Inculpați (proceduri penale)

Grecia

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă în cazul în care o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni care face obiectul unui proces în instanță.

Conținut furnizat de
Grecia

Rezumatul procedurilor penale:

Faza premergătoare procesului/inițierea procedurii penale

Această fază a procesului începe atunci când procurorul este informat că probabil a fost săvârșită o infracțiune. Se continuă cu inițierea procedurii penale și se încheie fie cu trimiterea în judecată a persoanei acuzate, fie cu retragerea oricăror acuzații.

În această etapă se urmărește să se clarifice circumstanțele cazului atât cât este posibil și să se stabilească dacă există indicii clare că persoana acuzată a săvârșit fapta și, prin urmare, dacă trebuie sau nu supusă judecății instanței competente.

Ședința de judecată

În această etapă, cauza este judecată până la stabilirea și pronunțarea unui verdict.

Căi de atac

Acestea se referă la mijloacele de care dispune prin lege o persoană pentru a ataca hotărârea pronunțată de o instanță penală.

Astfel de mijloace sunt:

  • apelul, în vederea modificării sau a anulării hotărârii atacate din motive de fapt sau de drept;
  • rejudecarea și anularea parțială sau totală a hotărârii atacate din motive de drept.

Puteți găsi informații mai detaliate cu privire la toate aceste etape ale procesului și la drepturile dumneavoastră în următoarele fișe informative. Aceste informații nu înlocuiesc asistența juridică și servesc exclusiv ca orientări.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete despre drepturile dumneavoastră aici.

Rolul Comisiei Europene

Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile de urmărire penală desfășurate în diferitele state membre și nu vă poate acorda asistență dacă doriți să înaintați o plângere. În prezentele fișe informative sunt prevăzute informații referitoare la modul de formulare a plângerilor și la destinatarul acestora.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Drepturile mele pe parcursul anchetei

Drepturile mele în timpul procesului

Drepturile mele după proces

Ultima actualizare: 29/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.