Defendants (criminal proceedings)

Germania

These factsheets explain what happens if you are suspected of committing a crime.

Conținut furnizat de
Germania

For information on traffic offences which may be subject only to a fine, see factsheet 6.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Criminal proceedings in brief

This section contains a brief outline of the steps involved in criminal proceedings.

Criminal proceedings are divided into three stages: Investigation, intermediate proceedings, and the main proceedings or trial (including appeals and enforcement).

 • Investigation (Ermittlungsverfahren): The prosecuting authorities (either the public prosecutor or the police) will start an investigation if they suspect you of a criminal offence. The aim of the investigation is to establish whether or not the suspicion against you is justified. In order to conduct their investigation they may take a variety of measures, including searching your home. When the investigation is complete, the public prosecutor will decide whether to discontinue the proceedings on lack of suspicion or whether to charge you.
 • Intermediate proceedings (Zwischenverfahren): In the intermediate proceedings a court assesses the charge and decides whether or not the prosecution should proceed. If the court believes that there is enough evidence to make a conviction likely, it will open the main proceedings.
 • Main proceedings (Hauptverfahren): In the main proceedings, the court prepares and conducts the trial. The court tests the charge at an oral hearing on the basis of the evidence available (eyewitnesses, documents, etc.). You will also be given the opportunity to tell the court your version of events and to comment on the allegations. If you are found to have committed the offence, you will be convicted. If not, you will be acquitted. You can appeal against a judgment within certain time‑limits. In a full appeal (Berufsverfahren), the main proceedings are repeated before a higher court. In review proceedings (Revisionsverfahren), the judgment is checked only for legal defects.

There are variations on this. The main variations are summary proceedings (Strafbefehlsverfahren), discontinuation of proceedings (Einstellung des Verfahrens), and expedited proceedings (beschleunigtes Verfahren).

These factsheets contain details of the individual steps in criminal proceedings and of your rights. The information is for guidance only, and should not be considered a substitute for legal advice.

The European Commission’s role

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.

Please click the following links to find the information you need.

1 – Notes

2 – Getting legal advice

3 – My rights during the investigation

 • Questioning
 • Identification procedure/body search
 • Search/seizure/wiretapping
 • Arrest
 • Pre‑trial custody
 • The charge

4 - My rights in court

5 - My rights after the trial

6 - Traffic offences

Related links

Code of Criminal Procedure

Last update: 30/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Suspendarea (1)

Suspendarea procedurii poate avea loc în toate etapele procedurale și poate fi dispusă fie de către procuror, fie de către instanță – după introducerea acțiunii publice. Există numeroase posibilități de suspendare a procedurii. Cele mai importante, în practică, sunt următoarele:

Suspendarea poate fi provizorie deoarece, de exemplu, sunteți absent pentru o perioadă mai lungă. Suspendarea are loc și dacă cercetările nu furnizează probe suficiente care să permită trimiterea în judecată. În cazul acesta, procurorul poate însă redeschide cazul oricând (până la expirarea termenului de prescripție), de exemplu atunci în care apar noi elemente probatorii.

Procedura poate face obiectul și unei suspendări definitive. Acest lucru este posibil în cazul delictelor, când culpa este considerată minoră și nu există un interes public pentru efectuarea urmăririi penale. Suspendarea poate depinde și de îndeplinirea unei obligații, de exemplu, plata unei sume de bani sau participarea la o sesiune de formare, precum un seminar pe tema educației rutiere.

Procedura ordonanței penale (2)

La finalul cercetării penale, în cazul delictelor, parchetul poate solicita instanței în scris emiterea unei ordonanțe penale în locul unui act de punere sub acuzare. Dacă instanța consideră că probele care rezultă din dosar sunt suficiente, va emite ordonanța penală. În ordonanța penală este descrisă succint infracțiunea și este stabilită o anumită pedeapsă. În cazul în care nu formulați nicio opoziție împotriva ordonanței penale, aceasta are efectul unei hotărâri care se bucură de autoritate de lucru judecat.

Efectele juridice care pot însoți o ordonanță penală sunt limitate. De cele mai multe ori, pedeapsa este reprezentată de o amendă. Poate fi pronunțată și o interdicție de circulație. Dacă sunteți reprezentat de un avocat, poate fi pronunțată și o pedeapsă privativă de libertate, care nu poate depăși însă un an și care trebuie executată cu suspendare.

În cazul în care formulați o opoziție, aveți două posibilități:

Dacă în cadrul ordonanței penale a fost stabilită o amendă, puteți limita opoziția la valoarea cuantumurilor zilnice ale amenzii. Instanța poate hotărî în acest caz în scris, cu acordul dumneavoastră și cu acordul procurorului, fără a avea loc o ședință principală.

Dacă opoziția nu este limitată, se va fixa data unei ședințe principale. Nu trebuie să vă prezentați personal, ci puteți fi reprezentat printr-un avocat. Nici martorii nu trebuie să se prezinte personal. Cu acordul dumneavoastră pot fi citite procesele-verbale ale unei audieri a martorilor, cu condiția ca dumneavoastră să participați la ședința principală.

În final, instanța pronunță o hotărâre care nu este legată de pedeapsa din ordonanța penală. În cadrul limitelor legale ale pedepselor, instanței îi este permis să aplice și o pedeapsă mai mare.

Procedură accelerată (3)

În cazurile cu o situație simplă și probe clare, parchetul poate, de asemenea, solicita instanței o procedură accelerată. Astfel de proceduri au loc, de exemplu, când nu aveți domiciliul pe teritoriul Germaniei și există temerea că nu vă veți prezenta la un termen ulterior.

Dacă parchetul prezintă o astfel de solicitare, instanța va organiza imediat sau în cel mai scurt timp o ședință principală împotriva dumneavoastră. În cazul acesta nu este necesară o decizie de inițiere a ședinței principale – spre deosebire de cazul punerii sub acuzare. În cazul procedurii accelerate, nu există o procedură intermediară.

În cadrul procedurii accelerate, cererile de colectare a probelor în condiții simplificate pot fi respinse.

În plus, pedeapsa aplicată este limitată. Instanța poate aplica doar o amendă sau o pedeapsă privativă de libertate de până la maximum un an. În plus, vi se poate retrage permisul de conducere.

Avocatul din oficiu (4)

Atunci când sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, dacă se preconizează în cazul unei condamnări o pedeapsă privativă de libertate de peste un an, dacă vă aflați în detenție preventivă sau dacă, din alte motive, nu vă puteți autoapăra, instanța judecătorească are obligația de a vă numi un avocat în cazul în care nu aveți deja unul. În cadrul procedurii accelerate veți beneficia de un avocat din oficiu dacă se preconizează o pedeapsă privativă de libertate de șase luni. Obligația de numire a unui avocat există, independent de situația dumneavoastră financiară.

Instanța judecătorească decide care avocat va fi numit din oficiu pentru dumneavoastră. Vi se va oferi însă posibilitatea de a alege personal un avocat pentru a fi numit din oficiu și de a comunica numele acestuia instanței. Dacă nu veți numi niciun avocat, instanța judecătorească va alege un avocat pentru dumneavoastră.

