Inculpați (proceduri penale)

Franţa

Prezentele fișe informative arată ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni care face obiectul unei acțiuni în instanță. Pentru informații referitoare la infracțiunile minore, precum încălcări ale Codului rutier, sancționate, de regulă, cu o pedeapsă fixă, cum ar fi aplicarea unei amenzi, a se vedea Fișa informativă 5. În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete referitoare la drepturile de care beneficiați.

Conținut furnizat de
Franţa

Introducere generală

Există patru niveluri de jurisdicție:

  • Tribunalul de poliție (Le tribunal de police)

Hotărârile acestui tribunal sunt pronunțate de un complet format dintr-un judecător unic și soluționează, în principal, contravenții încadrate în categoria a cincea. Apelul se judecă în fața Curții de apel corecțional (Chambre des appels correctionnels), însă numai în anumite cazuri.

  • Instanța judecătorească de proximitate (Juridiction de proximité)

Hotărârile acestei instanțe sunt pronunțate de un complet format dintr-un judecător unic. Sunt soluționate contravențiile încadrate în primele patru categorii.

Căile de atac sunt reglementate de aceleași norme aplicabile în cazul hotărârilor pronunțate de tribunalul de poliție.

  • Tribunalul corecțional (Tribunal correctionnel)

Este format, în general dintr-un complet de trei judecători și soluționează, în principal, delicte.

Acțiunile în instanță pot fi introduse fie la tribunalul în jurisdicția căruia s-a comis infracțiunea, fie la tribunalul în jurisdicția căruia domiciliază persoana sau una dintre persoanele care fac obiectul acțiunii, fie în fața tribunalului în a cărui jurisdicție a fost arestată persoana urmărită.

Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță sunt formulate în fața Curții de apel, în cadrul Camerei de apel corecțional.

  • Curtea cu jurați

Este instanța competentă care judecă infracțiuni săvârșite de persoane majore, care nu intră în sfera de competență a unei instanțe specializate.

Curtea cu jurați este alcătuită din trei magistrați profesioniști și nouă jurați aleși prin tragere la sorți din rândul cetățenilor francezi.

Căile de atac împotriva hotărârilor de condamnare, formulat de către parchet sau de către inculpații condamnați, se poate înainta în fața unei curți cu jurați alcătuită din doisprezece jurați cetățeni și trei magistrați profesioniști. Acuzatul și procurorul general pot introduce o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de curtea cu jurați, atât în cazul condamnării, cât și în cel al achitării. Partea civilă nu poate formula apel decât în legătură cu plata daunelor interese stabilite de către instanță.

Rezumatul procedurii penale

În continuare este prezentat un rezumat al etapelor obișnuite ale unei proces penal.

Ancheta

Condusă de către poliție sau jandarmerie, ancheta are drept scop constatarea comiterii unei infracțiuni, colectarea probelor și căutarea făptuitorilor. Ancheta este condusă sub controlul procurorului Republicii. Aceasta se desfășoară în mod sistematic atunci când acțiunea publică a fost declanșată de către Ministerul Public.

Astfel, ancheta infracțiunilor flagrante și ancheta preliminară sunt efectuate din oficiu de către un ofițer de poliție judiciară sau la ordinul procurorului Republicii.

În toate cazurile, ancheta este secretă și necontradictorie.

Instrucția penală

Ancheta condusă de judecătorul de instrucție are ca obiectiv colectarea de probe privind comiterea unei infracțiuni și căutarea făptuitorului. Aceasta stabilește dacă există suficiente elemente incriminatoare pentru a trimite făptuitorul înaintea instanței de judecată. Această anchetă pregătește cauza în vederea judecății. Ancheta de instrucție este secretă, dar persoanele care se constituie ca părți la procedură au acces la dosar și pot formula cereri în anumite condiții.

Judecata

Etapa de judecată se desfășoară în mod contradictoriu, public și oral. Judecătorii pronunță, în urma deliberării, o hotărâre care poate face obiectul unei căi de atac.

În fișele informative puteți găsi detalii cu privire la toate aceste etape procedurale, precum și la drepturile de care beneficiați. Aceste informații nu trebuie să substituie consultarea unui avocat, având doar scop orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în cadrul procedurilor penale desfășurate în statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate acorda asistență în cazul în care intenționați să înaintați o plângere. Prezentele fișe informative vă arată cum puteți proceda pentru a depune o plângere și cui trebuie să vă adresați.

Accesați secțiunile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie.

1 – Consultarea unui avocat

2 – Drepturile mele în timpul anchetei

  • Drepturile mele pe perioada reținerii
  • Drepturile mele în timpul interogatoriului la prima înfățișare
  • Statutul de persoană pusă sub acuzare și statutul de martor asistat
  • Finalizarea fazei de instrucție
  • Mandatul european de arestare
  • Pregătirea procesului de către apărător

3 – Drepturile mele în cursul procesului

4 – Drepturile mele după proces

5 – Contravenții ale Codului rutier și alte contravenții minore

Linkuri relevante

Drepturile dumneavoastră

Ultima actualizare: 06/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.