Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Inculpați (proceduri penale)

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Unde are loc procesul?

Toate cauzele penale sunt judecate în general de către instanțele districtuale. În general, completul de judecată este format dintr-un singur judecător; în cauzele privind infracțiuni mai grave, completul de judecată este format dintr-un președinte și doi judecători consultanți (neprofesioniști).

Procesul este public?

Procesul se desfășoară în ședință publică.

Instanța poate dispune ca procesul să se desfășoare parțial sau integral cu ușile închise:

  • pentru a păstra secrete de stat sau secrete profesionale;
  • din motive etice sau pentru a proteja familia sau viața privată;
  • în interesul unui minor;
  • în interesul administrării justiției, inclusiv în cazurile în care un proces public ar putea pune în pericol siguranța instanței, a participanților la procedură și a martorilor.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

Înainte de încheierea ședinței de judecată, acuzarea poate modifica acuzațiile sau poate adăuga alte acuzații. În acest caz, aceasta trebuie să întocmească un nou act de acuzare. Acest lucru nu este necesar dacă acuzațiile sunt modificate în favoarea dumneavoastră. Dacă se modifică acuzațiile, aveți dreptul, împreună cu avocatul dumneavoastră, să solicitați amânarea procesului, astfel încât să vă puteți pregăti apărarea.

Ce se întâmplă dacă pledez vinovat pentru o parte din acuzații sau pentru toate acuzațiile în timpul procesului?

Mărturisirea dumneavoastră este considerată una dintre probele infracțiunii. Dacă pledați vinovat, acuzarea trebuie, inclusiv în acest caz, să vă dovedească vinovăția și cu alte probe.

Trebuie să fiu prezent la proces? Procesul se poate desfășura în absența mea?

Participarea la proces a inculpatului este obligatorie. În mod excepțional, procesul se poate desfășura în absența dumneavoastră în următoarele cazuri:

  • dacă ați perturbat derularea procesului, ați ignorat ordinele judecătorului și, din această cauză, ați fost scos din sala de judecată;
  • dacă vă aflați în afara granițelor Republicii Estonia și nu v-ați înfățișat în instanță și dacă judecarea cauzei în absența dumneavoastră este posibilă;
  • dacă, după ce ați fost interogat în instanță, vă aflați într-o situație care nu vă mai permite să participați la proces și dacă judecarea cauzei în absența dumneavoastră este posibilă.

Dacă locuiesc într-o altă țară, pot participa la proces prin conexiune video?

Instanța vă poate permite să participați la proces prin intermediul unei conexiuni video dacă este dificil să vă prezentați în fața instanței. Acest tip de participare este posibil numai cu acordul dumneavoastră.

Voi putea beneficia de traducere dacă nu înțeleg ce se întâmplă?

Dacă nu înțelegeți limba în care se desfășoară procesul, instanța trebuie să vă pună la dispoziție un interpret pe parcursul procesului. Se oferă numai servicii de interpretare (nu și de traducere scrisă).

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? Mi se va asigura un avocat?

Trebuie să fiți reprezentat de un avocat și, dacă nu aveți un avocat ales de dumneavoastră, Asociația Baroului din Estonia va numi un avocat care să vă reprezinte (consultați Fișa informativă 1).

Pot depune mărturie la proces? Trebuie să depun mărturie la proces?

Puteți să depuneți mărturie în cadrul procesului și să vă exprimați punctul de vedere cu privire la toate circumstanțele cauzei dumneavoastră. Nu aveți însă obligația să depuneți mărturie în cadrul procesului și aveți dreptul să păstrați tăcerea.

Ce se întâmplă dacă nu spun adevărul la proces?

Inculpatul nu are obligația să spună adevărul în instanță. Dacă nu spuneți adevărul, nu puteți fi pedepsit pentru aceasta. Dacă, pe parcursul procesului, se dovedește că ați mințit în instanță, se poate considera că întreaga dumneavoastră mărturie (inclusiv partea adevărată) nu prezintă încredere. În acest caz, mărturia dumneavoastră nu este considerată probă.

Pot contesta probele aduse împotriva mea?

Aveți dreptul să contestați în instanță probele aduse împotriva dumneavoastră. Probele nu pot fi folosite în instanță dacă au fost obținute cu încălcarea dispozițiilor legale. Aveți dreptul să contestați fiabilitatea probelor, precum și admisibilitatea lor conform legii.