Schimbarea avocatului din oficiu este posibilă numai în cazuri excepționale. Puteți însă mandata un alt avocat la alegere; în cazurile acestea, numirea avocatului din oficiu va fi în mod normal retrasă. În aceste cazuri dumneavoastră trebuie să remunerați avocatul ales, exceptând situația în care costurile sunt suportate de stat în cazul unei achitări.

Date cu privire la cercetări/acte de acuzare/condamnări (5)

Ce date vor fi stocate?

Poliția stochează datele referitoare la procedurile precontencioase în baze de date proprii.

În timpul desfășurării unei proceduri precontencioase și după încheierea acesteia, datele vor fi stocate și la parchet. În plus, datele referitoare la o procedură precontencioasă vor fi stocate în registrul central de proceduri al parchetului. Se aplică anumite termene de radiere reglementate prin lege.

În Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul judiciar central federal pentru probleme penale se înregistrează condamnările definitive. Înregistrarea nu depinde de acordul dumneavoastră. Condamnările vor fi șterse după o perioadă stabilită dacă nu au fost adăugate sentințe noi. Perioada se stabilește în funcție de cuantumul pedepsei.

 

Când și ce fel de date se utilizează în cadrul procedurii penale?

Poliția și parchetul pot accesa oricând bazele de date în care sunt stocate informații referitoare la dumneavoastră. Personal nu aveți acces la Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul judiciar central federal. Instanța judecătorească va solicita pentru pregătirea ședinței principale un extras de cazier.

 

Ce importanță au datele în cadrul procedurii precontencioase?

Dacă sunt înregistrate proceduri precontencioase anterioare, parchetul trebuie să aibă în vedere acest fapt, de exemplu, la analizarea posibilității de suspendare a procedurii conform articolelor 153, 153a din StPO.

 

Ce importanță au datele în cadrul condamnării?

Legea prevede că, în cadrul ședinței principale, pot fi expuse condamnări anterioare înregistrate în cazierul judiciar central federal. În cazul în care există condamnări anterioare, acestea pot influența în mod negativ cuantumul pedepsei. În cazul unei condamnări, datele stocate numai la parchet și poliție nu pot fi luate în considerare pentru cuantumul pedepsei.

 

Cum pot afla ce date referitoare la mine au fost stocate și cum pot lua măsuri împotriva stocării datelor?

Puteți afla ce date referitoare la dumneavoastră au fost stocate solicitând informații la oficiile care înregistrează datele.

La oficiul care a stocat datele puteți solicita ștergerea datelor. Dacă se refuză ștergerea, puteți dispune analizarea cazului la instanța judecătorească.

 

Informații suplimentare

Reglementările cu privire la cazierul judiciar central federal sunt prevăzute de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind cazierul judiciar central federal, stocarea datelor prin parchetul de investigare este reglementată la articolul 483 et seq. din Codul de procedură penală, registrul central de procedură al parchetului este prevăzut în articolul 492 alineatul (1) al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodului de procedură penală și stabilit mai exact în cadrul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouădispoziții, reglementări cu privire la fișierele poliției se găsesc în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind poliția judiciară federală și în diverse legi privind direcțiile de poliție ale landurilor (sau poliția federală).

Căi de atac în cadrul cercetării penale (6)

Aveți dreptul de a acționa împotriva măsurilor din cadrul procedurii precontencioase. Posibile căi de atac sunt apelul (la o autoritate administrativă) sau solicitarea unei hotărâri judecătorești. Puteți depune o plângere împotriva hotărârii instanței judecătorești. Dacă poliția sau parchetul a luat o măsură fără ordin judecătoresc, puteți solicita verificarea ulterioară a măsurii de către instanță. Dacă vă opuneți sechestrării, cauza va fi prezentată judecătorului fără ca dumneavoastră să fiți nevoit să solicitați acest lucru.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

2 - Cum puteți consulta un avocat

Dacă sunteți implicat sub orice formă într-o proces penal penală, solicitarea de asistență judiciară independentă poate reprezenta, după caz, un avantaj. În fișele informative aflați când și în ce condiții aveți dreptul de a fi apărat de un avocat. În continuare aflați cum puteți găsi un avocat și cum puteți plăti onorariul acestuia în situația în care nu dispuneți de mijloace financiare suficiente.

Cum găsiți un avocat?

Când aflați că împotriva dumneavoastră s-a inițiat procedura cercetării penale întrucât sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, puteți găsi, de exemplu pe internet, avocați specializați în dreptul penal. Fiecare avocat autorizat din Germania are dreptul de a acționa ca apărător. Dacă vă aflați într-o situație de urgență, deoarece este iminentă o arestare sau o perchiziție, în majoritatea regiunilor din Germania puteți contacta la orice oră un apărător prin intermediul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouălinii telefonice de urgență pentru avocați pledanți. Dacă în cazul dumneavoastră sunt importante criterii precum cunoașterea unei limbi străine sau proximitatea față de domiciliu, puteți face apel la Linkul se deschide într-o fereastră nouăpagina de căutare a avocaților pledanți pusă la dispoziție de Departamentul penal al Asociației Avocaților Germani sau la paginile de căutare a avocaților de pe site-urile barourilor regionale de avocați. Începând de la 1 ianuarie 2010, se întocmesc liste cu avocați pe plan regional care acceptă să fie Linkul se deschide într-o fereastră nouănumiți din oficiu. Unde și cum puteți accesa aceste liste aflați prin intermediul baroului local de avocați (printre altele, și Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici).

Dacă ați fost reținut sau dacă vă aflați în Linkul se deschide într-o fereastră nouăarest preventiv, nu aveți posibilitatea de a accesa aceste surse de informare. La cererea dumneavoastră, poliția are obligația de a vă pune la dispoziție o listă de avocați sau o carte de telefon. Linkul se deschide într-o fereastră nouăNumerele de urgență sunt, de asemenea, cunoscute poliției. Dacă poliția nu vă face posibilă contactarea unui avocat, comunicați neapărat acest lucru instanței judecătorești când vă veți prezenta în fața acesteia. Instanțele judecătorești dispun, de asemenea, de liste de avocați care acceptă să fie Linkul se deschide într-o fereastră nouănumiți din oficiu.

Cine trebuie să suporte onorariul avocațional?

Statul trebuie să suporte onorariul avocatului, dacă sunteți achitat. Dacă procedura va fi Linkul se deschide într-o fereastră nouăsuspendată în cadrul urmăririi penale sau dacă veți fi condamnat, trebuie să suportați dumneavoastră costurile.

Chiar dacă dispuneți de un venit foarte mic sau dacă nu dispuneți de niciun venit, în principiu nu beneficiați de un ajutor financiar de la stat în cadrul procesului penal. Numai pentru prima consultație puteți solicita Linkul se deschide într-o fereastră nouăajutor de consiliere la instanța judecătorească în a cărei jurisdicție aveți domiciliul.

