NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Germania

În prezenta fișă informativă găsiți informații cu privire la cercetarea penală, care începe odată cu primele acte de cercetare penală desfășurate de autoritățile de aplicare a legii și se încheie cu punerea sub acuzare sau suspendarea procedurii de către procuror.

Conținut furnizat de
Germania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Care sunt etapele cercetării penale?

Autoritățile competente cu efectuarea urmăririi penale (procurorul sau poliția) vor iniția cercetarea penală împotriva dumneavoastră dacă există o suspiciune concretă că ați comis o infracțiune. Scopul procedurii este de a clarifica dacă suspiciunea împotriva dumneavoastră este întemeiată sau nu. De asemenea, sunt investigate și circumstanțele dezincriminatoare. Dacă procurorul consideră suspiciunea ca fiind întemeiată, vă pune sub acuzare (sau solicită o ordonanță penală).

În vederea anchetării cauzei, poliția și procurorul pot recurge la diverse acte procedurale de anchetă. Când și ce fel de măsuri vor fi luate depinde de la caz la caz. De exemplu, puteți fi reținut imediat după comiterea faptei. După reținere poate urma arestarea preventivă.

Puteți contesta măsurile de anchetă care vă aduc prejudicii apelând – chiar și ulterior – în fața unei instanțe judecătorești.

După caz, se analizează și datele privind cercetările penale și condamnările anterioare. Detaliile cu privire la aceasta sunt clarificate aici.

Drepturile mele în timpul cercetării penale

Pe parcursul întregii cercetări penale aveți dreptul de a beneficia de asistența unui avocat. Informații cu privire la căutarea unui avocat și la onorariul avocațional găsiți aici. Dacă nu cunoașteți limba germană, trebuie numit un interpret la cerere pentru a avea posibilitatea de comunicării cu avocatul dumneavoastră.

Nu aveți dreptul de acces la dosar. Puteți obține însă informații, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate sau drepturile unor persoane terțe să nu fie încălcate. După încheierea cercetărilor, apărătorului dumneavoastră i se acordă dreptul de acces la dosar. Acest lucru este posibil anterior numai dacă scopul cercetărilor nu este pus în pericol.

În cazul în care împotriva dumneavoastră se ia una dintre următoarele măsuri de anchetă, găsiți în anexe informații cu privire la drepturile dumneavoastră:

Cum va afecta cercetarea penală faptul că sunt cetățean al altui stat?

În general, în timpul desfășurării cercetării penale, vă este permis să părăsiți teritoriul Germaniei. Același lucru nu este valabil dacă ați fost arestat sau în cazul unui mandat de arestare fără punere în executare, de exemplu dacă vi s-a impus obligația de a nu părăsi localitatea de domiciliu fără aprobarea instanței judecătorești.

Dacă aveți cunoștință despre faptul că sunteți vizat de o cercetare penală, trebuie să vă asigurați că puteți fi contactat prin poștă de către parchet și de către instanță.

În timpul cercetări penale puteți apela oricând la reprezentanța consulară a țării dumneavoastră de origine.

Audierea persoanei acuzate (1)

Dacă sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, poliția sau procurorul vă va audia cu privire la acuzație pentru a vă acorda dreptul la justiție. În anumite cazuri, la cererea parchetului, puteți fi audiat și de către un judecător.

Ce trebuie să fac atunci când sunt citat la o audiere?

Atunci când sunteți citat de parchet sau de o instanță judecătorească la o audiere, sunteți obligat să vă prezentați. Dacă nu dați curs citării, puteți fi obligat să vă prezentați. Nu este necesar să dați curs unei citări la o audiere de către poliție.

Ce explicații mi se oferă înainte de a începe audierea?

Înainte de a începe audierea trebuie să fiți informat cu privire la fapta de care sunteți suspectat și dispozițiile de drept penal considerate a fi încălcate de dumneavoastră. De asemenea, trebuie să fiți informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a nu răspunde, la posibilitatea consultării unui avocat anterior audierii dumneavoastră și posibilitatea solicitării strângerii de probe individuale pentru dezincriminarea dumneavoastră.

Va fi numit un interpret dacă nu cunosc limba de procedură?

