Inculpați (proceduri penale)

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

Unde are loc procesul?

Procesul are loc la instanța locală și se desfășoară în ședință publică. Dacă ați recunoscut că ați săvârșit infracțiunea sau infracțiunile de care sunteți acuzat, procurorul solicită inițierea procedurilor corespunzătoare recunoașterii vinovăției. În această situație, completul de judecată este format numai dintr-un judecător de profesie, ca și în cazul în care pedeapsa prevăzută este o amendă.

Dacă nu v-ați recunoscut vinovăția, cauza dumneavoastră este soluționată și de judecători consultanți, prin urmare completul de judecată este format dintr-un judecător de profesie și doi judecători consultanți.

În cazul în care procurorul cere o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de patru ani sau mai mult, cauza este judecată de jurați. În acest caz completul de judecată este format din trei judecători de profesie și șase jurați. Excepție fac cauzele privind infracțiuni legate de narcotice și infracțiuni economice, care sunt judecate de judecători de profesie și de judecători consultanți, indiferent de pedeapsa posibilă.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

În cazul în care acuzatul își recunoaște vinovăția, se poate conveni asupra faptului că acuzațiile sunt adaptate pentru a corespunde infracțiunii pentru săvârșirea căreia vă recunoașteți vinovăția.

După începerea procesului se pot modifica doar elemente minore ale acuzațiilor. Acuzațiile nu pot fi extinse fără consimțământul dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele pe parcursul procesului?

Trebuie să fiți prezent pe tot parcursul procesului. Instanța vă poate permite să părăsiți sala de judecată după ce ați depus mărturie.

Dacă ați fost informat cu privire la desfășurarea ședinței de judecată, însă nu vă prezentați dintr-un motiv justificat, instanța poate decide ca martorii să fie audiați în lipsa dumneavoastră. Instanța își poate pronunța hotărârea în lipsa dumneavoastră dacă acuzarea a cerut pedeapsa cu închisoarea pe o perioadă mai mică de șase luni și dacă v-ați dat consimțământul privind derularea procesului. Dacă primiți o pedeapsă necondiționată de până la trei luni de închisoare, procesul poate să se deruleze chiar și fără consimțământul dumneavoastră.

Începând cu data de 1 noiembrie 2009, participarea la procedurile judiciare se poate face prin intermediul unei conexiuni video în cazul în care pedeapsa maximă solicitată este amenda sau închisoarea pe o perioadă de până la un an. Totuși, nu toate instanțele dețin echipamentul necesar pentru a beneficia de această opțiune.

Dacă nu vorbiți și nu înțelegeți limba vorbită în instanță, aveți dreptul să fiți asistat de un interpret pe tot parcursul procesului. Interpretul vă va ajuta de asemenea să discutați cu avocatul dumneavoastră în timpul unei audieri.

Dacă nu aveți deja un avocat, instanța vă atribuie un avocat din oficiu dacă pledați nevinovat la acuzațiile care vi se aduc și dacă pedeapsa de care sunteți pasibil este mai severă decât o amendă. Dacă pledați vinovat într-o cauză în care acuzarea cere pedeapsa cu închisoarea, instanța numește un avocat care să vă reprezinte dacă solicitați acest lucru. Dacă nu sunteți de acord cu avocatul dumneavoastră sau dacă, dintr-un alt motiv, doriți să vi se atribuie un alt avocat, o astfel de cerere este de obicei admisă.

Nu aveți obligația să răspundeți la întrebări în timpul procesului sau să spuneți adevărul. Nu puteți fi pedepsit pentru mărturie mincinoasă în cadrul procesului. Avocatul dumneavoastră vă va spune dacă este în interesul dumneavoastră să dați o declarație în legătură cu cauza.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele aduse împotriva mea?

Utilizarea probelor scrise în cadrul procesului este reglementată în detaliu prin lege. În afară de aceasta, nu există propriu-zis alte reguli, astfel încât puteți aduce orice tip de probe. Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră puteți contesta admisibilitatea probei cu martori sau a altor probe, mai ales dacă nu sunt relevante pentru cauza dumneavoastră sau dacă probele au fost obținute pe căi ilegale. Instanța decide dacă acceptă sau nu martorii sau probele contestate. În majoritatea cazurilor, probele obținute pe căi ilegale sunt declarate inadmisibile în instanță. Instanța analizează importanța probelor respective după ce ia cunoștință de celelalte probe.

Puteți solicita ca anumiți martori să fie citați pentru a depune mărturie la o audiere sau ca o anumită probă să fie prezentată în sprijinul cauzei dumneavoastră. Aceasta poate fi, de exemplu, o listă de pasageri care arată că nu erați în locul în care a fost săvârșită infracțiunea în momentul în care aceasta a avut loc. În cazul în care acuzarea contestă relevanța anumitor probe, instanța este cea care hotărăște dacă probele respective sunt relevante sau nu.

Partea care a citat martorul are dreptul să-i adreseze întrebări mai întâi. Apoi, cealaltă parte are posibilitatea să supună martorul unui interogatoriu în contradictoriu. În momentul deliberării, instanța evaluează credibilitatea declarațiilor făcute de martori în timpul procesului.

Se va ține seama de cazierul meu?

Se va ține seama de informațiile privind condamnările anterioare dacă, din descrierea infracțiunii, se constată că sunteți recidivist. În cazuri rare, pot fi invocate informații privind modul de operare dintr-o cauză anterioară pentru a justifica vinovăția sau nevinovăția în cauza pendinte. În general, pedeapsa cu închisoarea pe care o veți primi va fi mai severă dacă ați mai fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni similare sau dacă ați săvârșit infracțiunea în timpul perioadei de probațiune corespunzătoare unei condamnări cu suspendare ori în perioada de eliberare condiționată.

În general, nu se pun întrebări privind eventualele condamnări anterioare dintr-un alt stat membru.

Ce se întâmplă la sfârșitul procesului?

Procesul se încheie odată cu pronunțarea hotărârii instanței. Rezultatul poate fi unul dintre următoarele:

  • achitare
  • amendă
  • condamnare cu suspendare, care poate fi însoțită de obligația de a urma un tratament sau de muncă în folosul comunității
  • condamnare necondiționată la închisoare

În cazul condamnării cu suspendare, instanța stabilește în mod normal pedeapsa cu închisoarea, însă aceasta nu se execută în cazul în care nu săvârșiți o altă infracțiune în timpul perioadei de probațiune, care durează de obicei un an sau doi. Ca o condiție pentru probațiune, instanța poate cere să rămâneți sub supravegherea unui consilier de probațiune, să fiți tratat pentru abuz de alcool sau alte tipuri de abuzuri, să faceți tratament psihiatric și/sau să efectuați un număr de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, stabilit de către instanță.

Există pedepse speciale pentru delincvenții juvenili (infractorii cu vârsta de până la 18 ani).

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima este considerată un martor ca toți ceilalți martori. Totuși, în unele cazuri, victima are dreptul să fie reprezentată de un avocat, numit separat de către instanță, și/sau poate primi despăgubiri în cadrul procesului, cu condiția ca cererea de despăgubiri să fie simplă și bine documentată și ca acordarea de despăgubiri de către instanță să nu provoace inconveniente materiale.

 

Linkuri relevante

Legea daneză privind administrarea justiției

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.