În cazul avocaților Linkul se deschide într-o fereastră nouădin oficiu, remunerația prezintă caracteristici speciale. Astfel, avocatul dumneavoastră va fi remunerat inițial de către stat, însă remunerația stabilită legal pentru avocații din oficiu este mai mică decât cea pe care un avocat o poate solicita pentru cazurile în care nu are această calitate. Trebuie să aveți în vedere că, după încheierea procesului, onorariul pentru avocatul din oficiu vă va fi imputat dumneavoastră. În cazul acesta trebuie să rambursați statului onorariul avocatului și, dacă aveți posibilitatea, să plătiți avocatului sumele pe care le-ar fi putut solicita în cazul în care nu ar fi fost numit din oficiu.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

3 - Drepturile mele în timpul cercetării penale

În prezenta fișă informativă găsiți informații cu privire la cercetarea penală, care începe odată cu primele acte de cercetare penală desfășurate de autoritățile de aplicare a legii și se încheie cu punerea sub acuzare sau suspendarea procedurii de către procuror.

Care sunt etapele cercetării penale?

Autoritățile competente cu efectuarea urmăririi penale (procurorul sau poliția) vor iniția cercetarea penală împotriva dumneavoastră dacă există o suspiciune concretă că ați comis o infracțiune. Scopul procedurii este de a clarifica dacă suspiciunea împotriva dumneavoastră este întemeiată sau nu. De asemenea, sunt investigate și circumstanțele dezincriminatoare. Dacă procurorul consideră suspiciunea ca fiind întemeiată, vă pune sub acuzare (sau solicită o Linkul se deschide într-o fereastră nouăordonanță penală).

În vederea anchetării cauzei, poliția și procurorul pot recurge la diverse acte procedurale de anchetă. Când și ce fel de măsuri vor fi luate depinde de la caz la caz. De exemplu, puteți fi reținut imediat după comiterea faptei. După reținere poate urma arestarea preventivă.

Puteți contesta măsurile de anchetă care vă aduc prejudicii apelând – chiar și ulterior – în fața unei instanțe judecătorești.

După caz, se analizează și datele privind cercetările penale și condamnările anterioare. Detaliile cu privire la aceasta sunt clarificate Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Drepturile mele în timpul cercetării penale

Pe parcursul întregii cercetări penale aveți dreptul de a beneficia de asistența unui avocat. Informații cu privire la căutarea unui avocat și la onorariul avocațional găsiți Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. Dacă nu cunoașteți limba germană, trebuie numit un interpret la cerere pentru a avea posibilitatea de comunicării cu avocatul dumneavoastră.

Nu aveți dreptul de acces la dosar. Puteți obține însă informații, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate sau drepturile unor persoane terțe să nu fie încălcate. După încheierea cercetărilor, apărătorului dumneavoastră i se acordă dreptul de acces la dosar. Acest lucru este posibil anterior numai dacă scopul cercetărilor nu este pus în pericol.

În cazul în care împotriva dumneavoastră se ia una dintre următoarele măsuri de anchetă, găsiți în anexe informații cu privire la drepturile dumneavoastră:

Cum va afecta cercetarea penală faptul că sunt cetățean al altui stat?

În general, în timpul desfășurării cercetării penale, vă este permis să părăsiți teritoriul Germaniei. Același lucru nu este valabil dacă ați fost arestat sau în cazul unui mandat de arestare fără punere în executare, de exemplu dacă vi s-a impus obligația de a nu părăsi localitatea de domiciliu fără aprobarea instanței judecătorești.

Dacă aveți cunoștință despre faptul că sunteți vizat de o cercetare penală, trebuie să vă asigurați că puteți fi contactat prin poștă de către parchet și de către instanță.

În timpul cercetări penale puteți apela oricând la reprezentanța consulară a țării dumneavoastră de origine.

Audierea persoanei acuzate (1)

Dacă sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, poliția sau procurorul vă va audia cu privire la acuzație pentru a vă acorda dreptul la justiție. În anumite cazuri, la cererea parchetului, puteți fi audiat și de către un judecător.

Ce trebuie să fac atunci când sunt citat la o audiere?

Atunci când sunteți citat de parchet sau de o instanță judecătorească la o audiere, sunteți obligat să vă prezentați. Dacă nu dați curs citării, puteți fi obligat să vă prezentați. Nu este necesar să dați curs unei citări la o audiere de către poliție.

Ce explicații mi se oferă înainte de a începe audierea?

Înainte de a începe audierea trebuie să fiți informat cu privire la fapta de care sunteți suspectat și dispozițiile de drept penal considerate a fi încălcate de dumneavoastră. De asemenea, trebuie să fiți informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a nu răspunde, la posibilitatea consultării unui avocat anterior audierii dumneavoastră și posibilitatea solicitării strângerii de probe individuale pentru dezincriminarea dumneavoastră.

Va fi numit un interpret dacă nu cunosc limba de procedură?

Dacă nu aveți cunoștințe suficiente de limba germană, va fi numit un interpret; această numire nu implică pentru dumneavoastră cheltuieli. Interpretul va fi prezent pe parcursul întregii audieri și traduce întrebările, răspunsurile dumneavoastră și procesul-verbal scris al audierii dumneavoastră.

Pot consulta un avocat?

Ca suspect puteți consulta oricând, chiar și anterior audierii, singur sau în prezența unui interpret, un Linkul se deschide într-o fereastră nouăapărător. La audierea dumneavoastră de către procuror sau de către un judecător este permisă prezența apărătorului dumneavoastră, nu însă în cazul unei audieri realizate de organele de poliție.

Voi fi audiat? Trebuie să ofer informații?

Înainte de finalizarea investigațiilor, poliția sau procurorul au obligația de a vă audia, exceptând cazul în care procedura va fi suspendată. În cazuri mai simple puteți fi audiat și în scris.

În cazul audierii (chiar și în scris) aveți obligația de a oferi informații legate de dumneavoastră. Aceste informații includ prenumele, numele de familie și numele la naștere, locul și data nașterii, starea civilă, ocupația, adresa de domiciliu și cetățenia.

Nu aveți însă obligația de a face declarații cu privire la acuzație și la cauză. Dacă și în ce măsură faceți declarații este decizia dumneavoastră personală – eventual după consultarea apărătorului dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă fac o declarație care aduce prejudicii cazului meu?

Orice declarație făcută în cadrul audierii dumneavoastră va fi consemnată într-un proces-verbal. În cazul în care faceți o declarație care vă este defavorabilă, instanța va lua cunoștință și, după punerea sub acuzare, se va pronunța cu privire la infracțiunea comisă de dumneavoastră. Chiar dacă mai târziu doriți să păstrați tăcerea sau să retrageți declarația, instanța poate ține cont de declarațiile dumneavoastră anterioare în cadrul deliberărilor.

În cadrul audierii voi fi informat cu privire la stadiul cercetărilor?

Este la latitudinea procurorului să vă informeze cu privire la stadiul cercetărilor. Însă nu îi este permis să vă inducă în eroare.

Ce metode sunt interzise?

În cadrul audierii dumneavoastră nu este permis să fiți maltratat sau să vă fie afectată integritatea corporală în nici un fel. Nu este permis să fiți amenințat, nici să vi se promită un avantaj ilegal. O declarație efectuată prin încălcarea acestor interdicții nu poate fi folosită, chiar dacă sunteți de acord cu aceasta.

