Inculpați (proceduri penale)

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Care sunt etapele cercetării penale?

Procedura preliminară are menirea să stabilească dacă a fost săvârșită o infracțiune și cine este posibilul autor (etapa de cercetare penală), iar apoi să obțină probe și să pregătească dosarul pentru instanță (etapa de urmărire penală).

Procedura preliminară este desfășurată de către poliție, a cărei activitate este supravegheată de către procuror, care hotărăște dacă procedura s-a desfășurat în mod corespunzător.

Anumite acțiuni pot fi întreprinse doar de procuror sau fac obiectul deciziei acestuia (cum ar fi încheierea procesului pregătitor), în timp ce judecătorul are drept de decizie asupra altor acțiuni (cum ar fi reținerea unui suspect, arestarea, percheziționarea locuinței și interceptarea convorbirilor telefonice).

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a afla informații mai detaliate cu privire la etapele procedurii preliminare.

Proceduri înainte de începerea urmăririi penale – ancheta (1)

Care este scopul anchetei?

Pentru a stabili natura unei infracțiuni și pentru a identifica persoana care a săvârșit-o, poliția poate:

 • să ia declarații
 • să obțină avizul experților
 • să ia în considerare anumite documente
 • să efectueze percheziții și să cerceteze locul săvârșirii infracțiunii
 • să încheie procese-verbale, să ia amprente, să efectueze măsurători corporale, să caute suspecți
 • să realizeze acțiuni urgente
 • să rețină suspecți
 • să utilizeze, după caz, alte proceduri de anchetă.

Ancheta ia sfârșit odată cu decizia de punere sub urmărire penală a unei anumite persoane sau în diverse alte moduri (încetare, suspendare temporară, trimiterea cazului pentru a se lua o decizie fără caracter penal).

Care sunt termenele pentru încheierea acestei etape?

Termenele sunt de două, trei sau șase luni, în funcție de gravitatea cazului. Dacă nu este posibilă încheierea anchetei, procurorul poate modifica sau extinde termenul pe baza unei justificări scrise.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

În această etapă, nu veți fi informat(ă) cu privire la ce anume se întâmplă până când va trebui să fiți implicat(ă) direct în procedură.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

În cazul în care vi se solicită să furnizați o explicație pentru anumite evenimente, poliția vă va pune la dispoziție un interpret, iar acesta vă va traduce întrebările și răspunsurile, apoi vă va traduce raportul scris înainte să vi se ceară să îl semnați.

În ce etapă mi se va permite să consult un avocat?

Puteți solicita ca un avocat să fie prezent în momentul în care furnizați explicații. Participarea avocatului în această etapă nu este obligatorie, iar poliția nu vă va desemna un avocat dacă nu ați ales în prealabil să contactați unul pe cont propriu. Puteți solicita consiliere avocatului, însă nu cu privire la modul în care să răspundeți la o întrebare ce v-a fost deja adresată. În această etapă trebuie să vă procurați pe cont propriu un interpret și un avocat care să vă asiste.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să furnizez informațiile solicitate?

În această etapă, poliția vă poate solicita să explicați faptele pe care le anchetează. Aveți obligația să furnizați o explicație adevărată. Puteți refuza să oferiți o explicație dacă dumneavoastră (sau o rudă de-a dumneavoastră) riscați (riscă) să fiți urmărit (să fie urmărită) penal ca urmare a declarației date. De asemenea, puteți refuza să furnizați explicații dacă încălcați o clauză de confidențialitate.

Ce se întâmplă dacă declar ceva în defavoarea mea?

Declarația dumneavoastră va fi utilizată doar pentru a se stabili dacă se va începe urmărirea penală împotriva unei anumite persoane pentru o infracțiune specifică. Dacă s-a pus în mișcare acțiunea penală, declarația dumneavoastră va fi considerată drept mărturie doar dacă a fost furnizată la începutul procedurilor și dacă aceasta nu putea fi repetată ulterior. De asemenea, declarația trebuie să aibă loc în fața unui judecător. În caz contrar, trebuie să dați o nouă declarație, într-un stadiu ulterior al acțiunii penale (de regulă, în fața instanței).