Dacă nu aveți cunoștințe suficiente de limba germană, va fi numit un interpret; această numire nu implică pentru dumneavoastră cheltuieli. Interpretul va fi prezent pe parcursul întregii audieri și traduce întrebările, răspunsurile dumneavoastră și procesul-verbal scris al audierii dumneavoastră.

Pot consulta un avocat?

Ca suspect puteți consulta oricând, chiar și anterior audierii, singur sau în prezența unui interpret, un apărător. La audierea dumneavoastră de către procuror sau de către un judecător este permisă prezența apărătorului dumneavoastră, nu însă în cazul unei audieri realizate de organele de poliție.

Voi fi audiat? Trebuie să ofer informații?

Înainte de finalizarea investigațiilor, poliția sau procurorul au obligația de a vă audia, exceptând cazul în care procedura va fi suspendată. În cazuri mai simple puteți fi audiat și în scris.

În cazul audierii (chiar și în scris) aveți obligația de a oferi informații legate de dumneavoastră. Aceste informații includ prenumele, numele de familie și numele la naștere, locul și data nașterii, starea civilă, ocupația, adresa de domiciliu și cetățenia.

Nu aveți însă obligația de a face declarații cu privire la acuzație și la cauză. Dacă și în ce măsură faceți declarații este decizia dumneavoastră personală – eventual după consultarea apărătorului dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă fac o declarație care aduce prejudicii cazului meu?

Orice declarație făcută în cadrul audierii dumneavoastră va fi consemnată într-un proces-verbal. În cazul în care faceți o declarație care vă este defavorabilă, instanța va lua cunoștință și, după punerea sub acuzare, se va pronunța cu privire la infracțiunea comisă de dumneavoastră. Chiar dacă mai târziu doriți să păstrați tăcerea sau să retrageți declarația, instanța poate ține cont de declarațiile dumneavoastră anterioare în cadrul deliberărilor.

În cadrul audierii voi fi informat cu privire la stadiul cercetărilor?

Este la latitudinea procurorului să vă informeze cu privire la stadiul cercetărilor. Însă nu îi este permis să vă inducă în eroare.

Ce metode sunt interzise?

În cadrul audierii dumneavoastră nu este permis să fiți maltratat sau să vă fie afectată integritatea corporală în nici un fel. Nu este permis să fiți amenințat, nici să vi se promită un avantaj ilegal. O declarație efectuată prin încălcarea acestor interdicții nu poate fi folosită, chiar dacă sunteți de acord cu aceasta.

Informații suplimentare

Reglementările privind audierea se găsesc în articolele 136, 136 a, 163 a din Codul de procedură penală.

Identificarea judiciară a persoanei/percheziția corporală/prelevarea de probe de sânge etc. (2)

Detalii cu privire la căile de atac împotriva acestor măsuri găsiți aici.

Ce înseamnă procedura de identificare judiciară persoanei? Ce presupune aceasta?

Procedura de identificare judiciară persoanei are în vedere măsuri care vizează dovedirea vinovăției sau a nevinovăției dumneavoastră în cadrul unei acțiuni penale în desfășurare. În acest scop puteți fi fotografiat, vi se pot preleva amprente digitale și palmare sau pot fi înregistrate semnalmente fizice distinctive, precum tatuajele.

Identificarea judiciară persoanei poate fi dispusă doar de către instanța judecătorească, de către procuror și de către organele de poliție. Aceasta este efectuată în mod obișnuit de către organele de poliție.

Identificarea judiciară persoanei poate fi realizată și prin folosirea constrângerii. Poliția poate, de exemplu, să vă imobilizeze brațele și degetele pentru a prelua amprentele.

Poate fi realizată identificarea judiciară persoanei dacă aceasta nu se dovedește strict necesară (de exemplu, dacă este evident că eu sunt autorul)?

Identificarea judiciară persoanei poate fi realizată în vederea folosirii informațiilor pentru acțiuni penale ulterioare; nu pentru scopurile cauzei în derulare, ci pentru păstrarea elementelor dumneavoastră de identificare pentru alte acțiuni penale ce pot apărea ulterior. Prin urmare, trebuie să existe motive suficiente care să indice că vor fi inițiate și alte acțiuni penale împotriva dumneavoastră.