Informații suplimentare

Reglementările privind audierea se găsesc în articolele 136, 136 a, 163 a din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală.

Identificarea judiciară a persoanei/percheziția corporală/prelevarea de probe de sânge etc. (2)

Detalii cu privire la căile de atac împotriva acestor măsuri găsiți Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ce înseamnă procedura de identificare judiciară persoanei? Ce presupune aceasta?

Procedura de identificare judiciară persoanei are în vedere măsuri care vizează dovedirea vinovăției sau a nevinovăției dumneavoastră în cadrul unei acțiuni penale în desfășurare. În acest scop puteți fi fotografiat, vi se pot preleva amprente digitale și palmare sau pot fi înregistrate semnalmente fizice distinctive, precum tatuajele.

Identificarea judiciară persoanei poate fi dispusă doar de către instanța judecătorească, de către procuror și de către organele de poliție. Aceasta este efectuată în mod obișnuit de către organele de poliție.

Identificarea judiciară persoanei poate fi realizată și prin folosirea constrângerii. Poliția poate, de exemplu, să vă imobilizeze brațele și degetele pentru a prelua amprentele.

Poate fi realizată identificarea judiciară persoanei dacă aceasta nu se dovedește strict necesară (de exemplu, dacă este evident că eu sunt autorul)?

Identificarea judiciară persoanei poate fi realizată în vederea folosirii informațiilor pentru acțiuni penale ulterioare; nu pentru scopurile cauzei în derulare, ci pentru păstrarea elementelor dumneavoastră de identificare pentru alte acțiuni penale ce pot apărea ulterior. Prin urmare, trebuie să existe motive suficiente care să indice că vor fi inițiate și alte acțiuni penale împotriva dumneavoastră.

Poate fi realizată o percheziție corporală?

Pentru stabilirea unor aspecte care prezintă importanță ca probe doveditoare în cadrul unei acțiuni penale, este permisă dispunerea unei percheziții corporale.

În cazul unei percheziții corporale simple, corpul dumneavoastră va fi percheziționat pentru a putea constata prezența unor corpuri străine în orificiile corporale naturale. Dacă acest control aduce atingere pudorii dumneavoastră, acesta va fi realizat de către o persoană de același sex sau de către un medic. Anterior percheziției trebuie să fiți informat cu privire la faptul că, la cererea dumneavoastră, poate fi permisă prezența unei persoane în care aveți încredere și că, în cazul unui interes motivat, aveți dreptul de a alege ce sex să aibă persoana care efectuează percheziția. Trebuie să permiteți efectuarea percheziția, însă nu puteți fi obligat să participați activ la aceasta.

Este permisă prelevarea de probe de sânge, de alte fluide corporale sau de probe ADN (de exemplu, păr sau salivă)?

Este permisă prelevarea de probe de sânge sau de alte fluide corporale, spre exemplu pentru identificarea concentrației de alcool în sânge sau pentru a compara ADN-ul dumneavoastră cu indiciile ADN identificate la locul comiterii infracțiunii. Aceste eșantioane pot fi prelevate doar de un medic, nu și de organele poliției. Probele prelevate trebuie distruse când nu mai sunt necesare pentru scopurile cercetării penale. Cu toate acestea, amprenta dumneavoastră genetică poate fi înregistrată, dacă există motive suficiente să se presupună că împotriva dumneavoastră vor fi inițiate în viitor alte acțiuni penale, ca urmare a comiterii unei infracțiuni grave.

Dacă nu sunteți de acord cu percheziția corporală sau cu analiza ADN, acestea trebuie dispuse de o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de percheziție. De asemenea, percheziția poate avea loc cu folosirea constrângerii.

Informații suplimentare

Procedura de identificare judiciară a persoanei este reglementată la articolul 81b, controlul corporal și prelevarea de probe de sânge la articolele 81a și 81d, analiza ADN la articolele 81e, 81f și 81g din Codul de procedură penală.

Percheziția/sechestrul/interceptarea convorbirilor (3)

Detalii cu privire la căile de atac împotriva acestor măsuri găsiți Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Îmi pot fi percheziționate locuința, biroul, automobilul etc.?

Dacă sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, procurorul și poliția pot percheziționa locuința dumneavoastră, precum și alte spații, inclusiv automobilul dumneavoastră, dacă se presupune că acolo există probe doveditoare sau dacă este necesară arestarea dumneavoastră.

În principiu, percheziția trebuie ordonată de o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de percheziție.

Prezența dumneavoastră la percheziție este permisă. Puteți permite și avocatului dumneavoastră să participe. În cazul în care, la percheziție nu este prezent un judecător sau un procuror, vor fi prezenți, dacă este posibil, doi funcționari comunali. Puteți însă renunța la prezența acestora. După încheierea percheziției, la solicitarea dumneavoastră, trebuie să vi se înmâneze un act în care se specifică motivul percheziției și infracțiunea de care sunteți acuzat.

Este permis sechestrul bunurilor aflate în proprietatea mea?

Autoritățile de aplicare a legii pot lua măsuri asiguratorii în ceea ce privește bunuri care vă aparțin, dacă acestea prezintă importanță probatorie. Dacă nu predați obiectele voluntar, acestea pot fi puse sub sechestru. În principiu, sechestrarea trebuie ordonată de instanța judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de punere sub sechestru. Puteți contesta oricând ordinul, chiar și după efectuarea percheziției.

În cazul în care, după efectuarea percheziției, sunt luate măsuri asiguratorii sau sunt puse sub sechestru diverse obiecte, puteți solicita un inventar al acestor obiecte.

Este permisă reținerea permisului meu de conducere?

Permisul dumneavoastră de conducere poate fi retras provizoriu (exclusiv de către instanță), dacă există motive întemeiate pentru a se presupune că instanța judecătorească vă va retrage permisul de conducere într-o acțiune ulterioară privind comiterea unei infracțiuni rutiere. De regulă, acest lucru se întâmplă dacă ați comis o infracțiune rutieră prin care dovediți că nu puteți conduce un autovehicul. Retragerea provizorie a permisului dumneavoastră de conducere de către instanță are rolul de confirmare a reținerii anterioare a acestuia. Organele de poliție sau procurorul vă pot reține permisul de conducere atunci când întârzierile presupun riscuri și există motive urgente pentru retragerea dreptului dumneavoastră de a conduce.

Este permisă interceptarea convorbirilor mele?

Comunicarea dumneavoastră la distanță (de exemplu prin telefon) și convorbirile purtate în locuința dumneavoastră pot fi monitorizate și înregistrate numai în condiții legale stricte; aceasta presupune însă existența unor suspiciuni privind comiterea unor infracțiuni grave sau foarte grave. Ambele măsuri trebuie dispuse de către o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, aceste măsuri pot fi dispuse de către procuror. Trebuie să fiți informat ulterior cu privire la măsurile de monitorizare.

Informații suplimentare

Percheziția și sechestrul sunt reglementate la articolele 102 și următoarele, 94 și următoarele, retragerea provizorie a permisului de conducere (reținerea permisului de conducere) este reglementată la articolul 111a, iar interceptarea convorbirilor la articolul 100a și următoarele din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodului de procedură penală.

