Inculpați (proceduri penale)

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Pot introduce o cale de atac?

Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră puteți ataca hotărârea prin care a fost pronunțată orice pedeapsă, cu excepția amenzilor.

Calea de atac trebuie depusă la judecătorul care v-a condamnat într-un termen care variază: de la 15 la 45 de zile de la pronunțarea verdictului sau de la înregistrarea hotărârii.

Trebuie să specificați motivele introducerii căii de atac și părțile din hotărâre care fac obiectul acesteia.

Procesul va avea loc în fața Curții de Apel sau a „Corte d’Assise d’Appello”.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

În cazul în care introduceți o cale de atac, pedeapsa nu va fi executată înainte ca decizia să fie definitivă.

Introducerea unei căi de atac nu înseamnă că sunteți eliberat din închisoare, în cazul în care sunteți în închisoare atunci când introduceți calea de atac. Dacă vă aflați în arest preventiv, instanța care soluționează calea de atac va judeca într-un termen scurt cauza. În orice alt caz, depinde de volumul de lucru al acestei instanțe.

Instanța care soluționează calea de atac ia o decizie cu privire la probele existente.

Curtea poate decide deschiderea unui nou proces, însă numai în cazuri excepționale. Poate decide să se folosească de probele existente numai dacă le consideră esențiale pentru luarea deciziei. Puteți solicita să fie luate în considerare în timpul apelului probe neprevăzute sau nou descoperite, care au apărut după hotărârea în primă instanță.

În cazul în care nu ați participat la prima etapă a procesului și puteți dovedi că v-a fost imposibil să participați sau în cazul în care nu ați participat deoarece nu ați știut că procesul are loc, instanța poate decide reînceperea procesului.

Ce se întâmplă cu ocazia soluționării căii de atac?

Avocatul dumneavoastră trebuie să fie prezent la proces. Puteți participa, dar nu este obligatoriu.

Aveți dreptul la un interpret.

În cazul în care instanța decide reînceperea procesului, aceasta va reexamina toate probele.

Odată cu încheierea declarațiilor finale ale părților, instanța va prezenta verdictul.

Ce se întâmplă în cazul în care calea de atac are/nu are succes?

Dacă instanța admite calea de atac, aceasta poate anula sau modifica hotărârea în totalitate sau în parte.

În cazul în care instanța respinge calea de atac, aceasta va confirma hotărârea instanței care a soluționat cauza în primă instanță.

Dacă sunteți achitat de acuzații în cadrul căii de atac, în general nu există nicio prevedere referitoare la primirea unei despăgubiri.

Pot introduce o nouă cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de instanța de al doilea grad de jurisdicție?

Puteți introduce o cale de atac la Curtea de Casație împotriva hotărârii pronunțate de instanța de al doilea grad de jurisdicție.

Această cale de atac poate fi trimisă de dumneavoastră sau de avocatul dumneavoastră numai dacă acesta este înregistrat în „Albo dei patrocinanti in Cassazione” (un registru de avocatură special al Curții de Casație)

Calea de atac trebuie introdusă la instanța de al doilea grad de jurisdicție într-un termen variabil cuprins între 15 și 45 de zile.

Cazurile care pot face obiectul unei a doua căi de atac limitate și se referă numai la erori juridice.

Ședințele de judecată se pot desfășura cu ușile închise sau pot fi publice.

Curtea de Casație ia o hotărâre pe baza dosarului cauzei.

Curtea de Casație poate să declare recursul inadmisibil, să îl respingă, sau să anuleze hotărârea care a făcut obiectul căii de atac, cu sau fără trimiterea în judecată. În cazul în care se decide rejudecarea, cazul va fi trimis înapoi judecătorului inițial.

Ce se întâmplă în momentul în care hotărârea devine definitivă?

Hotărârea devine definitivă, exceptând cazul în care introduceți o cale de atac la instanța de al doilea grad de jurisdicție sau la Curtea de Casație în condițiile legii sau după decizia prin care Curtea de Casație a respins recursul.

Atunci când hotărârea este definitivă, aceasta devine executorie.

Este înregistrată la Serviciul de caziere judiciare.

În cazul în care pedeapsa este o amendă, va trebui să plătiți suma solicitată de acest serviciu.

În cazul în care ați primit o pedeapsă cu închisoarea, fără suspendare, procurorul prezintă un ordin de executare.

Dacă trebuie să stați în închisoare cel mult trei ani, procurorul poate suspenda hotărârea și vă poate notifica cu privire la hotărârea sa.

În termen de 30 de zile puteți solicita o altă măsură decât închisoarea, la „Tribunale di Sorveglianza” (un fel de instanță pentru eliberări condiționate). Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, puteți solicita să fiți supravegheat de un asistent social, să fiți plasat sub arest la domiciliu sau să fiți sub supravegherea unui centru de reabilitare și de prevenție.

În cazul în care nu trimiteți solicitarea sau solicitarea dumneavoastră este respinsă, trebuie să începeți executarea pedepsei.

Provin dintr-un alt stat membru. Pot fi trimis înapoi în țară după proces?

Judecătorul poate aplica măsura extrădării în cazul în care ați fost condamnat la peste doi ani de închisoare.

Judecătorul poate înlocui pedeapsa cu închisoarea printr-un ordin de extrădare cu interdicția de reintrare, în cazul în care ați fost condamnat sau ați negociat o pedeapsă cu închisoarea de doi ani și nu există prevederi care să permită o condamnare cu suspendare. Extrădarea se va face imediat chiar dacă hotărârea nu este definitivă. Autoritatea competentă este „Questore” (șeful provincial al poliției de stat).

De asemenea, puteți fi extrădat dacă vă aflați deja în închisoare și trebuie să executați o pedeapsă de maximum doi ani. Ordinul este prezentat de magistratul din cadrul „Tribunale di Sorveglianza”. Puteți introduce o cale de atac împotriva deciziei înaintea „Tribunale di Sorveglianza”.

 

Informațiile cu privire la acuzații și/sau condamnare vor fi adăugate în cazier?

Hotărârile definitive sunt înregistrate în cazier.

Evidențele sunt șterse când împliniți 80 de ani sau după deces.
De asemenea, evidențele sunt șterse și atunci când cazul este reexaminat.

Hotărârile pronunțate de judecătorul de pace vor fi șterse la cinci ani de la data emiterii sancțiunii, în cazul în care a fost impusă o amendă sau la zece ani în cazul altor tipuri de pedepse și în cazul în care nu a mai fost comisă o altă infracțiune/o altă contravenție pe perioada de timp stabilită.

Puteți solicita instanței competente corectarea evidențelor și a certificatelor existente în cadrul Serviciului de caziere judiciare. Dacă v-ați născut în străinătate, instanța competentă este Tribunalul din Roma.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Dacă ați fost condamnat de un judecător italian, condamnarea este definitivă și nu puteți fi judecat din nou în Italia pentru aceeași infracțiune.

Dacă ați fost condamnat de un judecător străin și este vorba de o infracțiune/o contravenție comisă în Italia, puteți fi judecat din nou în Italia.

Linkuri relevante

Aspecte generale de drept

Ministerul de Interne

Aspecte generale pentru resortisanții altor țări

Aspecte de drept penal

Poliția de stat

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.