Inculpați (proceduri penale)

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Pot ataca hotărârea și/sau pedeapsa?

Puteți ataca condamnarea. Dreptul de a introduce o cale de atac depinde de tipul și gravitatea pedepsei, precum și de instanța care a stabilit-o.

De exemplu:

  • în cazul Instanței pentru delicte cu complet de judecată format dintr-un singur membru, aveți dreptul să introduceți o cale de atac dacă pedeapsa constă în închisoare pentru o perioadă mai mare de 60 de zile sau o sancțiune financiară mai mare de 1 000 EUR;
  • în cazul Instanței pentru delicte cu complet de judecată format din trei membri, precum și al instanței competente pentru judecarea căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate de aceasta, aveți dreptul să introduceți o cale de atac dacă ați fost condamnat la închisoare pentru o perioadă mai mare de 4 luni sau la plata unei sancțiuni financiare mai mari de 1 500 EUR;
  • În cazul Curții mixte cu jurați sau al Instanței cu complet de judecată format din trei membri competente pentru judecarea căilor de atac împotriva pedepselor acordate pentru infracțiuni grave, aveți dreptul să introduceți o cale de atac dacă pedeapsa constă în închisoare pentru o perioadă mai mare de 2 ani pentru infracțiuni grave și mai mare de 1 an pentru delicte.

Puteți ataca o hotărâre de achitare numai în cazul în care ați fost achitat pentru remușcări sincere sau pe motive care aduc atingere reputației dumneavoastră.

Cum pot introduce calea de atac?

Pentru a introduce o cale de atac, trebuie să întocmiți o declarație privind introducerea unei căi de atac și să o depuneți la grefa instanței care a pronunțat hotărârea, menționând temeiul în baza căruia atacați hotărârea, adresa personală și numele avocatului dumneavoastră.

Termenul pentru introducerea unei căi de atac este de 10 zile de la pronunțarea hotărârii de către instanță sau de la notificarea acesteia, în cazul în care ați fost judecat în absență. Totuși, dacă locuiți într-o altă țară și hotărârea a fost pronunțată din oficiu sau dacă nu se cunoaște domiciliul dumneavoastră, termenul se prelungește la 30 de zile de la data notificării documentelor.

Care este temeiul căii de atac?

O cale de atac poate fi întemeiată fie pe faptele cauzei, fie pe modul de interpretare a legii.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Cauza va fi rejudecată în a doua instanță.

Ce se întâmplă dacă mă aflu în închisoare atunci când introduc calea de atac?

Calea de atac va fi înaintată Biroului procurorului public, se va stabili data procesului, iar dumneavoastră veți fi citat să vă înfățișați în instanță. Puteți solicita suspendarea aplicării pedepsei până la judecarea căii de atac, în conformitate cu anumite condiții legale.

Cât timp va trece până la judecarea căii de atac?

De obicei, între 1 și 3 ani, în funcție de infracțiune, locul în care se află instanța și dacă inculpatul este sau nu deținut.

Pot aduce noi probe la judecarea căii de atac?

Da, puteți aduce noi probe în fața instanței de apel. Procedura este similară cu cea din cadrul procesului inițial. Judecătorul care a judecat cauza în primă instanță nu poate judeca aceeași cauză în a doua instanță. Se va verifica dacă s-a respectat termenul de introducere a căii de atac și dacă aceasta a fost introdusă corect.

Ce se întâmplă în cadrul ședinței de judecată a căii de atac?

Dacă nu vă înfățișați în instanță, fie personal, fie prin intermediul unui reprezentant legal, calea de atac va fi respinsă și sentința pronunțată de instanța inferioară va rămâne în vigoare. Dacă sunteți prezent, fie personal, fie prin intermediul reprezentantului dumneavoastră legal, cauza va fi rejudecată și puteți aduce noi probe.

Ce poate hotărî instanța?

Instanța de apel nu are competența de a impune o pedeapsă mai severă decât cea stabilită de instanța inferioară. Totuși, aceasta vă poate achita, vă poate reduce pedeapsa sau poate stabili aceeași pedeapsă cu cea impusă de instanța inferioară.