Arestare (4)

Procurorul și poliția pot dispune arestarea dumneavoastră provizorie dacă sunteți surprins la locul comiterii infracțiunii sau dacă sunteți urmărit și suspectat de fugă de la locul infracțiunii. Procurorul și poliția vă pot aresta când întârzierile presupun riscuri și situația este urgentă,  dacă sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui mandat de arestare. De exemplu, atunci când există motive întemeiate de a fi suspectat de comiterea unei infracțiuni și când există motive de arestare specifice. La arestare, mandatul de arestare poate exista deja sau trebuie emis de către un judecător la cererea procurorului.

Se poate avea în vedere o arestare și atunci când trebuie sunt necesare măsuri investigative specifice, precum o audiere sau o percheziție corporală.

Când sunt arestat, mi se comunică motivul arestării?

Da, în orice situație. Dacă există un mandat de arestare, trebuie să primiți o copie a acestuia la arestarea dumneavoastră.

Pentru cât timp pot fi reținut?

Dacă motivul arestării este un mandat de arestare deja existent sau care nu a fost încă emis, se aplică aceste perioade.

Dacă ați fost arestat pentru a se efectua acte de cercetare penală cu forța, acestea trebuie să se desfășoare fără mari întârzieri și trebuie să fiți eliberat la finalizarea acestora. Durata depinde de circumstanțe. Durata reținerii nu poate depăși  sfârșitul zilei următoare zilei arestării.

În cazul în care, după arestarea dumneavoastră, se arată că nu ați executat încă o pedeapsă privativă de libertate care v-a fost aplicată, după arestare puteți fi reținut pentru executarea respectivei pedepse privative de libertate.

Pot contacta pe cineva?

Dacă ați fost arestat, aveți dreptul de a consulta oricând un apărător ales de dumneavoastră. Puteți înștiința o rudă sau o persoană în care aveți încredere, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate. Puteți solicita și informarea reprezentanței consulare a țării dumneavoastră.

Pot primi vizita unui medic în caz de necesitate?

Aveți dreptul de a solicita examinarea de către un medic ales de dumneavoastră.

Ce este un mandat de arestare european și cum îl pot contesta?

Un mandat de arestare european servește la arestarea și extrădarea unei persoane căutate pe teritoriul UE în vederea condamnării sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privativă de libertate. Dacă s-a emis un mandat de arestare european împotriva dumneavoastră, puteți fi arestat în orice stat membru și extrădat în statul membru emitent.

După sunteți arestat în Germania în temeiul unui mandat de arestare european, veți fi audiat mai întâi la cel mai apropiat tribunal local cu privire la circumstanțele personale și la posibilele obiecții pe care le puteți avea împotriva extrădării. Curtea de apel regională va dispune cu privire la obiecțiile dumneavoastră.

Aveți dreptul la asistență în orice fază a procedurii.

Dacă sunteți de acord cu extrădarea dumneavoastră, aceasta va fi realizată fără întârziere (așa-numita procedură simplificată de extrădare). În plus, veți fi întrebat dacă doriți să renunțați la drepturile conferite de „principiul specialității”. Dacă optați pentru renunțare, puteți fi urmărit în statul emitent și în alte acțiuni penale inițiate împotriva dumneavoastră care nu fac obiectul mandatului de arestare european. Consimțământul pentru procedura simplificată de extrădare și/sau renunțarea la principiul specialității este irevocabil.

Dacă nu sunteți de acord, curtea de apel regională va dispune cu privire la admisibilitatea și  posibilitatea de aprobare a extrădării în termen de 60 de zile. Nu există cale de atac împotriva acestei hotărâri.

Puteți găsi informații detaliate Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici și Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Arestarea preventivă (5)

Când trebuie să îmi fie comunicat mandatul de arestare?

Dacă ați fost arestat în baza unui mandat de arestare, acesta trebuie să vă fie înmânat la arestare. Dacă ați fost arestat provizoriu, trebuie să fiți prezentat instanței cel târziu la o zi după arestare. Dacă instanța judecătorească emite un mandat de arestare împotriva dumneavoastră, vă comunică acest lucru. Dacă instanța judecătorească nu emite un mandat de arestare împotriva dumneavoastră, trebuie să fiți eliberat.

În ce situații pot fi arestat preventiv?

Arestarea preventivă poate fi dispusă atunci când există motive întemeiate de a fi suspectat de comiterea unei infracțiuni și când există un motiv de arestare. Motivele de arestare se referă la comiterea unor infracțiuni foarte grave, sustragerea și riscul de sustragere, riscul de recidivă sau riscul de a împiedica investigarea infracțiunii, de exemplu prin distrugerea elementelor de probă sau încercarea de a influența martorii. Se poate presupune că doriți să vă sustrageți anchetei când nu aveți un domiciliu stabil, un loc de muncă stabil și relații sociale puternice.

Cum pot contesta un mandat de arestare preventivă?

Puteți contesta un mandat de arestare preventivă prin depunerea unei plângeri în fața instanței superioare. De asemenea, puteți solicita verificarea legalității mandatului în fața instanței judecătorești emitente. Nu este admisibilă depunerea plângerii concomitent cu solicitarea verificării legalității arestării.

Cât timp trebuie să rămân în arest preventiv?

Arestul preventiv poate dura până la sfârșitul cercetării penale. Se poate încheia mai devreme, dacă mandatul de arestare a fost anulat sau în caz de eliberare pe cauțiune, care poate fi condiționată, de exemplu, de obligația de a depune o sumă de bani drept cauțiune sau de a contacta periodic poliția.

Arestarea preventivă poate depăși șase luni doar în circumstanțe specifice care trebuie analizate din oficiu de către procuror și de către instanța judecătorească (de exemplu, cercetarea penală este extrem de dificilă, neobișnuit de complexă sau există alte motive importante).

Ce mi se comunică atunci când sunt arestat?

Dacă ați fost arestat, trebuie să vi se comunice într-o limbă înțeleasă de dumneavoastră următoarele:

 • trebuie să fiți prezentat instanței judecătorești imediat sau cel târziu la o zi după arestarea dumneavoastră;
 • aveți dreptul de a face declarații cu privire la acuzare și de a nu face declarații cu privire la cauză;
 • puteți solicita administrarea de probe în favoarea dumneavoastră și puteți să nu faceți declarații cu privire la cauză;
 • puteți consulta oricând, chiar și anterior audierii dumneavoastră, un apărător ales de dumneavoastră;
 • aveți dreptul de a solicita să fiți consultat de către un medic ales de dumneavoastră;
 • aveți posibilitatea de a înștiința o rudă sau o persoană în care aveți încredere, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate.

Trebuie să vi se atragă atenția asupra faptului că puteți solicita numirea unui interpret, fără a suporta costurile, și puteți înștiința consulatul țării dumneavoastră de origine, căruia îi puteți transmite și mesaje. În plus, la audierea efectuată de instanța judecătorească trebuie să vi se atragă atenția asupra circumstanțelor incriminatorii. Trebuie să vi se ofere posibilitatea de a combate motivele de suspiciune și de arestare și de a invoca faptele care sunt în favoarea dumneavoastră. În final trebuie să fiți informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a depune o plângere împotriva arestării și de a solicita o verificare a legalității arestării.

