NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Cipru

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni trimise spre judecare în instanță. Pentru informații privind infracțiunile rutiere minore, pedepsite, de regulă, prin aplicarea unei sancțiuni fixe, de exemplu, o amendă, consultați Fișa informativă 5. În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete privind drepturile dumneavoastră aici.

Conținut furnizat de
Cipru
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Rezumatul etapelor procesului penal

Cele ce urmează reprezintă rezumatul etapelor obișnuite ale unui proces penal

 • O persoană suspectată de participare la săvârșirea unei infracțiuni poate fi interogată de poliție, aceasta fiind responsabilă pentru efectuarea cercetării penale;
 • Persoana suspectată poate fi arestată în baza unui mandat judiciar de arestare, cu excepția cazului în care săvârșește infracțiuni flagrante, situație în care nu este necesar mandatul de arestare;
 • Înainte de a fi  interogată de poliție, persoana suspectată trebuie informată cu privire la dreptul său de a apela la un avocat și cu privire la drepturile sale în cadrul procesului penal;
 • Dacă, la finalul anchetei, apar probe incriminatorii împotriva persoanei suspectate, aceasta este pusă sub acuzare în mod oficial de poliție. În cazurile în care s-au săvârșit infracțiuni grave, decizia de începere a urmăririi penale este luată de Procurorul General. Poliția acționează întotdeauna în baza dispozițiilor generale ale Procurorului General, care are competența, prin Constituție, să dispună începerea urmăririi penale, să desfășoare urmărirea penală, să preia, să continue sau să înceteze orice acte de urmărire penală.
 • Poliția prezintă spre aprobare unui judecător din cadrul instanței districtuale un act de acuzare în care este descrisă infracțiunea (infracțiunile) săvârșită (săvârșite). Dacă acesta este aprobat, inculpatul este citat în fața instanței la o dată specificată.
 • În funcție de gravitatea infracțiunilor săvârșite, cauzele penale pot fi judecate: (a) prin procedura simplificată, de un singur judecător din cadrul instanței districtuale pe raza căreia a fost săvârșită infracțiunea, (b) pe baza unui act de acuzare, de către un complet alcătuit din trei judecători din cadrul instanței districtuale și prezidat de președintele instanței districtuale.
 • În procedurile simplificate, la data la care inculpatul este citat să se prezinte în fața instanței, acesta răspunde acuzației (acuzațiilor) pledând vinovat sau nevinovat. În cauzele judecate de instanța ierarhic superioară, la data stabilită are loc o audiere preliminară în fața unui judecător districtual. Se poate renunța la audierea preliminară dacă Procurorul General confirmă faptul că aceasta nu este necesară. În prezent, practica este aceea de a se renunța la organizarea unei audieri preliminare.
 • Victima unei infracțiuni are dreptul de a face cercetări pe cont propriu.
 • Procurorul General are responsabilitate generală pentru desfășurarea urmăririi penale, inclusiv dreptul de a dispune încetarea urmăririi penale.
 • În Cipru nu există procese cu jurați.
 • În cazul în care instanța care desfășoară investigația stabilește că inculpatul nu se poate apăra din cauza unor tulburări sau a unei incapacități mintale, aceasta poate dispune internarea inculpatului într-un spital psihiatric.
 • Inculpatul poate formula excepții prealabile la acuzațiile ce i se aduc, pentru următoarele motive: (a) lipsa competenței materiale sau teritoriale, (b) achitarea sau condamnarea anterioară pentru același (aceleași) fapte(e), (c) amnistierea infracțiunii (infracțiunilor), (d) acuzații incomplete sau duble.
 • Prin același act de acuzare pot fi inculpate mai multe persoane pentru complicitate. În cazul în care se consideră că acest lucru nu este echitabil, instanța poate dispune disjungerea capetelor de acuzare .
 • Procesul începe cu prezentarea probelor acuzării. După susținerea cazului acuzării, instanța stabilește dacă inculpatul poate răspunde acuzațiilor care i se aduc. În caz afirmativ, instanța îi solicită acestuia să-își construiască apărarea și îi aduce la cunoștință dreptul său de a refuza să dea declarații sau dreptul de a da o declarație din boxa acuzaților sau de a depune mărturie sub jurământ. În orice moment, persoana acuzată poate prezenta probe în apărarea sa. Nu se pot trage niciun fel de concluzii nefavorabile pe baza exercitării dreptului de a refuza să dea declarații. Odată încheiat cazul apărării, părțile își susțin pledoariile finale, iar instanța  pronunță hotărârea.
 • Toți martorii care depun mărturie sub jurământ în instanță pot fi supuși unui contra-interogatoriu de către partea adversă.
 • Procesul trebuie să respecte criteriile unui proces corect. Prezumția de nevinovăție este valabilă pe toată durata procesului. Sarcina probei revine întotdeauna acuzării. Dacă la sfârșitul procesului instanța nu este sigură dincolo de orice îndoială rezonabilă de vinovăția persoanei acuzate, acesta trebuie achitată.
 • Dacă persoana acuzată este găsită vinovată, se pronunță sentință împotriva sa.

Detaliile referitoare la toate aceste etape ale procesului și la drepturile dumneavoastră sunt disponibile în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au un scop exclusiv informativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, Comisia Europeană nu are nici un rol în procesele penale din statele membre și nu vă poate oferi asistență în cazul în care doriți să formulați o plângere. În aceste fișe informative sunt oferite informații legate de modalitatea de depunere a unei plângeri și către cine trebuie să vă adresați.

Executați clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 – Obținerea de consultanță juridică

2 – Drepturile mele în cursul cercetării penale

 • Arestare și percheziție

3 – Drepturile mele în timpul procesului

 • Tipuri de sancțiuni

4 – Drepturile mele după proces

5 – Infracțiuni rutiere

Linkuri relevante

Biroul de contencios al Republicii Cipru

Curtea Supremă din Cipru

Poliția din Cipru

Ultima actualizare: 16/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.