Inculpați (proceduri penale)

Franţa

În Franța, un anumit număr de infracțiuni minore sunt soluționate direct de către autoritățile administrative, nu de cele judiciare. Este vorba, în principal, de încălcări ale Codului rutier. Aceste proceduri specifice implică respectarea drepturilor dumneavoastră fundamentale, în special a dreptului la apărare. În plus, niciodată o sancțiune administrativă nu poate consta într-o privare de libertate. Sancțiunea este pronunțată împotriva dumneavoastră, de plin drept, direct de către autoritatea administrativă competentă care a constatat nerespectarea unei obligații legale. Orice decizie de impunere a unei sancțiuni trebuie să fie motivată, iar dumneavoastră o puteți contesta. Sancțiunea pronunțată este executorie imediat, chiar dacă dumneavoastră decideți să introduceți o cale de atac.

Conținut furnizat de
Franţa

Cum sunt soluționate infracțiunile minore la Codul rutier?

Infracțiunile la Codul rutier sunt soluționate direct de către un agent constatator, un agent de poliție sau de jandarmerie. În cazul constatării unei infracțiuni, sancțiunea aplicabilă vă este imediat adusă la cunoștință. În prealabil, vă sunt explicate motivele sancționării, în legătură cu care puteți formula observații. Vi se întocmește un proces-verbal constatator privind infracțiunea comisă, precum și sancțiunea aplicată. Aveți obligația de a executa sancțiunea respectivă începând din momentul în care aceasta a fost pronunțată.

Sancțiunile constau în aplicarea unei amenzi în cuantum fix și, eventual, în imobilizarea vehiculului dumneavoastră.

În calitate de resortisant al unui alt stat membru, în cazul în care nu respectați codul rutier aplicabil în Franța, veți fi sancționat. În cazul în care sancțiunea nu este executată până la revenirea dumneavoastră în țara de origine, este posibil să fiți dat în urmărire.

În cazul contestației, puteți introduce recurs împotriva acestei decizii, în termen de două luni. Astfel, veți fi sigur că sancțiunea pronunțată împotriva dumneavoastră nu va putea fi agravată în urma acestui recurs.

Contestația se depune direct la autoritatea administrativă, fără a avea loc un proces. Această cale de atac se introduce în primă fază la autoritatea care a pronunțat sancțiunea (recurs grațios), iar în cazul respingerii acesteia, înaintați contestația superiorului ierarhic al autorității respective (recurs ierarhic).

Procedura care trebuie urmată vă va fi explicată direct, în procesul-verbal care vă va fi trimis.

Numai după epuizarea acestor căi de atac aveți dreptul de a vă adresa unui judecător administrativ.

Cum sunt soluționate alte infracțiuni minore?

Celelalte infracțiuni soluționate pe cale administrativă sunt infracțiuni mai grave, legate de reglementarea piețelor financiare, dreptul concurenței sau chiar reglementarea fiscală sau imigrația.

Aceste infracțiuni vor figura în cazierul meu judiciar?

Infracțiunile soluționate pe cale administrativă în Franța, în special în ceea ce privește încălcările Codului rutier, nu vor fi înscrise în cazierul dumneavoastră judiciar.

Ultima actualizare: 06/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.