Poate fi realizată o percheziție corporală?

Pentru stabilirea unor aspecte care prezintă importanță ca probe doveditoare în cadrul unei acțiuni penale, este permisă dispunerea unei percheziții corporale.

În cazul unei percheziții corporale simple, corpul dumneavoastră va fi percheziționat pentru a putea constata prezența unor corpuri străine în orificiile corporale naturale. Dacă acest control aduce atingere pudorii dumneavoastră, acesta va fi realizat de către o persoană de același sex sau de către un medic. Anterior percheziției trebuie să fiți informat cu privire la faptul că, la cererea dumneavoastră, poate fi permisă prezența unei persoane în care aveți încredere și că, în cazul unui interes motivat, aveți dreptul de a alege ce sex să aibă persoana care efectuează percheziția. Trebuie să permiteți efectuarea percheziția, însă nu puteți fi obligat să participați activ la aceasta.

Este permisă prelevarea de probe de sânge, de alte fluide corporale sau de probe ADN (de exemplu, păr sau salivă)?

Este permisă prelevarea de probe de sânge sau de alte fluide corporale, spre exemplu pentru identificarea concentrației de alcool în sânge sau pentru a compara ADN-ul dumneavoastră cu indiciile ADN identificate la locul comiterii infracțiunii. Aceste eșantioane pot fi prelevate doar de un medic, nu și de organele poliției. Probele prelevate trebuie distruse când nu mai sunt necesare pentru scopurile cercetării penale. Cu toate acestea, amprenta dumneavoastră genetică poate fi înregistrată, dacă există motive suficiente să se presupună că împotriva dumneavoastră vor fi inițiate în viitor alte acțiuni penale, ca urmare a comiterii unei infracțiuni grave.

Dacă nu sunteți de acord cu percheziția corporală sau cu analiza ADN, acestea trebuie dispuse de o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de percheziție. De asemenea, percheziția poate avea loc cu folosirea constrângerii.

Informații suplimentare

Procedura de identificare judiciară a persoanei este reglementată la articolul 81b, controlul corporal și prelevarea de probe de sânge la articolele 81a și 81d, analiza ADN la articolele 81e, 81f și 81g din Codul de procedură penală.

Percheziția/sechestrul/interceptarea convorbirilor (3)

Detalii cu privire la căile de atac împotriva acestor măsuri găsiți aici.

Îmi pot fi percheziționate locuința, biroul, automobilul etc.?

Dacă sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, procurorul și poliția pot percheziționa locuința dumneavoastră, precum și alte spații, inclusiv automobilul dumneavoastră, dacă se presupune că acolo există probe doveditoare sau dacă este necesară arestarea dumneavoastră.

În principiu, percheziția trebuie ordonată de o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de percheziție.

Prezența dumneavoastră la percheziție este permisă. Puteți permite și avocatului dumneavoastră să participe. În cazul în care, la percheziție nu este prezent un judecător sau un procuror, vor fi prezenți, dacă este posibil, doi funcționari comunali. Puteți însă renunța la prezența acestora. După încheierea percheziției, la solicitarea dumneavoastră, trebuie să vi se înmâneze un act în care se specifică motivul percheziției și infracțiunea de care sunteți acuzat.

Este permis sechestrul bunurilor aflate în proprietatea mea?

Autoritățile de aplicare a legii pot lua măsuri asiguratorii în ceea ce privește bunuri care vă aparțin, dacă acestea prezintă importanță probatorie. Dacă nu predați obiectele voluntar, acestea pot fi puse sub sechestru. În principiu, sechestrarea trebuie ordonată de instanța judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de punere sub sechestru. Puteți contesta oricând ordinul, chiar și după efectuarea percheziției.

În cazul în care, după efectuarea percheziției, sunt luate măsuri asiguratorii sau sunt puse sub sechestru diverse obiecte, puteți solicita un inventar al acestor obiecte.

Este permisă reținerea permisului meu de conducere?

