NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Italia

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime.

Conținut furnizat de
Italia

Summary of the criminal process

The following is a summary of the stages in the normal criminal process against adults.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is only intended to be for guidance.

The process starts when the police or the Public Prosecutor comes to know about a fact that might be considered an offence or a crime.

Once the investigation has ended, the Public Prosecutor starts prosecution in order to set off the criminal process unless he thinks the case can be dismissed.

For those crimes which have to be dealt by the Collegiate Court, the Court of “Assise” [similar to Crown Courts in UK; Federal Judicial District in USA], and in some cases by the Single Judge Court, the Public Prosecutor submits a request for trial to the Judge for the preliminary hearing.

Once the preliminary hearing is over the judge can either commit the defendant for trial or abandon prosecution.

For those crimes which fall under the competence of the Single Judge Court or the Justice of the Peace, the Public Prosecutor will serve a summons for trial or a direct summons for trial.

Then there are some special processes: the summary trial, the sanction requested by the parties (plea bargaining), the immediate or summary judgment, the procedure by criminal decree of conviction.

A criminal proceeding usually takes place in three stages: the first instance (Court of “Assise”, Collegiate Court, Single Judge Court, and Justice of the Peace), Appeal, and Court of Cassation [Highest Court].

At first instance all evidence - witnesses and documents - is obtained, and it ends with either conviction or acquittal.

You can appeal against the first instance sentence.

The Court of Appeals takes its decision by either confirming the first instance sentence, or by reversing it partially or totally, or it may quash it by sending it back to the first judge.

You challenge the decision of the Court of Appeals by petitioning the Court of Cassation [the Highest Court].

The Court of Cassation pronounces the judgment by which it states that either the petition is not admissible or rejects it, or even quashes the sentence without sending it back, or finally, it may quash the sentence and send it to the trial judge.

Once all the stages of judgment are over, the sentence is final. If there is a conviction with a sentence, the sentence becomes enforceable at this point.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in the Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these Factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Looking for evidence
 • Questioning
 • Arrest, detention, preventive custody and European Arrest Warrant
 • End of the preliminary investigation and pre-trial hearing.

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences and other minor offences

Related links

Ministry of Justice

General law issues

Penal law issues

Italian Chambers of Criminal Lawyers

Human Rights

Last update: 24/02/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Obținerea de consultanță juridică

Obținerea de consultanță juridică independentă este foarte importantă atunci când sunteți implicat într-un proces penal. Fișele informative vă indică în ce situații aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat. Acestea vă indică, de asemenea, ce poate face un avocat pentru dumneavoastră. Prezenta fișă informativă generală vă arată cum să găsiți un avocat și cum vor fi achitate onorariile unui avocat dacă dumneavoastră nu vă puteți permite să le plătiți.

Găsirea unui avocat

Dacă sunteți în arest, în detenție sau în arest preventiv, puteți numi imediat un avocat și vă puteți întâlni cu acesta imediat după ce ați fost arestat, reținut în detenție sau în arest preventiv.

Dacă sunteți eliberat pe cauțiune, puteți desemna un avocat personal și puteți vorbi cu acesta oricând.

Puteți găsi un avocat la următoarele linkuri:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul național

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul penal în mai multe limbi

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerele de avocați de drept penal din Italia

Dacă nu numiți un avocat, autoritatea judiciară va desemna un avocat pentru dumneavoastră, dintr-un registru special.

Remunerarea unui avocat

În general, trebuie să plătiți onorariul avocatului care vă asistă, fie că l-ați ales dumneavoastră, fie că a fost desemnat de instanță.

Pot beneficia gratuit de serviciile unui avocat?

Puteți solicita asistență juridică pentru a beneficia de asistență suportată de guvern dacă venitul dumneavoastră impozabil nu depășește 10 628,16 EUR. În cazul în care locuiți cu soțul/soția sau cu alte rude, venitul impozabil va fi calculat prin însumarea tuturor veniturilor obținute de fiecare membru al familiei. În acest caz, limita de venit se majorează cu 1 032,91 EUR și se calculează pentru fiecare membru al familiei care locuiește cu partea interesată.

