Inculpați (proceduri penale)

Franţa

Este foarte important să apelați la consilierea independentă a unui avocat atunci când sunteți implicat, indiferent sub ce formă, într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce condiții aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat. Aceste fișe vă explică, de asemenea, modul în care veți fi asistat de către avocat. Prezenta fișă de informații generale vă arată cum puteți găsi un avocat și cum se achită onorariul acestuia atunci când dumneavoastră nu puteți efectua plata.

Conținut furnizat de
Franţa

Cum puteți găsi un avocat

Cu excepția materiei penale, asistența unui avocat nu este obligatorie, dar este recomandată.

Libera alegere a avocatului reprezintă un principiu fundamental.

Aveți libertatea de a vă alege avocatul, în cazul în care cunoașteți unul, sau de a solicita desemnarea unui avocat.

Puteți alege un avocat pe bază de recomandare, atunci când printre persoanele cunoscute de dumneavoastră se găsește un avocat sau dacă unul dintre apropiații dumneavoastră vă recomandă unul.

Puteți consulta lista avocaților din zona dumneavoastră de domiciliu, fie la sediul instanței de drept comun (Tribunal d’instance) din orașul dumneavoastră, la numeroase primării sau la Baroul cel mai apropiat de domiciliul dumneavoastră.

De asemenea, puteți să consultați o carte de telefon sau să efectuați o căutare pe internet.

Mai multe site-uri prezintă online liste cu avocați, în funcție de domeniul de specializare:

Numeroase barouri asigură, de asemenea, servicii de consultanță permanentă în palatele justiției, primării sau în cadrul centrelor de informare în materie de justiție (Maisons de justice et du Droit).

În cazul în care vă aflați în detenție, vi se oferă mai multe posibilități de alegere a unui avocat.

În interiorul penitenciarelor sunt afișate liste cu avocați.

Asociațiile care au acces în centrele de detenție vă pot consilia și ajuta să alegeți un avocat  (Observatorul Internațional al Penitenciarelor, Asociația Vizitatorilor În Penitenciare…).

Serviciile consulare ale țării dumneavoastră de origine vă pot ajuta în alegerea unui avocat.

De asemenea, puteți solicita Decanului Ordinului Avocaților în raza teritorială a căruia domiciliați să desemneze un avocat din oficiu care să vă ofere asistență.

Remunerarea unui avocat

În cazul în care apelați la un avocat, trebuie să plătiți onorariul acestuia. Onorariile unui avocat se stabilesc în mod liber, prin acord cu dumneavoastră.

Puteți semna o convenție cu avocatul în ceea ce privește cuantumul onorariului, acesta din urmă având dreptul de a vă solicita, pe parcursul soluționării cauzei, îndeplinirea obligațiilor de plată prevăzute în convenția respectivă.

Totuși, în cazul în care resursele dumneavoastră se situează sub un anumit plafon, puteți beneficia, în anumite condiții, de ajutor judiciar.

În funcție de veniturile dumneavoastră, statul poate achita, parțial sau total, onorariul avocatului numit din oficiu. Dacă nu aveți dreptul la ajutor judiciar, prestarea serviciilor din oficiu se transformă în desemnare și trebuie să stabiliți cuantumul onorariilor prin înțelegere cu avocatul.

Dacă nu beneficiați decât de plata parțială a cheltuielilor, trebuie să achitați avocatului restul din cuantumul onorariului care vă revine la plată.

Ultima actualizare: 06/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.