Permisul dumneavoastră de conducere poate fi retras provizoriu (exclusiv de către instanță), dacă există motive întemeiate pentru a se presupune că instanța judecătorească vă va retrage permisul de conducere într-o acțiune ulterioară privind comiterea unei infracțiuni rutiere. De regulă, acest lucru se întâmplă dacă ați comis o infracțiune rutieră prin care dovediți că nu puteți conduce un autovehicul. Retragerea provizorie a permisului dumneavoastră de conducere de către instanță are rolul de confirmare a reținerii anterioare a acestuia. Organele de poliție sau procurorul vă pot reține permisul de conducere atunci când întârzierile presupun riscuri și există motive urgente pentru retragerea dreptului dumneavoastră de a conduce.

Este permisă interceptarea convorbirilor mele?

Comunicarea dumneavoastră la distanță (de exemplu prin telefon) și convorbirile purtate în locuința dumneavoastră pot fi monitorizate și înregistrate numai în condiții legale stricte; aceasta presupune însă existența unor suspiciuni privind comiterea unor infracțiuni grave sau foarte grave. Ambele măsuri trebuie dispuse de către o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, aceste măsuri pot fi dispuse de către procuror. Trebuie să fiți informat ulterior cu privire la măsurile de monitorizare.

Informații suplimentare

Percheziția și sechestrul sunt reglementate la articolele 102 și următoarele, 94 și următoarele, retragerea provizorie a permisului de conducere (reținerea permisului de conducere) este reglementată la articolul 111a, iar interceptarea convorbirilor la articolul 100a și următoarele din Codului de procedură penală.

Arestare (4)

Procurorul și poliția pot dispune arestarea dumneavoastră provizorie dacă sunteți surprins la locul comiterii infracțiunii sau dacă sunteți urmărit și suspectat de fugă de la locul infracțiunii. Procurorul și poliția vă pot aresta când întârzierile presupun riscuri și situația este urgentă,  dacă sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui mandat de arestare. De exemplu, atunci când există motive întemeiate de a fi suspectat de comiterea unei infracțiuni și când există motive de arestare specifice. La arestare, mandatul de arestare poate exista deja sau trebuie emis de către un judecător la cererea procurorului.

Se poate avea în vedere o arestare și atunci când trebuie sunt necesare măsuri investigative specifice, precum o audiere sau o percheziție corporală.

Când sunt arestat, mi se comunică motivul arestării?

Da, în orice situație. Dacă există un mandat de arestare, trebuie să primiți o copie a acestuia la arestarea dumneavoastră.

Pentru cât timp pot fi reținut?

Dacă motivul arestării este un mandat de arestare deja existent sau care nu a fost încă emis, se aplică aceste perioade.

Dacă ați fost arestat pentru a se efectua acte de cercetare penală cu forța, acestea trebuie să se desfășoare fără mari întârzieri și trebuie să fiți eliberat la finalizarea acestora. Durata depinde de circumstanțe. Durata reținerii nu poate depăși  sfârșitul zilei următoare zilei arestării.

În cazul în care, după arestarea dumneavoastră, se arată că nu ați executat încă o pedeapsă privativă de libertate care v-a fost aplicată, după arestare puteți fi reținut pentru executarea respectivei pedepse privative de libertate.

Pot contacta pe cineva?

Dacă ați fost arestat, aveți dreptul de a consulta oricând un apărător ales de dumneavoastră. Puteți înștiința o rudă sau o persoană în care aveți încredere, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate. Puteți solicita și informarea reprezentanței consulare a țării dumneavoastră.

Pot primi vizita unui medic în caz de necesitate?

Aveți dreptul de a solicita examinarea de către un medic ales de dumneavoastră.

Ce este un mandat de arestare european și cum îl pot contesta?

Un mandat de arestare european servește la arestarea și extrădarea unei persoane căutate pe teritoriul UE în vederea condamnării sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privativă de libertate. Dacă s-a emis un mandat de arestare european împotriva dumneavoastră, puteți fi arestat în orice stat membru și extrădat în statul membru emitent.

După sunteți arestat în Germania în temeiul unui mandat de arestare european, veți fi audiat mai întâi la cel mai apropiat tribunal local cu privire la circumstanțele personale și la posibilele obiecții pe care le puteți avea împotriva extrădării. Curtea de apel regională va dispune cu privire la obiecțiile dumneavoastră.

Aveți dreptul la asistență în orice fază a procedurii.