Există situații în care nu se acordă asistență juridică?

Asistența juridică nu se acordă:

 • în procedurile penale în materie de evaziune fiscală;
 • dacă solicitantul este asistat de mai mulți avocați;
 • în cazul persoanelor care au o condamnare definitivă pentru infracțiuni privind asocierea cu mafia, contrabanda cu tutun și traficul de droguri.

Ce trebuie să fac pentru a obține asistență juridică?

Trebuie să depuneți o cerere la biroul magistratului unde cauza este pe rol.

Trebuie să completați și să semnați cererea și să furnizați următoarele informații:

 • cerere de acordare a asistenței juridice;
 • numele și prenumele dumneavoastră, locul și data nașterii și codul de identificare fiscală pentru toți membrii familiei;
 • certificate privind venitul dumneavoastră în anul anterior solicitării (declarații scrise);
 • angajamentul dumneavoastră de a comunica orice modificări relevante cu privire la venitul dumneavoastră, pentru a beneficia de prestații;

Puteți trimite solicitarea fie personal, anexând o copie după o carte de identitate valabilă, fie prin intermediul avocatului dumneavoastră, care va trebui să vă legalizeze semnătura. Puteți, de asemenea, să o trimiteți printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, atașând o copie după cartea dumneavoastră de identitate.

Dacă ați fost reținut, puteți trimite cererea din închisoare.

Dacă vă aflați în arest la domiciliu sau în arest preventiv, puteți trimite solicitarea către un ofițer al poliției judiciare.

Dacă sunteți străin și proveniți din afara UE, trebuie să anexați la solicitarea dumneavoastră certificatul emis de autoritatea consulară competentă cu privire la venitul dumneavoastră în străinătate, atestând veridicitatea celor declarate de dumneavoastră în cerere.

Dacă acest lucru nu este posibil, această certificare poate fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere. Dacă sunteți străin și sunteți reținut în închisoare din motive de securitate sau dacă vă aflați în arest sau în arest la domiciliu, certificarea de la consulat poate fi trimisă în termen de douăzeci de zile de la transmiterea cererii dumneavoastră, prin intermediul avocatului sau al unei rude sau poate fi înlocuită de o declarație scrisă.

Ce se întâmplă dacă mi se acordă asistență juridică?

În cazul în care judecătorul vă aprobă cererea, puteți alege un avocat dintre avocații înscriși în registrele speciale ale barourilor. Puteți consulta aceste registre la sediul fiecărui barou.

Cheltuielile legate de asistența juridică și toate cheltuielile legate de procedură, inclusiv serviciile unui interpret vor fi suportate de guvern.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAvocați consultanți voluntari

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul de Interne

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerele avocaților de drept penal din Italia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul din Triveneto

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 – Drepturile mele în timpul anchetării unei infracțiuni și înainte de trimiterea cazului în instanță

Ce este o anchetă?

O anchetă reprezintă o serie de activități efectuate de procuror și de Poliția judiciară, imediat după notificarea unei infracțiuni. Sesizarea în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni se face fie oficiu, de către procuror, de către Poliția judiciară fie printr-o acțiune înaintată de reclamant sau de alte persoane.

Care este scopul unei anchete penale?

Scopul anchetelor preliminare este de a stabili dacă s-a comis într-adevăr o infracțiune/o contravenție, de a găsi persoana responsabilă și de a aduna probe, în vederea continuării anchetei și a procedurii.

Cine efectuează investigațiile?

Procurorul, Poliția judiciară și avocatul acuzatului efectuează investigația, iar judecătorul responsabil de investigațiile preliminare garantează respectarea normelor procedurale și a drepturilor părților.

Care sunt principalele etape ale unei investigații preliminare?