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

La solicitarea dumneavoastră, poliția va informa una dintre rudele dumneavoastră sau un prieten în legătură cu faptul că ați fost reținut(ă), cu condiția ca acest lucru să nu îngreuneze ancheta poliției și să nu fie excesiv de dificil de îndeplinit.

Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

Poliția vă va programa un consult medical și va lua medicului o declarație cu privire la starea dumneavoastră de sănătate la momentul în care vă prezentați la consult sau sunteți reținut(ă). Veți fi eliberat(ă) imediat dacă medicul solicită acest lucru, iar poliția vă va transporta, după caz, la o unitate medicală.

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean al unei alte țări?

Aveți dreptul să contactați ambasada țării dumneavoastră și să purtați o discuție în particular cu reprezentantul acesteia pe parcursul fiecărei etape a procedurilor penale.

Locuiesc într-o altă țară. Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul anchetei?

Un judecător poate dispune să fiți audiat(ă) înainte să părăsiți țara dacă acest lucru este esențial în dosar și va avea grijă ca probele să fie păstrate. De asemenea, puteți fi audiat(ă) după ce părăsiți țara dacă se solicită acest lucru autorităților relevante din țara în care locuiți.

Pot fi repatriat(ă)?

Nu în această etapă.

Voi fi reținut(ă) în arest sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă este necesară prezența dumneavoastră, veți fi prezentat(ă) în fața instanței sau veți fi reținut(ă). Dacă ulterior nu sunteți acuzat(ă) sau nu sunteți adus(ă) în fața judecătorului în termen de 48 de ore de când ați fost reținut(ă) pentru soluționarea propunerii de arest preventiv, trebuie să fiți eliberat(ă).

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Da.

Mi se vor lua amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr, salivă) sau alte fluide corporale?

Dacă acest lucru este necesar pentru stabilirea identității dumneavoastră sau pentru a verifica dacă există pe corpul dumneavoastră urme ale infracțiunii săvârșite sau dacă acest lucru este solicitat ca probă, pot fi prelevate amprente, mostre de ADN, sânge, material biologic sau pot fi efectuate alte măsurători externe ale corpului dumneavoastră, o percheziție corporală sau alte procedee similare.

Refuzul dumneavoastră de a vă supune percheziției corporale poate fi ignorat cu acordul procurorului și puteți fi amendat(ă) cu până la 50 000 CZK.

În cazul în care informațiile obținute prin aceste metode nu mai sunt necesare pentru procedurile ulterioare sau în scopul prevenirii, cercetării și detectării activităților penale, acestea vor fi distruse.

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate învinuirile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Dacă recunoașterea vinovăției este credibilă, aceasta poate constitui un element care să declanșeze punerea sub urmărire penală sau care să determine o decizie privind o procedură simplificată.

Voi primi informații în legătură cu martorii care au depus mărturie împotriva mea sau în legătură cu alte probe?

În această etapă a procedurilor nu veți primi nicio informație în acest sens.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da, poliția va obține o copie a cazierului dumneavoastră judiciar.

Începerea urmăririi penale – cercetarea (2)

Care este scopul acestei etape?

Pe parcursul cercetării penale, poliția caută și examinează probe importante pentru caz. Poliția va căuta probe în favoarea sau împotriva acuzatului.

Care sunt termenele în care trebuie să se încheie cercetarea penală?

Termenele în care trebuie să se încheie cercetarea penală sunt de două, trei sau șase luni, în funcție de gravitatea cazului. Termenele pot fi extinse de către procuror pe baza unor motive scrise furnizate de către poliție. Cu toate acestea, procurorul trebuie să verifice motivele respective pentru fiecare caz în parte, cel puțin o dată pe lună.

Poliția trebuie să acționeze cât mai repede posibil. Dacă sunteți afectat(ă) în mod negativ de o întârziere, puteți solicita procurorului să soluționeze acest aspect. În cazul în care întârzierile sunt cauzate de către procuror, puteți solicita superiorului acestuia să soluționeze aspectul.