Dacă sunteți de acord cu extrădarea dumneavoastră, aceasta va fi realizată fără întârziere (așa-numita procedură simplificată de extrădare). În plus, veți fi întrebat dacă doriți să renunțați la drepturile conferite de „principiul specialității”. Dacă optați pentru renunțare, puteți fi urmărit în statul emitent și în alte acțiuni penale inițiate împotriva dumneavoastră care nu fac obiectul mandatului de arestare european. Consimțământul pentru procedura simplificată de extrădare și/sau renunțarea la principiul specialității este irevocabil.

Dacă nu sunteți de acord, curtea de apel regională va dispune cu privire la admisibilitatea și  posibilitatea de aprobare a extrădării în termen de 60 de zile. Nu există cale de atac împotriva acestei hotărâri.

Puteți găsi informații detaliate aici și aici.

Arestarea preventivă (5)

Când trebuie să îmi fie comunicat mandatul de arestare?

Dacă ați fost arestat în baza unui mandat de arestare, acesta trebuie să vă fie înmânat la arestare. Dacă ați fost arestat provizoriu, trebuie să fiți prezentat instanței cel târziu la o zi după arestare. Dacă instanța judecătorească emite un mandat de arestare împotriva dumneavoastră, vă comunică acest lucru. Dacă instanța judecătorească nu emite un mandat de arestare împotriva dumneavoastră, trebuie să fiți eliberat.

În ce situații pot fi arestat preventiv?

Arestarea preventivă poate fi dispusă atunci când există motive întemeiate de a fi suspectat de comiterea unei infracțiuni și când există un motiv de arestare. Motivele de arestare se referă la comiterea unor infracțiuni foarte grave, sustragerea și riscul de sustragere, riscul de recidivă sau riscul de a împiedica investigarea infracțiunii, de exemplu prin distrugerea elementelor de probă sau încercarea de a influența martorii. Se poate presupune că doriți să vă sustrageți anchetei când nu aveți un domiciliu stabil, un loc de muncă stabil și relații sociale puternice.

Cum pot contesta un mandat de arestare preventivă?

Puteți contesta un mandat de arestare preventivă prin depunerea unei plângeri în fața instanței superioare. De asemenea, puteți solicita verificarea legalității mandatului în fața instanței judecătorești emitente. Nu este admisibilă depunerea plângerii concomitent cu solicitarea verificării legalității arestării.

Cât timp trebuie să rămân în arest preventiv?

Arestul preventiv poate dura până la sfârșitul cercetării penale. Se poate încheia mai devreme, dacă mandatul de arestare a fost anulat sau în caz de eliberare pe cauțiune, care poate fi condiționată, de exemplu, de obligația de a depune o sumă de bani drept cauțiune sau de a contacta periodic poliția.

Arestarea preventivă poate depăși șase luni doar în circumstanțe specifice care trebuie analizate din oficiu de către procuror și de către instanța judecătorească (de exemplu, cercetarea penală este extrem de dificilă, neobișnuit de complexă sau există alte motive importante).

Ce mi se comunică atunci când sunt arestat?

Dacă ați fost arestat, trebuie să vi se comunice într-o limbă înțeleasă de dumneavoastră următoarele:

  • trebuie să fiți prezentat instanței judecătorești imediat sau cel târziu la o zi după arestarea dumneavoastră;
  • aveți dreptul de a face declarații cu privire la acuzare și de a nu face declarații cu privire la cauză;
  • puteți solicita administrarea de probe în favoarea dumneavoastră și puteți să nu faceți declarații cu privire la cauză;
  • puteți consulta oricând, chiar și anterior audierii dumneavoastră, un apărător ales de dumneavoastră;
  • aveți dreptul de a solicita să fiți consultat de către un medic ales de dumneavoastră;
  • aveți posibilitatea de a înștiința o rudă sau o persoană în care aveți încredere, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate.

Trebuie să vi se atragă atenția asupra faptului că puteți solicita numirea unui interpret, fără a suporta costurile, și puteți înștiința consulatul țării dumneavoastră de origine, căruia îi puteți transmite și mesaje. În plus, la audierea efectuată de instanța judecătorească trebuie să vi se atragă atenția asupra circumstanțelor incriminatorii. Trebuie să vi se ofere posibilitatea de a combate motivele de suspiciune și de arestare și de a invoca faptele care sunt în favoarea dumneavoastră. În final trebuie să fiți informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a depune o plângere împotriva arestării și de a solicita o verificare a legalității arestării.