Căutarea probelor

Procurorul și Poliția judiciară pot dispune și efectua percheziții, controale, confiscări de bunuri și documente, interogatorii ale martorilor, interceptări de convorbiri telefonice, supravegheri electronice și inspecții. Scopul acestor etape este căutarea și obținerea probelor. Avocatul acuzatului poate efectua cercetări pentru a căuta probe în favoarea acestuia.

Interogatoriul

O persoană suspectată poate fi chemată de Poliția judiciară sau de procuror în vederea interogării. Scopul interogatoriului este de a stabili dacă persoana este sau nu implicată în comiterea unei fapte penale.

Arestul, detenția, arestul preventiv și mandatul european de arestare

Poliția poate aresta o persoană dacă aceasta este surprinsă în timpul comiterii unei fapte penale sau ulterior comiterii unei fapte penale, dacă există riscul ca persoana respectivă să se sustragă procedurii. Scopul arestului este evitarea comiterii mai multor infracțiuni și reținerea persoanei. Scopul arestului este să asigure că prizonierul nu poate să scape.

Judecătorul din cadrul anchetelor preliminare poate decide ca suspectul să fie reținut preventiv în închisoare. Scopul este evitarea comiterii mai multor infracțiuni, obținerea probelor necesare și evitarea sustragerii persoanei suspectate de la anchetă.

În sfârșit, poliția poate aresta o persoană, pentru a pune în aplicare un mandat european de arestare. Scopul acestui mandat este punerea persoanei sub custodia statul solicitant.

Încheierea anchetei preliminare și a audierii preliminare

Odată ce ancheta preliminară s-a încheiat, procurorul începe procedura de urmărire penală, în afara cazului în care a solicitat închiderea cazului.

Pentru infracțiunile cele mai grave, audierea preliminară are loc în fața judecătorului, înainte de începerea procesului. Funcția acestei audieri este de a acționa ca un filtru, pentru evaluarea motivelor acuzării și evitarea proceselor inutile. Acuzatul poate alege să fie judecat printr-o procedură alternativă care să evite judecarea și, în cazul unei condamnări, prin reducerea pedepsei cu închisoarea.

Drepturile mele în timpul anchetei

Executați clic pe următoarele linkuri pentru a afla care sunt drepturile dumneavoastră în fiecare etapă a anchetei.

Căutarea probelor (1)

Poate poliția să efectueze inspecții și să îmi percheziționeze locuința, mașina sau sediul firmei?

Da. Poliția poate efectua inspecții și percheziții locale, din proprie inițiativă, fie la solicitarea procurorului, pentru a căuta și transmite probele delictului/infracțiunii comise.

Poate poliția să efectueze o percheziție corporală?

Da. Trebuie să existe un mandat din partea procurorului pentru a se putea face o percheziție corporală. Cu toate acestea, poliția poate opri și percheziționa corporal o persoană din proprie inițiativă.

Poate poliția să ia documente și obiecte pe care le dețin sau care sunt în locuința sau mașina mea sau la sediul firmei?

Da. Poliția poate confisca documente și obiecte care pot fi considerate probe materiale și care sunt necesare pentru a dovedi un fapt, fie din proprie inițiativă, fie cu un mandat din partea procurorului.

Care sunt drepturile mele în caz de inspecție, percheziție și confiscare?

Dacă sunteți supus unei percheziții corporale, puteți fi asistat de o persoană de încredere, în măsura în care aceasta este imediat disponibilă. O percheziție corporală trebuie efectuată cu respectarea demnității dumneavoastră.

În cazul inspecției sau confiscării cu mandat, poliția trebuie să vă înmâneze o copie a acestui mandat. Dacă nu sunteți prezent în acel moment, poliția trebuie să o înmâneze oricărei persoane prezente la fața locului în acel moment. Aveți dreptul să fiți asistat de un avocat, însă poliția nu are obligația să vă contacteze telefonic în prealabil.

Am dreptul să solicit interzicerea confiscării?