De asemenea, învinuitul poate să solicite despăgubiri pentru daune patrimoniale și nepatrimoniale cauzate de întârzierile de procedură. În momentul stabilirii unei pedepse , instanța va lua în considerare toate întârzierile din aceasta etapă.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Veți primi o notificare a deciziei de începere a urmăririi penale. Aceasta va conține o descriere a faptei de care sunteți acuzat(ă), temeiul juridic și motivarea acesteia. Puteți contesta decizia în termen de trei zile, iar procurorul va lua apoi o hotărâre cu privire la aceasta.

Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră veți fi informați cu privire la procedurile de cercetare penală și veți avea dreptul să participați la acestea prin intermediul avocatului apărării, să adresați întrebări martorilor și să propuneți probe. Pe parcursul cercetării penale, dumneavoastră sau avocatului dumneavoastră vi se poate refuza accesul la dosar dacă există motive întemeiate în acest sens.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Pe parcursul cercetării penale, daca nu vorbiți limba cehă vi se va pune la dispoziție un interpret pentru o limbă pe care o vorbiți sau pentru limba maternă.

Pe parcursul procedurilor de cercetare, vi se va pune la dispoziție un interpret. În această etapă, poliția vă va permite să participați și să adresați întrebări dacă doriți.

La solicitarea dumneavoastră, vi se va furniza o traducere scrisă a deciziei de începere a urmăririi penale, a deciziei de reținere sau a deciziei de suspendare condiționată a urmăririi penale.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Puteți consulta oricând un avocat și trebuie să vi se asigure confidențialitatea conversației. La solicitarea avocatului, vi se va pune la dispoziție un interpret. Vă puteți alege avocatul pe cont propriu (a se vedea Fișa informativă 1).

Mi se vor solicita informații? Trebuie sa furnizez informațiile solicitate?

Aveți dreptul să vă exprimați opinia cu privire la dosar și, de asemenea, aveți dreptul să nu spuneți nimic.

Pot formula obiecții la adresa ofițerului de poliție, a procurorului sau a judecătorului?

Puteți formula o obiecție la adresa ofițerului de poliție sau a procurorului, precum și a grefierului, a agentului de supraveghere, a grefierului din instanță, a expertului judiciar, a interpretului sau a judecătorului dacă considerați că aceștia nu sunt imparțiali – și anume, dacă considerați că aceștia sunt în conflict de interese sau au un interes personal în ceea ce privește dosarul dumneavoastră sau în legătură cu una dintre părți sau reprezentanții acestora și, prin urmare, nu pot lua decizii imparțiale.

În general, se consideră, de asemenea, că o persoană nu este imparțială dacă aceasta a participat deja la proceduri într-un rol procedural diferit. De exemplu, nu poate pronunța sentința de vinovăție și nu poate stabili pedeapsa același judecător care a luat o hotărâre cu privire la reținerea în arest preventiv sau la interceptarea convorbirilor telefonice în cadrul procedurii preliminare și așa mai departe.

Prima persoană care decide cu privire la obiecția formulată de dumneavoastră este persoana a cărei imparțialitate o contestați.

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia acesteia, puteți depune o plângere împotriva deciziei persoanei respective în termen de trei zile, iar o autoritate superioară va lua o hotărâre. Deciziile procedurale luate de către o persoană care nu este imparțială nu pot fi aplicate în cadrul procedurilor penale.

Ce se întâmplă dacă declar ceva care în defavoarea mea?

Orice spuneți poate fi utilizat în favoarea sau defavoarea dumneavoastră. Mărturia dumneavoastră în această etapă a procedurilor poate fi utilizată ca probă.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Poliția va hotărî dacă vă puteți contacta familia sau prietenii pe parcursul cercetării, detenției sau arestului. Dacă vă aflați în arest preventiv, aveți dreptul să trimiteți scrisori (pentru a nu putea influența martorii, scrisorile sunt citite de către Serviciul Penitenciar din Republica Cehă și de către procuror, care este autorizat să vă cenzureze scrisorile).

Aveți dreptul sa fiți  vizitat(ă) o dată la două săptămâni în închisoare, însă dacă vă aflați în arest preventiv, pentru a nu putea influența martorii, pe parcursul vizitelor va fi prezentă o a treia persoană.

Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

Dacă vă aflați în arest preventiv, veți fi consultat(ă) de către medicul închisorii, care este obligat să vă acorde asistență medicală corespunzătoare. Dacă vă prezentați pentru consult sau sunteți reținut(ă), a se vedea  aici.

