Inculpați (proceduri penale)

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Legea privind contravențiile definește contravenția drept comportamentul care încalcă sau amenință interesele societății și care este descris în mod explicit drept contravenție în cadrul legii respective sau al unei alte legislații.

Definițiile menționate mai sus fac parte din Legea privind contravențiile și din Codul de procedură administrativă, fiind utilizate în procedurile în materie de contravenții.

Cum sunt pedepsite contravențiile privind depășirea vitezei legale sau amenzile de parcare și alte contravenții similare?

Contravențiile rutiere sunt soluționate de către autoritatea municipală (primăria).

Câteva tipuri de contravenții și sancțiunile care pot fi impuse de către autoritatea municipală sunt:

 • contravențiile privind depășirea vitezei legale sunt în mod normal pedepsite cu o amendă care variază între 1 000 și 10 000 CZK, în funcție de gravitate. De asemenea, permisul de conducere poate fi suspendat pentru o perioadă care variază între o lună și un an;
 • alte contravenții rutiere sunt pedepsite cu amenzi care, în funcție de gravitate, variază între 1 500 și 10 000  CZK, cu posibilitatea suspendării permisului de conducere pentru o perioadă de până la un an;
 • încălcarea Legii privind traficul rutier prin cauzarea unui accident care provoacă moartea sau vătămarea unei persoane poate atrage după sine o amendă care variază între 25 000 și 50 000 CZK, cu posibilitatea suspendării permisului de conducere pentru o perioadă cuprinsă între unu și doi ani.

Care sunt procedurile de pedepsire a contravențiilor?

Proceduri pe bază de tichet (cupon)

Acestea se aplică în cazul unei contravenții mai puțin grave care a fost demonstrată în mod credibil și pentru care nu este suficient un avertisment. Dacă sunteți dispus(ă) să plătiți o amendă mai mică, aceasta poate fi aplicată de către o autoritate care inspectează traficul (sau de către poliție) prin impunerea unei amenzi pe bază de tichet (cupon) la fața locului.

Proceduri standard privind contravențiile

Contravențiile sunt tratate în conformitate cu procedurile oficiale. Procedurile demarează pe baza unui proces-verbal de constatare a contravenției, încheiat de către o autoritate de stat, de poliție, de o autoritate municipală, o entitate juridică sau de un cetățean.

Autoritatea municipală poate transmite cazul unei alte autorități înainte de demararea procedurilor. Dacă circumstanțele arată că fapta vizează o infracțiune, cazul respectiv va fi înaintat procurorului.

Veți participa la proceduri în calitate de acuzat. Victima va participa, de asemenea, la proceduri dacă este necesară stabilirea de despăgubiri pentru daunele cauzate de săvârșirea contravenției. De asemenea, proprietarul unui obiect care a fost sau poate fi confiscat (de exemplu, proprietarul vehiculului) va participa, în egală măsură, la proceduri.

Sunteți pus (ă) sub acuzare din momentul formulării primului act procedural împotriva dumneavoastră.

Aveți dreptul:

 • să vă exprimați opinia cu privire la toate actele de care sunteți acuzat(ă) și la probele care susțin acuzațiile;
  • să refuzați să depuneți mărturie;
  • să contestați faptele și să propuneți probe în apărarea dumneavoastră;
  • să depuneți cereri;
  • să propuneți măsuri corective.

Au loc audieri orale, iar autoritatea municipală va pregăti un raport. Veți fi interogat(ă) pe parcursul audierii și vă puteți exercita drepturile (astfel cum sunt prezentate mai sus). Procesul-verbal al audierii va face parte din dosar. Autoritatea municipală vă va solicita să examinați documentele de la dosar înainte de emiterea deciziei. Aveți dreptul să vă exprimați opiniile cu privire la documentele respective.

Încheierea procedurilor privind o contravenție:

 • în momentul încetării procedurilor pentru motivele prevăzute de Legea privind contravențiile (de exemplu, fapta nu constituie o contravenție, nu ați săvârșit contravenția respectivă, o sancțiune ar fi nesemnificativă pe lângă pedeapsa care vă va fi impusă pentru o altă faptă în cadrul procedurilor penale și alte motive similare) sau
 • atunci când este emisă decizia prin care sunteți declarat(ă) vinovat(ă) de săvârșirea contravenției respective și prin care vi se impune o sancțiune.

Cetățenii altor state membre pot fi cercetați pentru astfel de contravenții?

Cetățenii celorlalte state membre pot fi cercetați în același mod ca și cetățenii cehi.

Pot face contestație?

Aveți dreptul să faceți contestație. Cu toate acestea, nu poate fi formulată o contestație împotriva unei amenzi impuse prin intermediul procedurilor pe bază de tichet (cupon).

O decizie care a fost contestată nu poate fi executată până când o autoritate superioară nu decide asupra contestației respective.

Contestația dumneavoastră trebuie depusă la autoritatea administrativă (în general, autoritatea municipală) în termen de cincisprezece zile de la data notificării deciziei.

Vor fi aceste contravenții consemnate în cazierul meu judiciar?

Nu.

Linkuri relevante

Contravenții rutiere

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.