Da, puteți face o solicitare care va fi examinată în termen de zece zile de la ordinul de confiscare/sechestrare. Decizia va fi luată de instanța competentă.

Mi se vor solicita amprentele sau probe ADN (păr, salivă, fluide biologice)?

Da. În cazul în care sunteți suspectat de o infracțiune, poliția vă poate solicita probe ADN și amprente, pentru a vă identifica. Dacă nu vă exprimați consimțământul, poliția poate totuși colecta aceste probe, prin solicitarea unei simple autorizări verbale din partea procurorului în acest sens.

Vi se pot solicita amprentele și teste ADN ca mijloace de probă, dar numai dacă sunteți suspect de infracțiuni grave, fiind necesar un ordin din partea judecătorului sau, în cazuri urgente, un mandat de la procuror și apoi o ratificare din partea judecătorului.

Pot solicita efectuarea de investigații pentru apărarea mea?

Avocatul dumneavoastră are dreptul de a efectua investigații în numele dumneavoastră, pentru a vă apăra, chiar și prin utilizarea unui detectiv particular.

Acesta poate, de asemenea, lua declarații de la martori, inspecta locuri, autoriza experți și solicita documente de la Serviciul Civil.

Declarațiile de la martori și documentele pot fi prezentate de către avocatul dumneavoastră judecătorului, în vederea efectuării investigațiilor preliminare, procurorului și „Tribunale del Riesame” (o instanță specială responsabilă cu revizuirea ordinelor care impun măsuri coercitive, precum: arestul la domiciliu sau deportarea).

Acestea vor fi luate în considerare atunci când instanța ia hotărârea.

Interogatoriul (2)

De ce aș putea fi supus unui interogatoriu?

Dacă sunteți suspectat că ați fi implicat în comiterea unei infracțiuni, ați putea fi chemat la interogatoriu, în vederea verificării afirmațiilor/acuzațiilor.

Puteți, de asemenea, solicita să fiți interogat pentru a clarifica punctul dumneavoastră de vedere.

Dacă vă aflați în arest sau în arest preventiv, executați clic aici.

Voi primi informații privind acuzațiile înainte de interogatoriu?

Da. Descrierile faptelor legate de acuzația care vi se aduce sunt cuprinse în chemarea la interogatoriu. Înainte de începerea interogatoriului, vi se va spune de ce sunteți acuzat și care sunt probele împotriva dumneavoastră.

Trebuie să răspund la întrebări?

Nu. Înainte de începerea interogatoriului, poliția și procurorul trebuie să vă avertizeze că nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări. Cu toate acestea, trebuie să răspundeți la întrebările legate de datele dumneavoastră personale și de condamnările anterioare.

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba locală?

Aveți dreptul să fiți asistat gratuit de un interpret. Interpretul traduce întrebările și răspunsurile dumneavoastră.

Pot beneficia de serviciile unui avocat?

Când sunteți chemat la interogatoriu, vi se va spune că aveți dreptul de a fi asistat de un avocat. În cazul în care nu aveți un avocat, instanța va desemna unul pentru dumneavoastră. Pentru informații cu privire la modul în care puteți obține serviciile unui avocat, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 1.

Pe toată perioada în care sunteți interogat, trebuie să fiți asistat de un avocat, fie de unul ales de dumneavoastră, fie de unul desemnat de instanță.

Imediat după comiterea infracțiunii, poliția vă poate pune unele întrebări chiar dacă avocatul dumneavoastră nu este prezent, dar nu sunteți obligat să răspundeți la acestea. Dacă răspundeți, declarațiile dumneavoastră pot fi folosite ca probe în vederea continuării investigațiilor.

Arest, detenție, arest preventiv și mandatul european de arestare (3)

De ce pot fi arestat?

Poliția vă poate aresta dacă sunteți surprins în timpul comiterii unei infracțiuni, adică efectiv în momentul comiterii sau, dacă ați fost urmărit, imediat după.