Pot contacta ambasada țării mele dacă locuiesc într-o altă țară?

Da, în orice etapă a procedurilor. Orice întâlnire cu un oficial de la consulat este confidențială. Cu acordul dumneavoastră, instanța va informa consulatul țării dumneavoastră în legătură cu punerea dumneavoastră sub arest preventiv.

Sunt cetățean al unei alte țări. Trebuie sa fiu prezent(ă) pe parcursul cercetării penale?

Prezența dumneavoastră nu este esențială dacă ați fost deja anchetat și dacă nu doriți să fiți prezent(ă) pe parcursul cercetărilor. Dacă există pericolul să fugiți, veți fi arestat(ă) preventiv sau se va permite eliberarea dumneavoastră după ce dați o declarație scrisă prin care confirmați că veți reveni atunci când vi se va solicita acest lucru.

Pot fi repatriat(ă)?

Da, dacă au fost îndeplinite condițiile privind expatrierea sau extrădarea dumneavoastră în vederea punerii sub urmărire penală sau privind executarea pedepsei într-o altă țară și dacă această procedură nu este exclusă prin lege.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetării penale?

Da, însă sunteți obligat(ă) să aveți o adresă de email valabilă sau să rămâneți în contact cu organele responsabile de procedurile penale. În caz contrar, puteți fi arestat și reținut preventiv.

Mi se vor solicita amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr sau salivă) sau alte fluide corporale? Pot fi supus(ă) unei percheziții corporale?

Dacă este necesar, da. Sunteți obligat(ă) să vă supuneți percheziției corporale.

Îmi pot fi percheziționate locuința, sediul firmei, mașina sau alte posesiuni?

Da, locuința dumneavoastră poate fi percheziționată în baza unui ordin judecătoresc. În ceea ce privește alte locații, percheziția poate avea loc în baza unui ordin emis de către procuror sau de către poliție.

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate învinuirile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Da, pe parcursul anchetei poliției.

Poate fi modificată învinuirea înainte de începerea procedurilor penale?

Nu, poate fi modificată doar descrierea juridică a învinuirii. Învinuirea dumneavoastră de săvârșirea unui alt fapt trebuie să înceapă cu o nouă rezoluție de punere sub urmărire penală.

Pot fi învinuit(ă) de o infracțiune de care am fost deja acuzat(ă) într-un alt stat membru?

Da. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică dacă urmărirea penală din celălalt stat membru s-a finalizat în cazul dumneavoastră cu o sentință, a fost suspendată, s-a încheiat în urma mărturisirii sau a unui acord ori a fost trimisă spre reexaminare ca delict și nu ca infracțiune.

Voi primi informații în legătură cu martorii care au depus mărturie împotriva mea?

Puteți afla identitatea acestora și conținutul mărturiei depuse de către aceștia prin examinarea dosarului cauzei sau dacă dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră sunteți prezenți pe parcursul anchetării acestora. Identitatea martorilor secreți nu vă va fi divulgată.

Voi primi informații în legătură cu alte probe prezentate împotriva mea?

Da, din momentul în care dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră sunteți autorizați să examinați dosarul cauzei.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da.

Arestul (3)

Voi fi arestat(ă) preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Doar o persoană care a fost pusă sub învinuire poate fi reținută în arest preventiv.

Dacă sunteți adus în fața instanței pentru soluționarea propunerii de arest preventiv în termen de 48 de ore de la reținerea dumneavoastră sau în termen de 24 de ore de la arestarea dumneavoastră, instanța va hotărî dacă veți fi sau nu arestat(ă) preventiv.

Motivele arestării preventive sunt următoarele:

 • există posibilitatea să vă sustrageți urmăririi penale sau executării pedepsei (arest pentru prevenirea evadării),
 • există posibilitatea să obstrucționați investigația, de exemplu, prin influențarea martorilor (arest pentru prevenirea complotului),
 • sau există posibilitatea să săvârșiți infracțiunea pe care ați început-o sau să comiteți o altă infracțiune (arest în avans).

Dacă motivele arestării preventive nu sunt prezente sau nu mai există, veți fi eliberat(ă) pe baza unei decizii luate de către procuror.

