NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Republica Cehă

În temeiul Constituției Republicii Cehe, puteți fi pedepsit(ă) doar în conformitate cu legislația națională și respectând procedura prevăzută în Codul Penal, Legea privind justiția juvenilă și Codul de procedură penală, care prevăd norme privind procedurile penale, inclusiv condiții specifice privind exercitarea și punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră. Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune. Pentru informații privind delictele minore, cum ar fi contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, consultați Fișa informativă 5. În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră aici.

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Prezentare generală a procesului penal

În continuare se prezintă un rezumat al etapelor obișnuite ale procesului penal.

1.             Procedura preliminară

Procedura preliminară reprezintă prima etapă a procesului penal. Aceasta cuprinde, la rândul ei, două etape:

  • Procedurile derulate de autoritățile care răspund de procesul penal înainte de începerea urmăririi penale, cunoscute sub numele de etapa de anchetă; și
  • Etapa de cercetare penală, etapă a urmăririi penale care se încheie cu punerea sub acuzare sau în alt mod (a se vedea Fișa informativă 2)#Podstránka_2.

2.             Aspectele preliminare referitoare la acuzație

În această etapă, instanța va examina dacă procedura preliminară a clarificat toate elementele cauzei în mod corespunzător și dacă acuzația furnizează o bază corespunzătoare pentru procedurile viitoare. De asemenea, se hotărăște dacă instanța are competența necesară pentru a judeca cauza respectivă.

3.             Procesul propriu-zis

Acesta reprezintă cea mai importantă parte a procesului penal. Se examinează probele și se ia o hotărâre. În această etapă a procesului penal, inculpatul (inculpații), martorii și partea sau părțile vătămate sunt audiate în instanță. Procesul are caracter oral și se desfășoară în ședință publică, pe teritoriul Republicii Cehe. Dacă nu vorbiți limba cehă, aveți dreptul la un interpret.

4.             Căile de atac

Inculpatul, familia acestuia, avocatul, procurorul sau partea vătămată au dreptul să conteste hotărârea în termen de 8 zile. Dacă se înaintează o cale de atac, instanța de al doilea grad de jurisdicție reexaminează hotărârea instanței de fond.

Rolul Comisiei Europene

Vă atragem atenția că, în ceea ce privește procedurile penale din statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate oferi asistență dacă doriți să depuneți o plângere. Fișele informative conțin informații privind modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 – Obținerea de asistență juridică

2 – Drepturile de care beneficiez pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

  • Ancheta
  • Cercetarea
  • Arestul
  • Decizia în urma procedurii preliminare, punerea sub acuzare
  • Procedura preliminară prescurtată

3 – Drepturile de care beneficiez în timpul procesului

  • Procesul în instanță
  • Pedepse; drepturile victimei

4 – Drepturile de care beneficiez după pronunțarea hotărârii de către instanță

5 – Contravenții rutiere și alte delicte minore

Linkuri relevante

Ministerul de Justiție ceh

Ministerul de Interne ceh

Asociația barourilor de avocați din Republica Cehă

Informații privind drepturile omului

Informații juridice pentru publicul larg

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.