De asemenea, poliția vă poate reține pentru comiterea unei infracțiuni atunci când sunteți suspect de săvârșirea unei infracțiuni și dacă există un risc real de a scăpa.

În cadrul investigațiilor preliminare, un judecător poate ordona să fiți ținut în arest preventiv în închisoare în cazul în care există probe serioase că puteți fi vinovat de săvârșirea unei infracțiuni și există riscul ca dumneavoastră să împiedicați sau să obstrucționați justiția, să săvârșiți alte infracțiuni sau să fugiți.

Voi putea vorbi cu un avocat?

Da. Imediat după arest, detenție sau după ce ordinul de arest preventiv a fost transmis către închisoare, poliția trebuie să vă informeze că puteți numi un avocat. Poliția trebuie să îl contacteze telefonic pe avocatul dumneavoastră imediat sau, dacă nu aveți un avocat, pe avocatul care a fost desemnat de instanță. Pentru informații cu privire la modul în care puteți obține serviciile unui avocat, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 1.

Aveți dreptul să vorbiți cu avocatul dumneavoastră imediat.

Dacă există motive excepționale pentru care sunteți în arest preventiv, autoritățile judiciare ar putea amâna discuția cu avocatul dumneavoastră pentru o perioadă de maximum 48 de ore, în cazul arestului sau detenției și 5 zile, în cazul arestului preventiv.

Pot contacta un membru al familiei?

Da. Poliția vă va contacta rudele în cazul în care îi veți da permisiunea.

Voi fi interogat? Trebuie să furnizez informații?

Dacă sunteți arestat sau reținut, poliția vă poate interoga în prezența avocatului dumneavoastră, însă nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări.

Veți fi informat cu privire la acuzațiile care vi se aduc și probele împotriva dumneavoastră.

În cadrul audierii inițiale, puteți fi interogat de către judecător, însă nu sunteți obligat să răspundeți. Puteți, de asemenea, să cereți să fiți interogat.

În cazul arestului preventiv, judecătorul trebuie să vă interogheze în termen de 5 zile de la începerea arestului preventiv (așa-numitul interogatoriu în arest). Prezența avocatului dumneavoastră și a unui interpret este obligatorie, iar dumneavoastră nu sunteți obligat să răspundeți.

Pentru mai multe informații, a se vedea Interogatoriul (2).

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba?

Aveți dreptul să fiți asistat gratuit de un interpret. Interpretul traduce întrebările și răspunsurile dumneavoastră.

Cât timp pot fi reținut de poliție?

După arestul sau detenția dumneavoastră, puteți fi reținut la sediul poliției pentru maximum 24 de ore. În această perioadă, poliția trebuie să vă închidă în închisoare. În termen de 48 de ore de la arest, are loc o audiere în fața unui judecător, în vederea confirmării arestului sau detenției. După încheierea audierii, judecătorul poate fie ordona să fiți eliberat, fie decide asupra unei măsuri personale de arest.

Pot face recurs împotriva unui ordin privind deținerea mea în arest preventiv?

Da. În termen de 10 zile de la executarea ordinului, puteți solicita Instanței colegiale revizuirea acestuia. Va fi stabilită o audiere la care aveți dreptul să participați și la care puteți solicita să fiți audiat. Puteți înainta un recurs la Curtea de Casație împotriva hotărârii Instanței în termen de 10 zile de la pronunțare.

Ce se întâmplă dacă sunt arestat cu un mandat european de arestare?

În cazul în care un stat membru a emis un mandat european de arestare puteți fi arestat într-un alt stat membru și predat statului solicitant în urma unei audieri în fața Curții de Apel.

Poliția vă poate aresta din proprie inițiativă sau în urma unui ordin de arestare preventivă emis de Curtea de Apel.

Aveți dreptul să numiți un avocat. Dacă nu aveți unul, instanța va desemna un avocat pentru dumneavoastră. Avocatul dumneavoastră și ambasada trebuie contactați telefonic imediat.