În timpul detenției pot primi vizite, pot primi corespondență, pot purta îmbrăcăminte proprie etc.?

În principiu, există posibilitatea de a primi vizite și corespondență în timpul arestării preventive. Însă vă pot fi impuse restricții. De exemplu, vi se poate impune obținerea permisiunii de a primi vizite și de a folosi mijloacele de telecomunicație. Vi se poate impune monitorizarea vizitelor, a mijloacelor de telecomunicații pe care le folosiți, a corespondența și a pachetelor. De asemenea, se poate impune ca predarea obiecte în cadrul vizitelor să necesite permisiunea prealabilă. Puteți contesta aceste măsuri. În schimb, comunicarea în scris și orală cu apărătorul dumneavoastră este permisă, în principiu, fără restricții. În plus, în fiecare land federal se aplică diferite legi privind executarea arestării preventive.

Punerea sub acuzare (6)

Dacă cercetarea penală oferă suficiente motive pentru a iniția o acțiune publică împotriva dumneavoastră, procurorul vă pune sub acuzare sau solicită un Linkul se deschide într-o fereastră nouămandat de arestare la instanța competentă. În caz contrar, suspendă procedura. În actul de punere sub acuzare, parchetul prezintă fapta de care sunteți acuzat, legea penală pe care se consideră că ați încălcat-o și probele doveditoare aferente.

Ce înseamnă faptul că instanța judecătorească îmi trimite o notificare privind punerea sub acuzare?

Instanța judecătorească verifică în cadrul unei proceduri intermediare dacă va iniția acțiunea penală dumneavoastră. În acest scop vă comunică rechizitoriul. În același timp, vă solicită să declarați într-un anumit termen dacă mai doriți strângerea de probe dezincriminatoare sau dacă doriți să prezentați obiecții împotriva demarării acțiunii penale.

În cadrul procedurii simplificate, punerea sub acuzare va fi tratată în alt mod, vă rugăm să citiți în acest sens Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ce pot face dacă nu înțeleg acuzația, deoarece nu stăpânesc limba germană?

Dacă primiți o notificare privind punerea sub acuzare într-o limbă pe care nu o înțelegeți, puteți solicita ca actul de punere sub acuzare să fie tradus, fără a suporta costurile, și să vă fie transmis din nou.

Ce pot face în cazul în care consider că acuzația nu este corectă?

În termenul stabilit de instanța judecătorească puteți comunica motivele pentru care considerați că acuzația este necorespunzătoare. Puteți solicita și strângerea de probe care, în opinia dumneavoastră, sunt dezincriminatoare.

Instanța judecătorească poate, de asemenea, refuza punerea sub acuzare?

Dacă instanța consideră că, în baza actului de punere sub acuzare, probabil nu veți fi condamnat, de exemplu, deoarece consideră că probele doveditoare nu sunt suficiente, aceasta respinge inițierea fazei de judecată. Parchetul poate depune imediat o plângere împotriva acestei decizii.

Acuzația poate fi modificată anterior ședinței principale?

În măsura în care instanța nu a acceptat încă acuzația pentru ședința principală, parchetul o poate retrage și modifica. Pot fi prezentate în orice caz probe noi și în timpul procesului penal.

Pot fi pus sub acuzare pentru o infracțiune pentru care am fost pus deja sub acuzare într-un alt stat membru?

Punerea sub acuzare într-un alt stat membru nu împiedică punerea sub acuzare în Germania. Doar o condamnare ca urmare a aceleași fapte împiedică o nouă urmărire penală.

Voi fi informat cu privire la martorii care vor depune mărturie împotriva mea și la probele doveditoare aduse împotriva mea?

procurorul menționează în cadrul acuzației probele doveditoare care susțin acuzația. Cel târziu după încheierea cercetărilor și anterior punerii sub acuzare, apărătorul dumneavoastră are dreptul de acces la dosar. Dumneavoastră puteți obține informații și copii individuale din dosar.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Drepturile mele procesuale

Procurorul trimite actul de punere sub acuzare instanței judecătorești, iar aceasta decide în cadrul unei proceduri intermediare dacă va iniția sau nu faza de judecată, respectiv un proces.

Dacă instanța declară capetele de acuzare admisibile, procesul debutează cu dezbaterea pe fond. Dezbaterea pe fond se poate desfășura pe parcursul uneia sau mai multor zile. Capetele de acuzare pot fi tratate și în cadrul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouăproceduri accelerate, care este supusă unor reguli speciale.

Cum se desfășoară ședința principală?

Pentru început, instanța va determina părțile prezente (procurorul, dumneavoastră și, eventual, apărătorul dumneavoastră, martori, experți). Ulterior, martorii vor fi invitați să părăsească sala de judecată.

Veți fi interogat cu privire la datele dumneavoastră personale. Trebuie să menționați numele, adresa, locul și data nașterii, cetățenia și ocupația. Nu este necesar să menționați venitul.

Ulterior se citește actul de acuzare.

Vi se oferă posibilitatea de a face declarații cu privire la acuzații. Nu sunteți obligat să faceți acest lucru, puteți apela la dreptul de a păstra tăcerea. Instanța nu poate formula concluzii în dezavantajul dumneavoastră dacă decideți să nu faceți declarații. Ulterior se prezintă probele, adică se audiază martorii, se ascultă experții și/sau se citesc documente.

În final, parchetul și – în cazul în care dispuneți de unul – apărătorul dumneavoastră vor evalua succesiv rezultatul strângerii de probe și vor solicita condamnarea sau achitarea.

Dumneavoastră aveți ultimul cuvânt.

Instanța își comunică hotărârea și motivarea acesteia.

Unde se va desfășura procesul?

Procesul se va desfășura unde procurorul a formulat acuzațiile; există prevederi legale specifice în acest sens. Deseori, procesul se derulează în fața instanței locului unde s-a comis fapta.

Instanța competentă să judece fapta - tribunalul local, tribunalul regional sau curtea de apel regională – depinde de sancțiunea preconizată pentru fapta comisă. Dacă se preconizează ca sancțiunea va consta doar într-o amendă sau o pedeapsă privativă de libertate de maxim doi ani, hotărârea va fi pronunțată de un judecător al tribunalului local. Dacă se preconizează pedepse privative de libertate între doi și patru ani, se va pronunța un complet de trei judecători ai tribunalul local, unul fiind judecător profesionist, iar ceilalți doi judecători consultanți (Schöffen). În cazul în care se preconizează o pedeapsă cu închisoarea mai mare de patru ani, hotărârea va fi pronunțată de tribunalul regional cu doi sau trei judecători profesioniști și doi judecători consultanți. În cauzele care privesc siguranța statului este competentă curtea de apel regională în cadrul unui complet cu trei judecători profesioniști.

Procesul este public?

Ședința principală este publică. Publicul va fi exclus numai în cazuri excepționale, de exemplu pentru protecția martorilor.