Ce se întâmplă dacă am/nu am câștig de cauză după judecarea căii de atac?

În cazul în care temeiul căii de atac este considerat întemeiat, instanța de apel vă poate achita sau vă poate reduce pedeapsa; în caz contrar, hotărârea pronunțată în primă instanță rămâne în vigoare.

Există o cale de atac suplimentară la o altă instanță sau la o instanță superioară?

Nu, singurul mijloc este anularea hotărârii pronunțate în a doua instanță pe motiv de eroare de procedură.

Dacă se dovedește că hotărârea inițială nu a fost corectă, am dreptul la despăgubiri

Nu se acordă despăgubiri pentru o condamnare eronată pronunțată de către o instanță de prim grad de jurisdicție, cu excepția cazului în care ați fost condamnat la închisoare și apoi ați fost achitat după judecarea căii de atac.

Dacă am câștig de cauză în urma judecării căii de atac, se vor păstra informațiile privind condamnarea?

Se va înregistra numai hotărârea instanței de apel. Hotărârea anterioară este ștearsă.

Când devine definitivă o condamnare?

O condamnare devine definitivă dacă hotărârea pronunțată în a doua instanță nu este atacată pe motive de drept sau dacă s-a introdus o cale de atac, însă aceasta a fost respinsă de Curtea Supremă de Casație (Areios Pagos).

Sunt originar dintr-un alt stat membru. Pot fi repatriat după proces?

Puteți fi trimis înapoi în țara dumneavoastră dacă instanța dispune să fiți expulzat. Pentru a fi expulzat, trebuie să fi primit o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 3 luni, ordinul de expulzare trebuie să fi fost emis ca pedeapsă suplimentară sau trebuie să se fi impus măsuri de siguranță. În special, în cazul condamnărilor pentru infracțiuni grave legate de droguri, expulzarea este obligatorie și rămâne în vigoare pe viață.

Sunt expulzat imediat?

Nu, mai întâi trebuie să executați pedeapsa. Ca măsură excepțională, dacă ați fost condamnat la închisoare pentru o perioadă de până la 5 ani și a fost emis un ordin de expulzare, instanța poate decide suspendarea pedepsei și poate aproba expulzarea imediată.

Este necesar ca ordinul de expulzare să facă parte dintr-o hotărâre judecătorească, iar pedeapsa stabilită prin aceasta să nu fi fost suspendată și să fie executată.

Puteți ataca ordinul dacă acesta a fost emis de o instanță de prim grad de jurisdicție și dacă ați primit de asemenea o pedeapsă cu închisoarea care permite introducerea unei căi de atac. Calea de atac trebuie depusă la grefa instanței de prim grad de jurisdicție.

Pot fi judecat din nou într-un alt stat membru pentru aceeași faptă?

Depinde de legislația statului în cauză.

Informațiile referitoare la acuzații și/sau condamnări vor fi înscrise în cazierul meu?

Hotărârea de condamnare va fi consemnată în cazierul dumneavoastră numai dacă este definitivă. Această informație va fi înregistrată de către Serviciul de caziere judiciare.

Cazierul dumneavoastră se șterge:

  • după decesul dumneavoastră sau după ce ați împlinit vârsta de 80 de ani;
  • dacă ați fost condamnat cu suspendarea executării pedepsei, acesta se șterge la 5 ani după terminarea perioadei de suspendare, dacă nu a fost ridicată sau revocată între timp;
  • la 10 ani după executarea unei pedepse cu închisoarea de până la 1 lună pentru infracțiune premeditată și de până la 2 luni pentru o infracțiune săvârșită din neglijență, cu condiția să nu fi fost condamnat între timp pentru săvârșirea altor infracțiuni.

Nu este necesar acordul dumneavoastră pentru păstrarea acestor informații.

În cazul unui litigiu în acest sens, puteți solicita procurorului public de pe lângă Instanța pentru delicte să emită o decizie. Ulterior, puteți introduce o cale de atac împotriva acestei decizii la Camera de instrucție pentru delicte în termen de o lună de la notificarea deciziei.

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.