De asemenea, trebuie sa fiți eliberat(ă) la expirarea termenului legal. În ceea ce privește arestul pentru prevenirea complotului, termenul este de 3 luni. În ceea ce privește arestul pentru prevenirea evadării și arestul în avans, termenul este de un an în cazul unei pedepse posibile de până la 5 ani, de doi ani în cazul unei pedepse mai mari, de trei ani pentru infracțiunile foarte grave și de patru ani dacă poate fi impusă o pedeapsă excepțională pentru infracțiunea respectivă.

Cu toate acestea, pe parcursul procedurii preliminare se aplică doar o treime din aceste termene, două treimi fiind rezervate procedurilor în fața instanței.

Motivele reținerii dumneavoastră în arest preventiv sunt examinate în mod continuu. Cu toate acestea, procurorul trebuie să ia o nouă decizie după ce ați petrecut trei luni în arest, precum și în termen de 30 de zile de la punerea sub acuzare și întotdeauna la fiecare trei luni după intrarea în vigoare a deciziei anterioare.

Cum pot fi eliberat(ă) din arest preventiv?

Aveți întotdeauna dreptul să solicitați eliberarea din arest preventiv după paisprezece zile de la intrarea în vigoare a ultimei decizii privind arestul preventiv. Cu toate acestea, dacă puteți aduce și alte argumente în sprijinul cererii dumneavoastră, puteți solicita să fiți eliberat(ă) în orice moment.

Aveți dreptul să propuneți ca arestul pentru prevenirea evadării și arestul în avans să fie înlocuite cu:

 • angajamentul dumneavoastră scris că veți respecta legea și că vă veți prezenta în instanță ori de câte ori vi se va solicita acest lucru;
 • furnizarea unei garanții monetare (cauțiune) stabilită de către instanță;
 • supravegherea de către agentul de supraveghere;
 • o garanție oferită de către o asociație civică interesată sau de către o altă persoană de încredere.

În cazul arestului în avans pentru anumite infracțiuni prevăzute prin lege, nu poate fi acceptată o garanție monetară. Garanția monetară poate fi furnizată de către o persoană alta decât dumneavoastră.

Decizia în urma procedurii preliminare – punerea sub acuzare (4)

Care este scopul acestei etape?

Această etapă încheie urmărirea penală, iar procurorul ia o hotărâre cu privire la următoarea procedură:

 • să înainteze cazul unei alte autorități;
 • să înceteze urmărirea penală;
 • să înceteze în mod condiționat urmărirea penală;
 • să ajungă la un acord sau
 • să vă trimită în judecată.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Decizia procurorului sau acuzația vă vor fi comunicate. Aveți dreptul să contestați:

 • trimiterea dumneavoastră în judecată,
 • suspendarea urmăririi penale,
 • suspendarea condiționată a urmăririi penale și
 • acordul.

Decizia privind contestația dumneavoastră va fi luată de către procurorul superior.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

A se vedea #Podstránka_2Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Voi fi reținut în arest preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă motivele arestului preventiv persistă, iar termenul legal al arestului nu s-a scurs, punerea sub acuzare nu afectează durata arestului preventiv.

Poate fi modificată acuzația înainte de proces?

Acuzația, precum și decizia procurorului în această etapă trebuie să se bazeze pe faptele care au dat naștere la acuzație. Cu toate acestea, descrierea juridică poate fi modificată dacă procurorul decide că este cazul.

Pot fi condamnat(ă), iar pedeapsa poate fi stabilită în lipsa unui proces?

În cazurile mai puțin grave, judecătorul poate emite un ordin penal pe numele dumneavoastră, care stabilește vina dumneavoastră și pedeapsa aferentă fără audierea cauzei.

Ordinul penal poate impune:

 • o pedeapsă condiționată cu închisoarea sau arest la domiciliu timp de un an;
 • serviciu în folosul comunității;
 • interzicerea anumitor activități pentru o perioadă de 5 ani;
 • o sancțiune financiară;
 • o interdicție de ședere de până la 5 ani;
 • repatriere pentru o perioadă de până la 5 ani
 • sau o pedeapsă similară.

