Inculpați (proceduri penale)

Italia

Obținerea de consultanță juridică independentă este foarte importantă atunci când sunteți implicat într-un proces penal. Fișele informative vă indică în ce situații aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat. Acestea vă indică, de asemenea, ce poate face un avocat pentru dumneavoastră. Prezenta fișă informativă generală vă arată cum să găsiți un avocat și cum vor fi achitate onorariile unui avocat dacă dumneavoastră nu vă puteți permite să le plătiți.

Conținut furnizat de
Italia

Găsirea unui avocat

Dacă sunteți în arest, în detenție sau în arest preventiv, puteți numi imediat un avocat și vă puteți întâlni cu acesta imediat după ce ați fost arestat, reținut în detenție sau în arest preventiv.

Dacă sunteți eliberat pe cauțiune, puteți desemna un avocat personal și puteți vorbi cu acesta oricând.

Puteți găsi un avocat la următoarele linkuri:

Baroul național

Dreptul penal în mai multe limbi

Camerele de avocați de drept penal din Italia

Dacă nu numiți un avocat, autoritatea judiciară va desemna un avocat pentru dumneavoastră, dintr-un registru special.

Remunerarea unui avocat

În general, trebuie să plătiți onorariul avocatului care vă asistă, fie că l-ați ales dumneavoastră, fie că a fost desemnat de instanță.

Pot beneficia gratuit de serviciile unui avocat?

Puteți solicita asistență juridică pentru a beneficia de asistență suportată de guvern dacă venitul dumneavoastră impozabil nu depășește 10 628,16 EUR. În cazul în care locuiți cu soțul/soția sau cu alte rude, venitul impozabil va fi calculat prin însumarea tuturor veniturilor obținute de fiecare membru al familiei. În acest caz, limita de venit se majorează cu 1 032,91 EUR și se calculează pentru fiecare membru al familiei care locuiește cu partea interesată.

Există situații în care nu se acordă asistență juridică?

Asistența juridică nu se acordă:

  • în procedurile penale în materie de evaziune fiscală;
  • dacă solicitantul este asistat de mai mulți avocați;
  • în cazul persoanelor care au o condamnare definitivă pentru infracțiuni privind asocierea cu mafia, contrabanda cu tutun și traficul de droguri.

Ce trebuie să fac pentru a obține asistență juridică?

Trebuie să depuneți o cerere la biroul magistratului unde cauza este pe rol.

Trebuie să completați și să semnați cererea și să furnizați următoarele informații:

  • cerere de acordare a asistenței juridice;
  • numele și prenumele dumneavoastră, locul și data nașterii și codul de identificare fiscală pentru toți membrii familiei;
  • certificate privind venitul dumneavoastră în anul anterior solicitării (declarații scrise);
  • angajamentul dumneavoastră de a comunica orice modificări relevante cu privire la venitul dumneavoastră, pentru a beneficia de prestații;

Puteți trimite solicitarea fie personal, anexând o copie după o carte de identitate valabilă, fie prin intermediul avocatului dumneavoastră, care va trebui să vă legalizeze semnătura. Puteți, de asemenea, să o trimiteți printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, atașând o copie după cartea dumneavoastră de identitate.

Dacă ați fost reținut, puteți trimite cererea din închisoare.

Dacă vă aflați în arest la domiciliu sau în arest preventiv, puteți trimite solicitarea către un ofițer al poliției judiciare.

Dacă sunteți străin și proveniți din afara UE, trebuie să anexați la solicitarea dumneavoastră certificatul emis de autoritatea consulară competentă cu privire la venitul dumneavoastră în străinătate, atestând veridicitatea celor declarate de dumneavoastră în cerere.

Dacă acest lucru nu este posibil, această certificare poate fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere. Dacă sunteți străin și sunteți reținut în închisoare din motive de securitate sau dacă vă aflați în arest sau în arest la domiciliu, certificarea de la consulat poate fi trimisă în termen de douăzeci de zile de la transmiterea cererii dumneavoastră, prin intermediul avocatului sau al unei rude sau poate fi înlocuită de o declarație scrisă.

Ce se întâmplă dacă mi se acordă asistență juridică?

În cazul în care judecătorul vă aprobă cererea, puteți alege un avocat dintre avocații înscriși în registrele speciale ale barourilor. Puteți consulta aceste registre la sediul fiecărui barou.

Cheltuielile legate de asistența juridică și toate cheltuielile legate de procedură, inclusiv serviciile unui interpret vor fi suportate de guvern.

Linkuri relevante

Avocați consultanți voluntari

Ministerul de Interne

Camerele avocaților de drept penal din Italia

Baroul din Triveneto

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.