În timpul detenției pot primi vizite, pot primi corespondență, pot purta îmbrăcăminte proprie etc.?

În principiu, există posibilitatea de a primi vizite și corespondență în timpul arestării preventive. Însă vă pot fi impuse restricții. De exemplu, vi se poate impune obținerea permisiunii de a primi vizite și de a folosi mijloacele de telecomunicație. Vi se poate impune monitorizarea vizitelor, a mijloacelor de telecomunicații pe care le folosiți, a corespondența și a pachetelor. De asemenea, se poate impune ca predarea obiecte în cadrul vizitelor să necesite permisiunea prealabilă. Puteți contesta aceste măsuri. În schimb, comunicarea în scris și orală cu apărătorul dumneavoastră este permisă, în principiu, fără restricții. În plus, în fiecare land federal se aplică diferite legi privind executarea arestării preventive.

Punerea sub acuzare (6)

Dacă cercetarea penală oferă suficiente motive pentru a iniția o acțiune publică împotriva dumneavoastră, procurorul vă pune sub acuzare sau solicită un mandat de arestare la instanța competentă. În caz contrar, suspendă procedura. În actul de punere sub acuzare, parchetul prezintă fapta de care sunteți acuzat, legea penală pe care se consideră că ați încălcat-o și probele doveditoare aferente.

Ce înseamnă faptul că instanța judecătorească îmi trimite o notificare privind punerea sub acuzare?

Instanța judecătorească verifică în cadrul unei proceduri intermediare dacă va iniția acțiunea penală dumneavoastră. În acest scop vă comunică rechizitoriul. În același timp, vă solicită să declarați într-un anumit termen dacă mai doriți strângerea de probe dezincriminatoare sau dacă doriți să prezentați obiecții împotriva demarării acțiunii penale.

În cadrul procedurii simplificate, punerea sub acuzare va fi tratată în alt mod, vă rugăm să citiți în acest sens aici.

Ce pot face dacă nu înțeleg acuzația, deoarece nu stăpânesc limba germană?

Dacă primiți o notificare privind punerea sub acuzare într-o limbă pe care nu o înțelegeți, puteți solicita ca actul de punere sub acuzare să fie tradus, fără a suporta costurile, și să vă fie transmis din nou.

Ce pot face în cazul în care consider că acuzația nu este corectă?

În termenul stabilit de instanța judecătorească puteți comunica motivele pentru care considerați că acuzația este necorespunzătoare. Puteți solicita și strângerea de probe care, în opinia dumneavoastră, sunt dezincriminatoare.

Instanța judecătorească poate, de asemenea, refuza punerea sub acuzare?

Dacă instanța consideră că, în baza actului de punere sub acuzare, probabil nu veți fi condamnat, de exemplu, deoarece consideră că probele doveditoare nu sunt suficiente, aceasta respinge inițierea fazei de judecată. Parchetul poate depune imediat o plângere împotriva acestei decizii.

Acuzația poate fi modificată anterior ședinței principale?

În măsura în care instanța nu a acceptat încă acuzația pentru ședința principală, parchetul o poate retrage și modifica. Pot fi prezentate în orice caz probe noi și în timpul procesului penal.

Pot fi pus sub acuzare pentru o infracțiune pentru care am fost pus deja sub acuzare într-un alt stat membru?

Punerea sub acuzare într-un alt stat membru nu împiedică punerea sub acuzare în Germania. Doar o condamnare ca urmare a aceleași fapte împiedică o nouă urmărire penală.

Voi fi informat cu privire la martorii care vor depune mărturie împotriva mea și la probele doveditoare aduse împotriva mea?

procurorul menționează în cadrul acuzației probele doveditoare care susțin acuzația. Cel târziu după încheierea cercetărilor și anterior punerii sub acuzare, apărătorul dumneavoastră are dreptul de acces la dosar. Dumneavoastră puteți obține informații și copii individuale din dosar.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.