Pot fi modificate capetele de acuzare în timpul procesului?

Capetele de acuzare pot fi modificate în mică măsură ca urmare a unei observații a instanței în acest sens. Noi acuzații pot fi adăugate în timpul procesului numai prin intermediul unei acțiuni în revizuire. O asemenea extindere a acuzațiilor nu va putea avea loc decât cu acordul dumneavoastră și al instanței.

Ce se întâmplă dacă îmi recunosc vinovăția cu privire la unele sau la toate capetele de acuzare în cadrul procesului?

O mărturisire nu duce la încheierea procesului. Este posibil însă ca instanța să renunțe la administrarea anumitor probe întrucât consideră că mărturia dumneavoastră este credibilă, de exemplu, deoarece este susținută de probe deja administrate. Instanța poate reduce pedeapsa ca urmare a unei mărturisiri. În anumite condiții, mărturisirea dumneavoastră poate fi parte a unei așa-numite Linkul se deschide într-o fereastră nouăînțelegeri. Această înțelegere se referă la cuantumul pedepsei, însă nu la stabilirea vinovăției sau nevinovăției dumneavoastră.

Ce drepturi am în timpul procesului?

În principiu, trebuie să participați la proces. Daca nu va prezentați la proces, în absența unei dispense din partea instanței, procesul va fi întrerupt iar instanța poate dispune emiterea unui mandat de arestare împotriva dumneavoastră. O excepție se aplică în cazul unui proces penal inițiat în cadrul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouăproceduri privind emiterea unei ordonanțe penale.

Dacă nu stăpâniți în mod suficient limba, instanța va desemna un interpret care vă va traduce toate elementele și declarațiile importante din cadrul procesului.

Puteți fi apărat de către un avocat. În anumite cazuri este obligatoriu să fiți apărat de către un avocat. Dacă nu vă alegeți un avocat în aceste cazuri, instanța va numi un Linkul se deschide într-o fereastră nouăavocat din oficiu.

Ce drepturi am cu privire la probele administrate împotriva mea?

Aveți dreptul de a face o declarație cu privire la fiecare probă administrată împotriva dumneavoastră. Puteți aduce obiecții cu privire la colectarea și administrarea probelor pe care le considerați injuste.

Puteți solicita administrarea de probe suplimentare. Puteți colecta probe și personal, fără a dispune însă de prerogativele poliției. De exemplu, nu vă este permis să interceptați convorbiri telefonice și să prezentați înregistrările ca probă.

Vă este permis să rugați martorii să depună mărturie cu privire la ceea ce au observat și puteți aduce martorii și în fața instanței. Trebuie să aveți însă în vedere că, în fața instanței, martorii au obligația de a spune adevărul.

Martorii vor fi audiați mai întâi de către instanță și de către procuror. Ulterior îi puteți interoga dumneavoastră și avocatul dumneavoastră.

De regulă, se citește un extras din Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul dumneavoastră judiciar. Dacă ați fost condamnat deja pentru o infracțiune similară cu cea judecată în prezent, poate fi citită și hotărârea anterioară. Condamnări anterioare din alte state membre nu sunt cuprinse în cazier. Totuși, dacă instanței i se aduc la cunoștință pe alte căi condamnări anterioare, poate ține cont de astfel de informații în cadrul procesului.

Ce se întâmplă la finalul procesului?

Procesul se poate încheia cu o hotărâre sau cu o Linkul se deschide într-o fereastră nouăsuspendare.

În majoritatea cazurilor, procesul se încheie cu pronunțarea unei hotărâri. În funcție de probe, instanța vă poate condamna sau achita. Pedepsele posibile pot fi pecuniare sau pot viza privarea de libertate. De asemenea, în anumite cazuri prevăzute de lege, se poate dispune măsuri de siguranță, precum internarea într-o clinică de psihiatrie, într-o clinică de dezintoxicare sau detenția preventivă. O altă măsură posibilă vizează retragerea permisiunii de conducere. Ca pedeapsă secundară, instanța poate aplica și o interdicție de a conduce.

O Linkul se deschide într-o fereastră nouăamendă va fi aplicată sub forma unui anumit număr de zile-amendă (de exemplu, 50 de zile a câte 15 EUR). Suma corespunzătoare unei zile-amendă valorează întotdeauna a treizecia parte a venitului lunar. O amendă poate fi achitată și prin muncă. Dacă nu plătiți amenda și nu executați o muncă, veți fi arestat și veți petrece pentru fiecare zi-amendă o zi în detenție. În cazul unei amenzi de până la 180 de zile-amendă, pedeapsa poate fi, de asemenea, cu suspendare. Veți primi un avertisment, iar pedeapsa trebuie achitată doar dacă săvârșiți o recidivă după pronunțarea hotărârii sau dacă încălcați obligațiile impuse.

Executarea pedepselor privative de libertate de până la doi ani poate fi suspendată. Dacă nu respectați obligațiile, pedeapsa poate fi executată.

În plus față de pedeapsă instanța poate dispune aplicarea unor măsuri de siguranță și a unor pedepse secundare.

Ce rol are victima în cadrul procesului?

În majoritatea cazurilor, victima este un martor important și va fi audiat în această calitate.

Victima anumitor infracțiuni poate participa și activ la proces, dacă are dreptul de a se constitui parte civilă. Ca parte civilă, victima poate formula personal întrebări și poate solicita analizarea probelor sau, dacă, dispune de sprijinul unui avocat, să-i solicite acestuia să procedeze astfel. La sfârșitul procesului, victima sau avocatul acesteia pot formula concluzii și solicita aplicarea unei anumite pedepse.

Informații suplimentare

Derularea procesului este reglementat în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală și în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind administrarea justiției.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Dacă ați fost condamnat de instanță, puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii. Nu dispuneți de căi de atac dacă ați fost achitat, chiar dacă nu sunteți de acord cu motivele expuse. Instanța trebuie să vă informeze cu privire la căile de atac de care dispuneți.

Împotriva hotărârilor tribunalului local există, la alegere, două tipuri de căi de atac: apelul și recursul. Împotriva hotărârilor tribunalului regional puteți introduce doar recursul.

Pot introduce o cale de atac?

Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți anunța imediat după comunicarea hotărârii că veți introduce o cale de atac, fapt care va fi reținut în procesul-verbal. Puteți introduce acțiunea în scris sau o puteți înregistra la grefa instanței. Chiar dacă hotărârea este precedată de o înțelegere, puteți introduce o acțiune.

Acțiunea poate fi îndreptată împotriva condamnării propriu-zise sau doar împotriva cuantumului pedepsei.

Atunci când introduceți o cale de atac, expunerea motivelor este la latitudinea dumneavoastră.

Un recurs trebuie motivat cel târziu la o lună de la motivarea în scris a hotărârii. Aveți nevoie în acest scop de un avocat, deoarece nu vă este permis să motivați personal recursul.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă introduceți o cale de atac împotriva condamnării, inițial, hotărârea nu va fi definitivă și nu va fi executată, însemnând că, pentru început, nu trebuie să plătiți amenda aplicată sau să executați o pedeapsă privativă de libertate. Dacă vă aflați în arest preventiv deja, nu veți fi eliberat. Pentru a fi eliberat din detenția preventivă, instanța judecătorească trebuie să anuleze mandatul de arestare preventivă sau să suspende executarea pedepsei dumneavoastră.