În termen de 48 de ore de la arestarea dumneavoastră de către poliție sau în termen de 5 zile de la executarea ordinului de arestare preventivă, veți fi audiat de către un judecător, în prezența avocatului dumneavoastră și a unui interpret.

În termen de 20 de zile de la arestarea dumneavoastră. va avea loc o audiere în fața Curții de Apel. La acea audiere, se va decide dacă trebuie să fiți predat sau nu. Puteți face recurs împotriva acestei decizii în fața Curții de Casație.

Încheierea anchetei preliminare și a audierii preliminare (4)

Ce se întâmplă odată ce s-au încheiat investigațiile preliminare?

Exceptând cazul în care procurorul solicită închiderea cazului, acesta vă va anunța că investigația preliminară s-a încheiat. Nu veți primi nicio notificare în cazul în care infracțiunea intră în jurisdicția judecătorului de pace.

Puteți consulta rapoartele anchetei preliminare și vă puteți informa cu privire la procesul-verbal privind probele împotriva dumneavoastră. Puteți să prezentați probe în apărarea dumneavoastră și să solicitați să fiți interogat din nou.

În urma notificării încheierii investigației preliminare, exceptând cazul în care procurorul solicită închiderea cazului, acesta va începe urmărirea penală. Pentru infracțiunile minore, procurorul vă va chema în judecată direct. În alte cazuri, acesta face o cerere de chemare în judecată către judecător, în vederea investigației preliminare.

Ce este o audiere preliminară?

Scopul audierii preliminare este verificarea acuzațiilor împotriva dumneavoastră.

Aceasta are loc în ședință închisă, în prezența procurorului și a avocatului dumneavoastră, iar dumneavoastră puteți participa și puteți fi audiat, dacă doriți. Judecătorul poate asculta martorii și furniza documente. La finalul audierii, judecătorul poate fie să închidă cazul, fie să îl trimită în instanță sau la Curtea cu jurați.

Am dreptul la un avocat?

Da, este obligatoriu să fiți asistat de un avocat.

Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 1.

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba?

Cererea de chemare în judecată și acuzațiile trebuie traduse în limba dumneavoastră. Dacă sunteți prezent la audiere, vi se va pune la dispoziție un interpret.

Trebuie să fiu prezent?

Nu. Puteți alege să nu vă prezentați.

Pot să evit să merg în instanță?

Da. În cadrul audierii preliminare, îi puteți cere judecătorului să fiți judecat pe baza unui proces sumar. Audierile au loc în ședință închisă, iar decizia este luată pe baza probelor scrise. În cazul în care sunteți condamnat, pedeapsa va fi redusă cu o treime.

Puteți, de asemenea, evita să mergeți în instanță convenind cu procurorul asupra unei pedepse reduse (negocierea pedepsei).

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

Unde va avea loc procesul?

Procesul va avea loc în fața judecătorului cu competență teritorială și materială.

Pentru infracțiunile minore, judecătorul competent este judecătorul de pace și Instanța cu judecător unic. Infracțiunile mai grave sunt de competența Instanței colegiale. Pentru acele infracțiuni care sunt considerate a reprezenta o amenințare socială importantă (omor și terorism), instanța competentă este Curtea cu jurați.

Procesul trebuie să fie public. În caz contrar, este considerat nevalabil.

Judecătorul poate decide ca procesul sau unele părți ale acestuia să se desfășoare cu ușile închise în anumite cazuri. Puteți solicita ca un martor să fie audiat cu ușile închise în cazul în care audierea publică ar prejudicia confidențialitatea unor date care nu au legătură cu procedurile.

Hotărârea judecătorească va fi pronunțată de același judecător care prezidează procesul. Pentru procesele care au loc la Curtea cu jurați, decizia judecătorească va fi luată împreună cu un juriu.

Se pot modifica acuzațiile în timpul procesului?

Acuzațiile împotriva dumneavoastră se pot modifica în timpul procesului.