Împreună cu avocatul dumneavoastră, puteți contesta probele verbal și în scris în fiecare etapă a procedurii, până la încheierea procesului.

Ce fel de probe pot aduce în favoarea mea?

Aveți dreptul să prezentați instanței toate probele care sunt relevante pentru cauză și care au fost obținute pe căi legale.

Ce condiții trebuie respectate pentru aducerea de noi probe?

În general, pentru a aduce noi probe, trebuie să depuneți o cerere în acest sens după analizarea dosarului penal sau cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de ședința de judecată preliminară. Cu toate acestea, aveți de asemenea posibilitatea să aduceți noi probe în cadrul procesului dacă, din motive întemeiate, nu ați putut să le prezentați mai devreme.

Pot apela la un detectiv privat pentru a strânge probe?

Aveți dreptul să folosiți serviciile unui detectiv privat pentru a strânge probe. Probele identificate de către detectivul privat sunt admisibile în instanță dacă acesta le-a obținut fără să încalce legea.

Pot solicita citarea unor persoane care să depună mărturie în favoarea mea?

Aveți dreptul să solicitați ca anumite persoane, care dețin informații importante, necesare pentru soluționarea cauzei, să fie citate pentru a depune mărturie în instanță.

Putem, eu sau avocatul meu, să adresăm întrebări celorlalți martori? Poate avocatul meu să conteste declarațiile acestora?

Împreună cu avocatul dumneavoastră, aveți dreptul să adresați întrebări tuturor martorilor. Aveți dreptul să vă exprimați opinia cu privire la relevanța și veridicitatea declarației martorilor. Aveți dreptul să aduceți probe care contrazic declarațiile martorilor sau care pun la îndoială fiabilitatea acestora.

Se va ține seama de cazierul meu?

În instanță, se pot lua în considerare numai informațiile referitoare la infracțiunile anterioare care sunt înscrise în Registrul privind pedepsele și care nu au fost șterse din cazierul dumneavoastră (o infracțiune este ștearsă din cazier după 1-15 ani de la executarea pedepsei, în funcție de gravitatea infracțiunii).

Se poate ține seama, de asemenea, de informații furnizate de alte state referitoare la antecedentele dumneavoastră penale. Infracțiunile de care se va ține seama în instanță trebuie menționate în actul de acuzare. Pentru anumite infracțiuni, săvârșirea unei infracțiuni similare în trecut poate determina stabilirea unei pedepse mai severe.

Care sunt rezultatele posibile ale procesului?

După ședința de judecată, instanța fie vă achită, fie vă condamnă. Sunteți achitat dacă, pe parcursul procesului, nu se dovedește că a fost comisă o infracțiune sau că dumneavoastră sunteți făptașul. De asemenea, sunteți achitat dacă parchetul renunță la acuzații. Dacă se dovedește în instanță că dumneavoastră sunteți autorul infracțiunii, sunteți condamnat.

Dacă sunteți găsit vinovat, instanța stabilește o pedeapsă conform legii. Puteți primi următoarele pedepse:

  • o amendă, care poate fi o sumă echivalentă cu venitul mediu zilnic pe care îl realizați înmulțit cu 30 până la 500;
  • privare de libertate între 30 zile și 20 de ani sau închisoare pe viață.

Dacă sunteți de acord, instanța poate înlocui pedeapsa cu închisoarea cu muncă în folosul comunității.

În anumite situații, instanța poate hotărî, de asemenea, să vă elibereze condiționat. În acest caz, nu trebuie să executați pedeapsa inițială sau trebuie să executați numai o parte din aceasta, cu condiția să nu săvârșiți alte infracțiuni pe perioada probațiunii. Perioada de probațiune este de 3 până la 5 ani.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța poate stabili pedepse suplimentare, de exemplu interdicția de a efectua anumite activități sau expulzarea din Estonia. De asemenea, bunurile aflate în legătură cu infracțiunea pot fi confiscate.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima are dreptul să participe la proces, să depună mărturie și să aducă probe, să solicite despăgubiri pentru prejudiciile provocate de infracțiune și să-și exprime opinia cu privire la pedeapsa propusă de acuzare.

Linkuri relevante

Codul de procedură penală

Codul de procedură penală în limba engleză (nu conține toate modificările)

Codul penal

Codul penal în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.