 

Nu există termene concrete pentru pronunțarea unei hotărâri cu privire la acțiunea dumneavoastră. Cu toate acestea, în virtutea principiului general de celeritate, procesul penal trebuie să se desfășoare cât mai rapid cu putință.

În cazul introducerii unei căi de atac, procesul va fi rejudecat pe fond, de data aceasta în fața tribunalului regional competent. Curtea de Apel va decide care probe pot fi considerate importante. Acestea pot fi aceleași precum cele identificate de curtea care s-a pronunțat în primă instanță, dar pot fi și altele. De asemenea, aveți posibilitatea și dumneavoastră de a depune noi cereri privind analizarea unor noi elemente de probă.

În cazul introducerii unui recurs, nu se administrează probe noi; instanța analizează dacă hotărârea și procedurile anterioare nu sunt afectate de o eroare de drept.

Ce se întâmplă în cadrul procesului privind calea de atac introdusă?

Procesul în fața tribunalului regional se desfășoară în mod similar celui derulat în fața tribunalului local. La finalul procesului, tribunalul regional pronunță propria hotărâre. Procedura se modifică doar dacă limitați calea de atac la cuantumul pedepsei. În cazul acesta, instanța prezintă doar probe care sunt importante pentru stabilirea pedepsei, de exemplu, referitoare la motivele dumneavoastră și la circumstanțele personale.

Instanța se poate pronunța asupra recursului și în absența unei audieri orale.

Ce se întâmplă dacă calea de atac a fost admisă/respinsă?

Dacă apelul este admis, la finele deliberărilor veți fi achitat sau condamnat la o pedeapsă inferioară. Dacă nu sunteți achitat, puteți formula recurs împotriva deciziei pronunțate în apel.

Dacă recursul este admis, există două posibilități: instanța de recurs poate pronunța, în anumite condiții, o hotărâre privind fondul, de exemplu, vă poate achita. Cu toate acestea, în anumite cazuri, instanța de recurs trebuie să anuleze hotărârea împotriva căreia s-a introdus recursul și să trimită cauza spre rejudecare către instanța de grad inferior.

O condamnare anulată nu poate fi înregistrată în cazierul judiciar.

O hotărâre este definitivă dacă niciunul dintre părțile interesate – fie procurorul, fie o eventuală parte civilă – nu introduce nicio acțiune în termenul de formulare a recursului.

Provin din alt stat membru. Pot fi expulzat după proces?

Ca cetățean al Uniunii Europene puteți fi expulzat din Germania numai în anumite condiții stricte. Detaliile sunt reglementate în legea privind libera circulație a cetățenilor UE. Dacă sunteți îngrijorat cu privire la expulzarea dumneavoastră, puteți solicita asistență unui avocat.

Dacă am fost condamnat, pot fi pus încă o dată sub acuzare pentru aceeași infracțiune?

În principiu, nu este posibil să fiți condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune. Întrebarea dacă acea condamnare se referă, într-adevăr, la aceeași infracțiune, necesită o analiză juridică complexă de delimitare.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

6 - Infracțiuni rutiere și delicte minore

Cum sunt tratate infracțiunile rutiere?

Infracțiunile rutiere minore, precum depășirea vitezei, sunt urmărite de organul administrativ. Acestea nu reprezintă infracțiuni, ci contravenții. Însă abaterile rutiere foarte grave, în special acelea prin care sunt puse în pericol sau accidentate alte persoane, constituie, de obicei, infracțiuni.

Anchetele privind infracțiunile rutiere minore sunt desfășurate de către organul administrativ competent. În timpul procedurii, vă puteți prezenta în scris propriul punctul de vedere cu privire la elementele factuale. În cazul abaterilor neînsemnate (de exemplu, parcare ilegală) veți primi inițial un avertisment și vi se propune plata unei amenzi cu titlu de avertisment, care se poate atinge 35 EUR. Dacă o achitați, cazul este clasat; dacă nu plătiți și organul administrativ vă consideră vinovat, se poate emite un aviz de plată prin care vi se aplică o sancțiune sub forma plății unei amenzi. În cadrul procedurii de aplicare a unei amenzi poate fi aplicată și o interdicție de a conduce. Valoarea amenzii și durata interdicției de a conduce sunt stabilite într-o Linkul se deschide într-o fereastră nouălistă a amenzilor.

Puteți contesta notificarea de aplicare a unei amenzi. În cazul acesta, procedura va fi transferată instanței judecătorești prin intermediul procurorului. În această situație, ar trebui să aibă loc, în principiu, un proces, astfel cum este prezentat în Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 4. Cu toate acestea, în absența unei opoziții din partea dumneavoastră și a procurorului, instanța poate pronunța o hotărâre sub forma unei ordonanțe, atunci când consideră că este necesară o audiere publică. Puteți contesta hotărârea sau ordonanța emisă în cadrul unei asemenea proceduri, urmând ca tribunalul regional superior să se pronunțe în cauză. Această cale de atac este însă admisă cu anumite limitări, de exemplu, dacă împotriva dumneavoastră s-a aplicat o amendă cu o valoare mai mare de 250 EUR sau dacă acest caz servește la dezvoltarea și clarificarea jurisprudenței în domeniu.

Astfel de abateri vor fi urmărite în cazul cetățenilor altor state membre? Cum?

Astfel de abateri vor fi urmărite și în cazul cetățenilor altor state membre. Dacă sunteți surprins în timpul comiterii infracțiunii rutiere, amenda cu titlu de avertisment sau garanția poate fi reținută direct la fața locului. Garanția va fi compensată la sfârșitul procedurii cu amenda care vă este aplicată. Dacă nu sunteți surprins în timpul comiterii abaterii, puteți fi urmărit, cu condiția ca țara dumneavoastră de origine să transmită Germaniei datele despre deținătorul autovehiculului. Începând cu toamna anului 2010, Germania va participa la procedura de executare a amenzilor pe întregul teritoriul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că amenzile aplicate în Germania pot fi încasate de țara dumneavoastră de origine.

Aceste abateri vor apărea în cazierul meu judiciar?

Infracțiuni rutiere minore nu vor fi păstrate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul judiciar central federal, ci în Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul central privind circulația. În registrul central privind circulația sunt stocate datele referitoare la toate persoanele care au comis abateri rutiere în Germania, având permis de conducere german sau străin. Se stochează infracțiunile rutiere pentru care s-a aplicat o amendă în valoare de cel puțin 40 EUR. În funcție de gravitatea delictului se stochează și un anumit număr de Linkul se deschide într-o fereastră nouăpuncte. Începând cu un număr de 18 puncte se retrage permisul german de conducere, iar în cazul unui permis de conducere străin se pierde dreptul de a circula în Germania.

Informații suplimentare

Infracțiunile rutiere și procedurile corespunzătoare sunt reglementate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind traficul rutier, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul rutier și în Legea privind contravențiile.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.