Procurorul poate să vă aducă noi acuzații în cazul în care infracțiunea se dovedește a fi diferită de cea descrisă în punerea sub acuzare sau în cazul în care apare o contravenție/o infracțiune simultană sau o circumstanță agravantă.

Puteți solicita o perioadă de timp pentru a pregăti apărarea.

Ce se întâmplă dacă pledez vinovat?

Sistemul judiciar italian nu prevede dispoziții privind pledarea vinovăției.

Dacă nu doriți derularea procesului penal și doriți să beneficiați de o pedeapsă redusă, trebuie să solicitați procurorului o înțelegere asupra pedepsei (negocierea pedepsei). Trebuie să faceți solicitarea în cadrul audierii preliminare sau, în cazul în care nu există o audiere preliminară, chiar la începutul procesului.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Nu este necesar să fiți prezent în instanță.

Prezența dumneavoastră ar putea fi necesară în anumite cazuri, de exemplu pentru a fi identificat de un martor.

În acest caz, dacă nu vă prezentați în instanță de bună voie, judecătorul poate ordona prezența dumneavoastră obligatorie în instanță.

Dacă doriți să vă prezentați, dar există un impediment serios (boală), avocatul dumneavoastră poate solicita amânarea ședinței de judecată.

De asemenea, este posibil să participați doar la unele ședințe de judecată. În cazul în care nu vă prezentați la nici un termen de judecată, instanța va pronunța hotărârea în lipsă.

Dacă nu înțelegeți limba, este obligatoriu să aveți un interpret.

Este obligatoriu să fiți asistat de un avocat, iar acesta trebuie să se prezinte la proces.

Aveți dreptul la un avocat. Dacă nu aveți puteți plăti un avocat, puteți solicita asistență juridică (apărare suportată de guvern).

Dacă nu numiți un avocat, instanța va desemna un avocat pentru dumneavoastră

Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 1. Vă puteți revoca avocatul în orice moment. Pentru a schimba avocatul desemnat de instanță din oficiu, trebuie să obțineți aprobarea judecătorului, după ce ați specificat motivele cererii de schimbare.

Aveți dreptul de a păstra tăcerea pe parcursul întregului proces.

În cazul în care procurorul sau oricare dintre părți solicită interogarea dumneavoastră, puteți accepta sau refuza acest lucru.

Puteți face declarații în orice moment în timpul procesului.

Aveți dreptul de a fi interogat.

În cazul în care nu spuneți adevărul, nu veți fi sancționat; cu toate acestea, judecătorul poate lua acest aspect în considerare împotriva dumneavoastră.

Dacă învinovățiți sau acuzați alte persoane, trebuie să fiți sigur că declarațiile dumneavoastră sunt adevărate. Dacă mințiți, puteți fi acuzat de calomnie.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele împotriva mea?

Chiar la începutul procesului, procurorul, avocatul dumneavoastră și orice altă parte va cere judecătorului acceptarea probelor.

Avocatul dumneavoastră poate respinge probele solicitate de celelalte părți.

Avocatul dumneavoastră poate solicita audierea martorilor și experților și obținerea unor documente. Acestea pot fi probe pe care avocatul dumneavoastră le-a obținut prin investigații, pentru apărarea dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 2. Martorii și experții sunt audiați în timpul interogării încrucișate a părților.

Avocatul dumneavoastră poate adresa întrebări atât martorilor acuzării, cât și martorilor dvs.

Avocatul dumneavoastră poate respinge orice declarații făcute anterior de către martori. Diferențele dintre declarațiile făcute anterior și cele făcute în instanță vor fi luate în considerare de către judecător, pentru a stabili dacă martorul este de încredere sau nu.

Vor fi luate în considerare informațiile cu privire la cazierul meu judiciar?

Judecătorul poate lua în considerare orice condamnări anterioare ale dumneavoastră.

Puteți fi acuzat de recidivism. În acest caz, dacă sunteți condamnat, pedeapsa va fi majorată.

