările, observațiile și obiecțiile mele sunt justificate?

Procurorul va ordona ofițerului investigator să adopte măsuri suplimentare în ceea ce privește ancheta. Aveți dreptul să fiți informat în privința acestor măsuri și probe noi, dacă este cazul, conform procedurii descrise mai sus.

Măsurile de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală (7)

Vi se pot impune măsuri coercitive dacă probele existente sunt suficiente pentru a demonstra că ați săvârșit infracțiunea de care sunteți acuzat. Aceste măsuri au scopul de vă împiedica să vă ascundeți, să comiteți o nouă infracțiune sau să împiedicați executarea unei eventuale sentințe.

Măsurile de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală sunt:

  • Angajament sub semnătură – vă asumați obligația de a nu părăsi locul de reședință fără aprobarea autorității competente.
  • Cauțiune – achitați o anumită sumă în numerar sau depuneți o garanție. Dacă vă sustrageți urmăririi penale, această sumă este confiscată și vi se impune o măsură mai severă.
  • Arest la domiciliu – vi se interzice să părăsiți domiciliul fără aprobare.
  • Arest preventiv – sunteți plasat în stare de izolare forțată.

Arestul preventiv se execută la sediul poliției sau într-un penitenciar.

Aveți dreptul să fiți informat, pe bază de semnătură, în privința măsurii de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală. Angajamentul sub semnătură și cauțiunea sunt impuse de procuror. Arestul la domiciliu și arestul preventiv sunt dispuse de instanță, la solicitarea procurorului. Măsura adoptată depinde de gravitatea acuzației, de probe și de situația dumneavoastră personală. Pe baza acelorași factori se poate decide neimpunerea unei măsuri preventive în cazul dumneavoastră.

Nicio măsură de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală nu poate fi impusă în absența dumneavoastră. Instanța trebuie să ia în considerare orice eventuală cerere pe care ați depus-o pentru schimbarea măsurilor de arest preventiv și arest la domiciliu în măsuri mai ușoare.

Arestarea și reținerea de către poliție pentru 72 de ore dispuse de un procuror reprezintă măsuri pregătitoare și, conform legii, nu constitui măsuri de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală.

Interdicția de a părăsi teritoriul Bulgariei (8)

Dacă sunteți acuzat de o infracțiune care se pedepsește cu închisoarea pe o perioadă de peste 5 ani, procurorul vă poate interzice să părăsiți teritoriul Bulgariei fără aprobare. Interdicția este comunicată imediat punctelor de trecere a frontierei. Această măsură are rolul de a preveni o eventuală sustragere de la cercetare.

Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți solicita procurorului permisiunea de a părăsi țara pentru o perioadă fixă de timp. Procurorul vă va răspunde în termen de trei zile de la primirea acestei cereri. O eventuală respingere poate fi atacată în instanță. Aceasta va examina imediat solicitarea dumneavoastră, fără a fi necesară o audiere, și poate confirma refuzul procurorului sau vă poate permite să părăsiți țara pentru o anumită perioadă. Decizia instanței este definitivă.

De asemenea, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți solicita instanței ridicarea completă a interdicției de a părăsi teritoriul Bulgariei. Instanța va aproba această cerere dacă decide că nu există riscul de a fugi și de a vă ascunde în străinătate.

Temeiul acuzațiilor care vi se aduc nu va fi luat în considerare în cursul procedurilor de mai sus.

Linkuri relevante

Codul de Procedură Penală

Legea Ministerului de Interne

Legea privind extrădarea și mandatul european de arestare

Normele de aplicare a Legii Ministerului afacerilor interne

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.