NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pot ataca hotărârea?

Aveți dreptul să atacați hotărârea. Puteți contesta atât condamnarea, cât și pedeapsa. Aveți dreptul să atacați hotărârea în integralitatea sa sau numai o parte din aceasta.

Cum pot ataca hotărârea?

Trebuie să informați instanța care v-a condamnat că doriți să atacați hotărârea, în scris, în termen de 7 zile de la data la care hotărârea judecătorească a fost făcută publică. Puteți face aceasta și prin fax.

Calea de atac se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea în termen de 15 zile de la data la care vi s-a adus la cunoștință hotărârea. Cererea privind calea de atac se face în scris și se trimite instanței prin poștă sau prin fax. Cererea făcută de procuror sau de avocat se poate trimite instanței și prin e-mail.

Instanța care a pronunțat hotărârea înaintează calea de atac și dosarul cauzei penale instanței de al doilea grad de jurisdicție.

Ce se întâmplă dacă atac hotărârea?

Dacă atacați hotărârea inițială, aceasta nu va fi executată până la pronunțarea hotărârii instanței de al doilea grad de jurisdicție. Dacă ați fost reținut în arest preventiv înainte de pronunțarea hotărârii sau după aceasta, nu veți fi eliberat pentru că ați atacat hotărârea. Puteți rămâne în arest până la soluționarea căii de atac. Nu există un termen stabilit prin lege pentru audierea căii de atac, însă aceasta trebuie să fie efectuată într-un termen rezonabil.

Pot prezenta noi probe în cadrul căii de atac? În ce condiții?

Aveți dreptul să aduceți noi probe în cadrul căii de atac, dacă există motive întemeiate pentru care nu ați prezentat probele respective mai devreme.

Ce se întâmplă la audierea căii de atac?

La ședința de judecată din cadrul instanței de al doilea grad de jurisdicție, se vor analiza aspectele prezentate în calea de atac. Dacă nu vă înfățișați, instanța de al doilea grad de jurisdicție poate soluționa calea de atac în absența dumneavoastră. După analizarea căii de atac, aceasta poate:

  • să respingă calea de atac;
  • să modifice hotărârea pronunțată în primă instanță și să pronunțe o nouă hotărâre;
  • să anuleze hotărârea pronunțată în primă instanță și să încheie procedura penală;
  • să anuleze hotărârea pronunțată în primă instanță și să trimită cauza înapoi pentru a fi rejudecată.

Pot introduce o altă cale de atac dacă prima este respinsă?

Puteți introduce un „recurs în casație” împotriva hotărârii pronunțate în a doua instanță la Curtea Supremă. Acesta nu poate fi introdus decât prin intermediul unui avocat.

Dacă doriți să introduceți un „recurs în casație”, trebuie să informați instanța de al doilea grad de jurisdicție în acest sens în termen de 7 zile de la data la care hotărârea privind calea de atac a fost făcută publică.

„Recursul în casație” trebuie să fie introdus în termen de 30 de zile de la data la care ați luat cunoștință de hotărârea instanței de al doilea grad de jurisdicție. „Recursul în casație” este înaintat la Curtea Supremă prin intermediul instanței de al doilea grad de jurisdicție care a pronunțat hotărârea atacată.

Instanța Supremă are dreptul să decidă dacă primește „recursul în casație”. Dacă aceasta respinge „procedura în casație”, nu se oferă nicio justificare în acest sens.

Când devine definitivă condamnarea?

Condamnarea devine definitivă atunci când hotărârea judecătorească devine executorie, mai precis atunci când termenul de introducere a unei căi de atac sau a unui recurs în casație a expirat. În cazul recursului în casație, hotărârea devine executorie atunci când Curtea Supremă respingere procedura de casație sau soluționează cauza.

În cazul în care calea de atac are câștig de cauză, este înregistrată condamnarea?

Condamnarea este consemnată în Registrul privind pedepsele numai dacă hotărârea este executorie. În cazul în care Curtea Supremă anulează hotărârea instanței care v-a condamnat, condamnarea nu este consemnată în Registrul privind pedepsele.

Dacă prima hotărâre a fost eronată, primesc despăgubiri?

Aveți dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit dacă ați fost privat de libertate în mod nejustificat. Puteți solicita despăgubiri în scris Ministerului de Finanțe în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești de achitare sau de încheiere a procedurii penale.

Cuantumul despăgubirilor este fix și este echivalent cu venitul minim zilnic în vigoare în Republica Estonia înmulțit cu 7 pentru fiecare zi petrecută în arest. În plus, aveți dreptul să solicitați statului să vă ramburseze suma pe care ați plătit-o pentru serviciile avocatului care v-a reprezentat.

Sunt cetățean străin. Pot fi repatriat după proces?

Dacă sunteți cetățean străin rezident legal în Estonia și ați fost condamnat la închisoare pentru o infracțiune internațională, instanța poate decide, ca pedeapsă suplimentară, să vă expulzeze din Estonia și să vă interzică să intrați pe teritoriul eston timp de 10 ani. Având în vedere că expulzarea este o pedeapsă, aveți dreptul să o atacați.

Dacă nu locuiți legal în Estonia, sunteți expulzat în mod automat, nemaifiind necesară o hotărâre judecătorească în acest sens. Aveți dreptul să vă opuneți expulzării prin depunerea unei plângeri la Instanța Administrativă. Plângerea depusă nu va determina amânarea expulzării pe durata derulării acțiunii în instanță.

Am fost condamnat; mi se poate intenta un nou proces pentru aceleași acuzații?

Dacă ați fost condamnat, nu vi se poate intenta un nou proces pentru aceleași acuzații.

Vor fi înregistrate informațiile referitoare la condamnarea mea și cum vor fi acestea stocate?

Informațiile referitoare la condamnare sunt consemnate în Registrul privind pedepsele. Acest registru este deținut de Ministerul Justiției și administrat de către Centrul pentru registre și sisteme de informații. Informațiile din registru sunt publice, cu excepția unor cazuri prevăzute de lege.

Informațiile pot fi transmise organelor publice din alte state dacă acest lucru este reglementat prin acorduri internaționale. Informațiile referitoare la pedeapsa dumneavoastră sunt stocate fără să vi se ceară consimțământul în acest sens. Informațiile sunt șterse după expirarea termenului prevăzut de lege (1-15 ani de la executarea pedepsei, în funcție de gravitatea infracțiunii).

Linkuri relevante

Codul de procedură penală

Codul de procedură penală în limba engleză (nu conține toate modificările)

Legea referitoare la Registrul privind pedepsele

Legea referitoare la Registrul privind pedepsele în limba engleză (nu conține toate modificările)

Legea privind despăgubirile pentru prejudiciile cauzate persoanelor de către stat prin privarea necuvenită de libertate

Legea privind despăgubirile pentru prejudiciile cauzate persoanelor de către stat prin privarea necuvenită de libertate în limba engleză (nu conține toate modificările)

Legea privind obligația de a părăsi teritoriul țării și interdicția de a intra pe teritoriul țării

Legea privind obligația de a părăsi teritoriul țării și interdicția de a intra pe teritoriul țării în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.