Inculpați (proceduri penale)

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Unde va avea loc procesul?

Procesul va avea loc în fața judecătorului cu competență teritorială și materială.

Pentru infracțiunile minore, judecătorul competent este judecătorul de pace și Instanța cu judecător unic. Infracțiunile mai grave sunt de competența Instanței colegiale. Pentru acele infracțiuni care sunt considerate a reprezenta o amenințare socială importantă (omor și terorism), instanța competentă este Curtea cu jurați.

Procesul trebuie să fie public. În caz contrar, este considerat nevalabil.

Judecătorul poate decide ca procesul sau unele părți ale acestuia să se desfășoare cu ușile închise în anumite cazuri. Puteți solicita ca un martor să fie audiat cu ușile închise în cazul în care audierea publică ar prejudicia confidențialitatea unor date care nu au legătură cu procedurile.

Hotărârea judecătorească va fi pronunțată de același judecător care prezidează procesul. Pentru procesele care au loc la Curtea cu jurați, decizia judecătorească va fi luată împreună cu un juriu.

Se pot modifica acuzațiile în timpul procesului?

Acuzațiile împotriva dumneavoastră se pot modifica în timpul procesului.

Procurorul poate să vă aducă noi acuzații în cazul în care infracțiunea se dovedește a fi diferită de cea descrisă în punerea sub acuzare sau în cazul în care apare o contravenție/o infracțiune simultană sau o circumstanță agravantă.

Puteți solicita o perioadă de timp pentru a pregăti apărarea.

Ce se întâmplă dacă pledez vinovat?

Sistemul judiciar italian nu prevede dispoziții privind pledarea vinovăției.

Dacă nu doriți derularea procesului penal și doriți să beneficiați de o pedeapsă redusă, trebuie să solicitați procurorului o înțelegere asupra pedepsei (negocierea pedepsei). Trebuie să faceți solicitarea în cadrul audierii preliminare sau, în cazul în care nu există o audiere preliminară, chiar la începutul procesului.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Nu este necesar să fiți prezent în instanță.

Prezența dumneavoastră ar putea fi necesară în anumite cazuri, de exemplu pentru a fi identificat de un martor.

În acest caz, dacă nu vă prezentați în instanță de bună voie, judecătorul poate ordona prezența dumneavoastră obligatorie în instanță.

Dacă doriți să vă prezentați, dar există un impediment serios (boală), avocatul dumneavoastră poate solicita amânarea ședinței de judecată.

De asemenea, este posibil să participați doar la unele ședințe de judecată. În cazul în care nu vă prezentați la nici un termen de judecată, instanța va pronunța hotărârea în lipsă.

Dacă nu înțelegeți limba, este obligatoriu să aveți un interpret.

Este obligatoriu să fiți asistat de un avocat, iar acesta trebuie să se prezinte la proces.

Aveți dreptul la un avocat. Dacă nu aveți puteți plăti un avocat, puteți solicita asistență juridică (apărare suportată de guvern).

Dacă nu numiți un avocat, instanța va desemna un avocat pentru dumneavoastră

Pentru mai multe informații, consultați fișa informativă 1. Vă puteți revoca avocatul în orice moment. Pentru a schimba avocatul desemnat de instanță din oficiu, trebuie să obțineți aprobarea judecătorului, după ce ați specificat motivele cererii de schimbare.

Aveți dreptul de a păstra tăcerea pe parcursul întregului proces.

În cazul în care procurorul sau oricare dintre părți solicită interogarea dumneavoastră, puteți accepta sau refuza acest lucru.

Puteți face declarații în orice moment în timpul procesului.

Aveți dreptul de a fi interogat.

În cazul în care nu spuneți adevărul, nu veți fi sancționat; cu toate acestea, judecătorul poate lua acest aspect în considerare împotriva dumneavoastră.

Dacă învinovățiți sau acuzați alte persoane, trebuie să fiți sigur că declarațiile dumneavoastră sunt adevărate. Dacă mințiți, puteți fi acuzat de calomnie.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele împotriva mea?

Chiar la începutul procesului, procurorul, avocatul dumneavoastră și orice altă parte va cere judecătorului acceptarea probelor.

Avocatul dumneavoastră poate respinge probele solicitate de celelalte părți.

Avocatul dumneavoastră poate solicita audierea martorilor și experților și obținerea unor documente. Acestea pot fi probe pe care avocatul dumneavoastră le-a obținut prin investigații, pentru apărarea dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați fișa informativă 2. Martorii și experții sunt audiați în timpul interogării încrucișate a părților.

Avocatul dumneavoastră poate adresa întrebări atât martorilor acuzării, cât și martorilor dvs.

Avocatul dumneavoastră poate respinge orice declarații făcute anterior de către martori. Diferențele dintre declarațiile făcute anterior și cele făcute în instanță vor fi luate în considerare de către judecător, pentru a stabili dacă martorul este de încredere sau nu.

Vor fi luate în considerare informațiile cu privire la cazierul meu judiciar?

Judecătorul poate lua în considerare orice condamnări anterioare ale dumneavoastră.

Puteți fi acuzat de recidivism. În acest caz, dacă sunteți condamnat, pedeapsa va fi majorată.

Condamnările anterioare din alte state membre pot fi luate în considerare dacă sunt recunoscute de guvernul italian.

Ce se întâmplă la sfârșitul procesului?

Odată ce procesul s-a încheiat, procurorul, avocatul dumneavoastră și oricare alte părți fac declarațiile finale și își prezintă solicitările.

Judecătorul își prezintă verdictul și citește imediat acuzațiile.

Sentința poate fi achitarea sau condamnarea.

În cazul condamnării, pedeapsa poate fi o amendă, o pedeapsă cu închisoarea, sau ambele.

Judecătorul poate acorda o condamnare cu suspendare.

Pedeapsa cu închisoarea fără suspendare devine executorie numai atunci când sentința este definitivă.

În cazul în care judecătorul consideră acest lucru necesar, acesta poate fi de acord cu propunerea de arest preventiv în închisoare sau de arestul la domiciliu sau poate solicita aceste pedepse. Pentru mai multe informații, consultați fișa informativă 2.

În procesele desfășurate în fața judecătorului de pace, pedepsele posibile sunt: amenda, detenția la domiciliu și munca în serviciul comunității.

Condamnarea cu suspendare nu este aplicabilă.

Judecătorul de pace poate înlocui pedeapsa cu expulzarea.

Care este rolul victimei în timpul procesului?

Victima unei contravenții/unei infracțiuni poate participa la procedurile penale fiind asistată de un avocat.

Avocatul ia parte la proces, poate solicita probe și interoga martorii și experții.

Dacă sunteți condamnat, judecătorul vă poate obliga la plata daunelor cauzate părții vătămate.

Judecătorul poate decide ca plata daunelor către partea vătămată să se facă imediat.

Linkuri relevante

Ministerul Justiției

Aspecte generale de drept

Aspecte de drept penal

Camerele de avocați de drept penal din Italia

Drepturile omului

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.