NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Unde are loc procesul?

Procesele penale se desfășoară, în general, într-o instanță de drept comun de prim grad de jurisdicție. Acestea se numesc instanțe teritoriale. În general, cauza este judecată de către instanța din regiunea în care a fost săvârșită presupusa infracțiune. De regulă, procesele se desfășoară în ședință publică, ceea ce înseamnă că oricine poate fi prezent la procesul dumneavoastră. Totuși, instanța poate dispune ca anumite cauze, cum ar fi cele referitoare la infracțiuni de natură sexuală, să fie audiate integral sau parțial cu ușile închise. Aceasta se aplică, de asemenea, dacă inculpatul are vârsta mai mică de 18 ani.

Completul instanței depinde de natura cauzei. Cauza dumneavoastră poate fi audiată de un judecător, un judecător și trei judecători consultanți, doi judecători și trei sau patru judecători consultanți, sau trei judecători. În general, alcătuirea instanței depinde de gravitatea infracțiunii.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

În mod normal, acuzațiile nu mai pot fi modificate după ce ați fost pus sub acuzare. Totuși, procurorul poate extinde acuzațiile pentru a cuprinde o altă faptă dacă instanța consideră astfel, pe baza probelor prezentate.

Situația următoare nu echivalează cu modificarea acuzațiilor: procurorul restrânge acuzația sau invocă o nouă dispoziție legală care nu a fost menționată în actul de punere sub acuzare sau aduce un nou fapt în sprijinul acuzației.

Dacă în timpul procesului pledați „vinovat” pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre acestea nu mai este necesar ca instanța să analizeze toate probele. În cauzele penale simple, mărturisirea inculpatului este de obicei suficientă pentru pronunțarea unei hotărâri. Cu toate acestea, cu cât infracțiunea este mai gravă, cu atât mai multe probe sunt necesare, pe lângă mărturisire.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Aveți întotdeauna dreptul să fiți prezent la proces, cu excepția cazului în care cauza dumneavoastră este soluționată în cameră în cadrul unei proceduri scrise. În acest caz, puteți fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de cel mult nouă luni. Dacă ați fost condamnat la mai mult de șase luni de închisoare, instanța trebuie să vă permită să faceți o declarație orală.

Pentru unele delicte minore, puteți fi condamnat chiar și în absență. În acest caz, pedeapsa poate fi o amendă sau închisoare pentru o perioadă maximă de trei luni și confiscarea bunurilor în valoare de cel mult 10 000 EUR.

Dacă sunteți citat pentru a fi prezent la proces, trebuie să participați la proces pe toată durata lui, cu excepția cazului în care instanța vă permite să părăsiți sala de judecată. Dacă aveți nevoie de interpret, vi se va pune la dispoziție un interpret. Pentru a afla mai multe informații privind drepturile dumneavoastră cu privire la limba vorbită, consultați Fișa informativă 2.

Aveți dreptul să vă apărați singur. Aveți, de asemenea, dreptul să fiți reprezentat de un avocat. Dacă vă prezentați la proces fără avocat și instanța constată că nu sunteți capabil să vă apărați, aceasta poate dispune numirea unui avocat al apărării, chiar împotriva voinței dumneavoastră. În principiu, aveți dreptul să vă schimbați avocatul în orice moment.

Aveți dreptul, dar nu și obligația, de a depune mărturie în cadrul procesului. Ca inculpat, nu trebuie să ajutați instanța să vă incrimineze. Dacă doriți să fiți audiat, nu sunteți obligat să spuneți adevărul, cu excepția datelor dumneavoastră personale și a venitului dumneavoastră. Instanța compară declarația dumneavoastră cu cele ale celorlalte persoane audiate în cadrul cauzei și decide cât este de credibilă.

Care sunt drepturile mele cu privire la probele aduse împotriva mea?

Aveți dreptul să analizați probele, dacă acest lucru nu afectează cercetarea penală. În principiu, orice probă împotriva dumneavoastră poate fi utilizată în instanță. Cu toate acestea, instanța are dreptul să respingă probele sau martorii care, în mod evident, nu au nicio influență asupra hotărârii.

Aveți de asemenea dreptul de a aduce probe sau martori proprii. Trebuie să identificați și să prezentați probele și martorii cât de devreme posibil, însă puteți de asemenea să-i prezentați pentru prima dată la ședința principală de judecată sau chiar în cadrul căii de atac. Totuși, dacă aduceți martori sau probe noi foarte târziu în cadrul procedurilor, instanța le poate pune la îndoială relevanța atunci când deliberează asupra vinovăției dumneavoastră.

Împreună cu avocatul dumneavoastră, aveți dreptul să interogați toți martorii din cadrul cauzei. Dacă sunteți reprezentat de un avocat, acesta pune de obicei întrebările în instanță în numele dumneavoastră.

Instanțele din Finlanda au libertate deplină de decizie cu privire la probe. Aceasta înseamnă că instanța decide importanța fiecărei probe sau a fiecărui martor.

Se va ține seama de informațiile din cazierul meu?

