Inculpați (proceduri penale)

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

Pot ataca hotărârea?

Instanța pronunță hotărârea în cadrul unei ședințe de judecată. Puteți ataca hotărârea, verdictul sau pedeapsa la Înalta Curte. Puteți solicita fie achitarea, fie reducerea pedepsei. În cazul în care considerați că instanța districtuală a comis erori grave în judecarea cauzei, puteți solicita retrimiterea cauzei la instanța districtuală, pentru a fi rejudecată de alți judecători.

Puteți contesta verbal condamnarea, verdictul sau pedeapsa în cadrul ședinței în care se pronunță hotărârea. Puteți de asemenea ataca hotărârea în scris, la instanța districtuală sau la parchet. Calea de atac trebuie depusă în termen de două săptămâni. Dacă aveți un avocat, acesta se ocupă de obicei de îndeplinirea formalităților legate de calea de atac. Dacă ați fost condamnat la plata unei amenzi de

maxim 3 000 DKK, aveți nevoie de aprobarea Consiliului de admitere a căilor de atac al Danemarcei pentru a ataca hotărârea. Cererea pentru obținerea aprobării Consiliului de admitere a căilor de atac trebuie să fie înaintată în termen de două săptămâni de la pronunțarea hotărârii.

Ce se întâmplă dacă atac hotărârea?

Dacă atacați hotărârea instanței, cauza va fi judecată de Înalta Curte. Ședința de judecată este, și în acest caz, publică. Nu există un termen în care cauza trebuie să fie soluționată de Înalta Curte.

Dacă sunteți reținut în arest preventiv, Înalta Curte trebuie să judece cauza dumneavoastră în mod prioritar. Înalta Curte hotărăște de asemenea dacă trebuie să rămâneți în arest preventiv până la începerea procedurilor de judecare a căii de atac și pe parcursul acestora.

Dacă introduceți apel pentru a obține achitarea, cauza dumneavoastră va fi rejudecată de Înalta Curte. În acest caz, aveți dreptul să aduceți noi probe. Trebuie să vă consultați cu avocatul dumneavoastră cât de repede posibil pentru a hotărî ce probe noi ar trebui introduse în calea de atac. După ce acuzarea anunță pe ce probe se va concentra în cadrul procedurilor de la Înalta Curte, avocatul dumneavoastră va avea 14 zile pentru a anunța probele pe care vă bazați. Puteți obține o derogare de la termenul stabilit de 14 zile.

Dacă introduceți o cale de atac doar pentru a obține reducerea pedepsei, Înalta Curte va analiza numai pedeapsa. În această situație, părțile nu prezintă probe Înaltei Curți, însă avocatul dumneavoastră poate solicita instanței să obțină informații suplimentare cu privire la situația dumneavoastră personală care sunt relevante pentru stabilirea pedepsei sau pentru extrădare.

Ce se întâmplă la audierea căii de atac?

Dacă ați introdus o cale de atac pentru a fi achitat, cauza este rejudecată de către Înalta Curte. În practică, Înalta Curte începe adesea prin citirea declarațiilor făcute de dumneavoastră și de martori în cadrul procedurilor de la instanța districtuală. Cu toate acestea, dacă dumneavoastră și avocatul dumneavoastră nu sunteți de acord cu această procedură, declarațiile trebuie refăcute.

Dacă ați introdus o cale de atac pentru reducerea pedepsei, Înalta Curte va ține seama de probele prezentate în fața instanței districtuale și își va pronunța hotărârea cu privire la sentință pe baza acestora.

Înalta Curte va pronunța hotărârea în cadrul unei ședințe de judecată. Aceasta poate decide să păstreze neschimbată hotărârea pronunțată de instanța districtuală, să mărească sau să reducă pedeapsa ori să vă achite. Dacă sunteți achitat sau dacă vi se reduce pedeapsa, costurile căii de atac vor fi suportate din fonduri publice. Aceasta se aplică de asemenea în cazul în care acuzarea este cea care a atacat hotărârea și Înalta Curte o confirmă. În toate celelalte situații, cel mai probabil va trebui să plătiți costurile aferente procedurilor de soluționare a căii de atac.

Ce se întâmplă atunci când calea de atac are/nu are câștig de cauză?

Hotărârea Înaltei Curți o înlocuiește pe cea a instanței districtuale și, în general, este definitivă și irevocabilă. În mod extraordinar, cauza poate fi prezentată în fața Curții Supreme cu aprobarea Consiliului de admitere a căilor de atac, care se acordă în mod normal numai atunci când cauza constituie o chestiune de principiu care poate constitui astfel un precedent, sau pentru alte motive speciale. Numărul de cauze penale pentru care Consiliul aprobă prezentarea în fața Curții Supreme este redus. Avocatul dumneavoastră vă poate informa în legătură cu șansele de a obține o astfel de aprobare.

Dacă sunteți achitat și dacă pe parcursul cercetărilor au fost utilizate măsuri intruzive precum arestarea, detenția sau percheziția, aveți dreptul să cereți despăgubiri. Cererea scrisă trebuie adresată procurorului public regional în termen de două luni de la pronunțarea hotărârii de către instanță. Avocatul dumneavoastră se va ocupa, în mod normal, de formalitățile legate de depunerea cererii. Nu uitați să lăsați avocatului datele de contact din țara dumneavoastră.

Sunt cetățean al unui alt stat membru. Pot fi repatriat după proces?

În general, puteți fi trimis într-un alt stat membru pentru a vă executa pedeapsa. De obicei, aceasta se întâmplă numai dacă solicitați să fiți trimis înapoi în țara dumneavoastră pentru a vă ispăși pedeapsa. Cererea în acest sens trebuie adresată Ministerului de Justiție danez.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

În Danemarca, nu puteți fi condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune. Acest principiu se aplică și în alte state europene. Întrucât dispozițiile legale referitoare la pedepse pot fi diferite de la o țară la alta, trebuie să vă informați cu privire la acest aspect în țara care ar putea, de asemenea, să urmărească penal infracțiunea.

Informații privind acuzațiile/condamnarea

După soluționarea cauzei, hotărârea este înscrisă în Registrul central al infracțiunilor. Hotărârile privind încălcarea Codului penal danez sunt consemnate în capitolul destinat hotărârilor din cadrul registrului. Hotărârile privind încălcarea altor legi sunt consemnate dacă ați fost condamnat la închisoare sau ați primit o pedeapsă prin care sunteți decăzut dintr-un drept (care vă privează de un drept). Se înregistrează hotărârea, numele instanței care a pronunțat-o, data pronunțării, dispozițiile legale încălcate și pedeapsa.

Există și unele restricții în ceea ce privește hotărârile care vor fi înscrise în cazierul dumneavoastră, care vă este eliberat pentru uzul personal. Informațiile sunt stocate în format electronic, iar ștergerea acestora depinde de gravitatea pedepsei. Puteți face plângere pentru erorile de înregistrare sau de ștergere, însă nu și pentru înregistrarea propriu-zisă a unei hotărâri. Plângerile privind înregistrarea trebuie înaintate Biroului Comisarului Național al Poliției daneze, care reprezintă autoritatea pentru date în ceea ce privește cazierele.

Linkuri relevante

Legea daneză privind administrarea justiției

Ordin executiv privind prelucrarea datelor cu caracter personal în Registrul central al infracțiunilor

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.