Dacă nu contestați ordinul în termen de 8 zile de la primire, acesta intră în vigoare și devine executoriu. Dacă depuneți contestația în termenul stabilit sau dacă ordinul penal nu vă poate fi comunicat, va avea loc un proces. A se vedea Fișa informativă 3.

Voi primi informații în legătură cu probele prezentate împotriva mea?

Actul de punerea sub acuzare specifică probele pe care procurorul le va prezenta în cadrul procesului. Pot fi identificate probe suplimentare în dosarul cauzei sau acestea pot apărea pe parcursul soluționării cauzei.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Acestea vor face deja parte din dosar.

Procedură preliminară accelerată (5)

Scopul acestei etape

Dacă un suspect este prins în flagrant în momentul săvârșirii unei infracțiuni pentru care poate fi condamnat(ă) la mai puțin de 3 ani de închisoare sau în cazul în care este posibil ca procesul să aibă loc în termen de 2 săptămâni, se pot desfășura proceduri preliminare accelerate.

În cadrul acestor proceduri, poliția va comunica persoanei în cauză infracțiunea pe care se presupune că a săvârșit-o, fără a începe urmărirea penală. Daca procedura preliminară accelerată se încheie în termen de două săptămâni, procurorul poate depune o cerere în instanță pentru pedepsirea făptașului.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Vi se vor comunica detaliile infracțiunii de care sunteți suspectat(ă) cel mai târziu la începutul examinării. Vi se vor oferi informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da, va fi prezent un interpret care vorbește o limbă pe care o cunoașteți sau limba dumneavoastră maternă. Cererea scrisă referitoare la pedeapsă va fi tradusă.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

În orice moment, dacă alegeți un avocat. Dacă nu sunteți eliberat(ă) din detenție după anchetă, instanța va numi un avocat pentru dumneavoastră dacă nu sunteți deja reprezentat de un avocat.

Mi se vor solicita informații? Trebuie sa furnizez informațiile solicitate?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Ce se întâmplă dacă declar ceva care în defavoarea mea?

Vă puteți înrăutăți situația, fapt care poate avea drept rezultat pronunțarea sentinței de vinovăție.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten? Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean al unei alte țări?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Sunt cetățean al unei alte țări. Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul cercetărilor?

Dacă sunteți eliberat(ă), nu este necesar să fiți prezent(ă). Cu toate acestea, este bine să rămâneți în contact cu organele responsabile de procedurile penale și să furnizați o adresă de email valabilă pentru ca absența dumneavoastră să nu fie considerată drept eludarea justiției care poate fi sancționată.

Pot fi repatriat(ă)?

Da, dacă instanța hotărăște că pedeapsa constă în repatrierea dumneavoastră.

Voi fi reținut(ă) în arest preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă există motive care justifică reținerea dumneavoastră în arest preventiv, veți fi reținut.  A se vedea Arestul (3).

Mi se vor solicita amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr sau salivă) sau alte fluide corporale? Pot fi supus(ă) unei percheziții corporale? Poliția îmi poate percheziționa locuința, sediul firmei, mașina și alte posesiuni?

A se vedea #Podstránka_2Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate acuzațiile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Da, pe parcursul primei anchete sau atunci când instanța soluționează cauza în cadrul procedurii accelerate.

Poate fi modificată acuzația înainte de proces?

Nu pot fi adăugate fapte noi la acuzație. Cu toate acestea, temeiul juridic poate fi modificat.

Pot fi acuzat(ă) de o infracțiune de care am fost deja acuzat(ă) în alt stat membru?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).#Podstránka_2

Voi primi informații referitoare la mărturiile depuse împotriva mea? Voi primi informații cu privire la alte probe depuse împotriva mea?

Da, când vi se acordă accesul la dosarul cauzei dumneavoastră (de obicei la începutul procedurilor judiciare accelerate) sau pe parcursul procedurilor de anchetă dacă sunteți prezent(ă).

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da.

Linkuri relevante

Codul de procedură penală

Ministerul Justiției

Informații juridice pentru publicul larg

Codul Penal

Legea nr. 273/2008 privind poliția a Republicii Cehe

Convenția de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relațiile consulare

Legea nr. 101/2000 Sb. privind protecția datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.