Dacă aveți cazier în Finlanda, acesta va fi luat în considerare la stabilirea pedepsei. În funcție de cazier, se poate decide dacă pedeapsa dumneavoastră cu închisoarea va fi condiționată sau necondiționată. În plus, puteți primi o pedeapsă mai severă dacă instanța consideră că infracțiunile pe care le-ați săvârșit anterior dovedesc că nu respectați legea.

Dacă ați mai fost condamnat în Finlanda, puteți primi o pedeapsă mai puțin severă în cazul în care acuzațiile care vi se aduc în prezent ar fi putut fi judecate odată cu acuzațiile anterioare. Instanța poate ține seama de asemenea în stabilirea pedepsei de o pedeapsă necondiționată cu închisoarea și de munca în folosul comunității efectuată într-un alt stat membru.

Ce se întâmplă la încheierea procesului?

Procesul se încheie odată cu pronunțarea hotărârii, care este consemnată în scris fie în aceeași zi, fie mai târziu, în cameră. Prin hotărârea judecătorească puteți fi găsit vinovat de toate capetele de acuzare din actul de punere sub acuzare sau de unele dintre acestea sau acuzațiile pot fi respinse.

Dacă instanța vă găsește vinovat, sunteți pasibil de următoarele pedepse:

Pedeapsa necondiționată cu închisoarea

Aceasta poate varia de la paisprezece zile la închisoare pe viață. Dacă pedeapsa este mai mare de doi ani de închisoare, acesta este întotdeauna necondiționată.

Pedeapsă cu închisoarea cu suspendare

O pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani poate fi suspendată dacă instanța decide astfel. Puteți fi condamnat la plata unei amenzi și la o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare sau, dacă pedeapsa condiționată cu închisoarea este mai mare de un an, la efectuarea a 20-90 de ore de muncă în folosul comunității.

O pedeapsă cu închisoarea suspendată este întotdeauna însoțită de o perioadă de probațiune de unul până la trei ani. Dacă, în această perioadă, nu săvârșiți alte infracțiuni, pedeapsa cu închisoarea la care ați fost condamnat nu va fi pusă în aplicare. În schimb, dacă în această perioadă comiteți o altă infracțiune, pentru care sunteți condamnat la o pedeapsă necondiționată cu închisoarea, instanța poate dispune să ispășiți și pedeapsa suspendată.

Muncă în folosul comunității

O pedeapsă necondiționată cu închisoarea de până la opt luni poate fi transformată în muncă în folosul comunității. În general, pentru aceasta este necesar să aveți domiciliul în Finlanda. Este posibil să nu fiți eligibil pentru muncă în folosul comunității dacă ați mai fost condamnat anterior la o pedeapsă necondiționată cu închisoarea sau la muncă în folosul comunității.

Pedeapsă pentru delincvenții juvenili

Dacă aveți o vârstă mai mică de 18 ani și săvârșiți o infracțiune, puteți fi condamnat la o pedeapsă pentru delincvenții juvenili. Aceasta este o pedeapsă specială pentru infractorii minori. Este mai severă decât o amendă, dar mai blândă decât pedeapsa necondiționată cu închisoarea.

Amendă

Pentru delictele minore, puteți fi condamnat la plata unei amenzi. Amenzile sunt impuse sub formă de puncte de amendă. Numărul minim de puncte de amendă este 1, iar numărul maxim 120. Dacă sunteți sancționat cu amenzi pentru mai multe delicte în același timp, numărul maxim poate fi mai mare.

Contravaloarea unui punct de amendă depinde de veniturile dumneavoastră la momentul procesului. În prezent, cel mai mic punct de amendă este de 6 EUR.

Dacă nu plătiți amenda impusă de instanță, aceasta va fi transformată în pedeapsă cu închisoarea. Trei puncte de amendă neplătită corespund unei zile de închisoare.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

În Finlanda, rolul victimei sau al părții vătămate este destul de semnificativ pe parcursul procesului. Partea vătămată se poate asocia acuzațiilor formulate de procuror sau poate aduce o nouă acuzație. Victima are dreptul de a da în judecată infractorul dacă procurorul decide să renunțe la trimiterea în judecată. În plus, partea vătămată poate solicita despăgubiri de la persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii.

Partea vătămată este întrebată de obicei în cadrul cercetării penale dacă solicită aplicarea unei sancțiuni persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii și/sau despăgubiri pentru infracțiune. Aceasta poate de asemenea să-și prezinte solicitările în cadrul ședinței principale de judecată.

Linkuri relevante

Legea privind publicitatea asupra procedurilor judiciare în instanțele de drept comun (în limba engleză) și în limba suedeză (traducere neoficială)

Legea privind procedura penală (în limba engleză) și în limba suedeză (traducere neoficială)

Codul penal (în limba engleză) și în limba suedeză (traducere neoficială)

Broșura Ministerului Justiției privind procedurile penale în cadrul instanțelor teritoriale (în limba suedeză)

Broșura Ministerului Justiției pentru victimele infracțiunilor

Codul de procedură judiciară, și în limba suedeză (traducere neoficială)

Registratura judiciară

Ultima actualizare: 15/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.