Condamnările anterioare din alte state membre pot fi luate în considerare dacă sunt recunoscute de guvernul italian.

Ce se întâmplă la sfârșitul procesului?

Odată ce procesul s-a încheiat, procurorul, avocatul dumneavoastră și oricare alte părți fac declarațiile finale și își prezintă solicitările.

Judecătorul își prezintă verdictul și citește imediat acuzațiile.

Sentința poate fi achitarea sau condamnarea.

În cazul condamnării, pedeapsa poate fi o amendă, o pedeapsă cu închisoarea, sau ambele.

Judecătorul poate acorda o condamnare cu suspendare.

Pedeapsa cu închisoarea fără suspendare devine executorie numai atunci când sentința este definitivă.

În cazul în care judecătorul consideră acest lucru necesar, acesta poate fi de acord cu propunerea de arest preventiv în închisoare sau de arestul la domiciliu sau poate solicita aceste pedepse. Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 2.

În procesele desfășurate în fața judecătorului de pace, pedepsele posibile sunt: amenda, detenția la domiciliu și munca în serviciul comunității.

Condamnarea cu suspendare nu este aplicabilă.

Judecătorul de pace poate înlocui pedeapsa cu expulzarea.

Care este rolul victimei în timpul procesului?

Victima unei contravenții/unei infracțiuni poate participa la procedurile penale fiind asistată de un avocat.

Avocatul ia parte la proces, poate solicita probe și interoga martorii și experții.

Dacă sunteți condamnat, judecătorul vă poate obliga la plata daunelor cauzate părții vătămate.

Judecătorul poate decide ca plata daunelor către partea vătămată să se facă imediat.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte generale de drept

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte de drept penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerele de avocați de drept penal din Italia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrepturile omului

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 – Drepturile mele după proces

Pot introduce o cale de atac?

Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră puteți ataca hotărârea prin care a fost pronunțată orice pedeapsă, cu excepția amenzilor.

Calea de atac trebuie depusă la judecătorul care v-a condamnat într-un termen care variază: de la 15 la 45 de zile de la pronunțarea verdictului sau de la înregistrarea hotărârii.

Trebuie să specificați motivele introducerii căii de atac și părțile din hotărâre care fac obiectul acesteia.

Procesul va avea loc în fața Curții de Apel sau a „Corte d’Assise d’Appello”.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

În cazul în care introduceți o cale de atac, pedeapsa nu va fi executată înainte ca decizia să fie definitivă.

Introducerea unei căi de atac nu înseamnă că sunteți eliberat din închisoare, în cazul în care sunteți în închisoare atunci când introduceți calea de atac. Dacă vă aflați în arest preventiv, instanța care soluționează calea de atac va judeca într-un termen scurt cauza. În orice alt caz, depinde de volumul de lucru al acestei instanțe.

Instanța care soluționează calea de atac ia o decizie cu privire la probele existente.

Curtea poate decide deschiderea unui nou proces, însă numai în cazuri excepționale. Poate decide să se folosească de probele existente numai dacă le consideră esențiale pentru luarea deciziei. Puteți solicita să fie luate în considerare în timpul apelului probe neprevăzute sau nou descoperite, care au apărut după hotărârea în primă instanță.

În cazul în care nu ați participat la prima etapă a procesului și puteți dovedi că v-a fost imposibil să participați sau în cazul în care nu ați participat deoarece nu ați știut că procesul are loc, instanța poate decide reînceperea procesului.

Ce se întâmplă cu ocazia soluționării căii de atac?

Avocatul dumneavoastră trebuie să fie prezent la proces. Puteți participa, dar nu este obligatoriu.

Aveți dreptul la un interpret.

În cazul în care instanța decide reînceperea procesului, aceasta va reexamina toate probele.

Odată cu încheierea declarațiilor finale ale părților, instanța va prezenta verdictul.

Ce se întâmplă în cazul în care calea de atac are/nu are succes?

Dacă instanța admite calea de atac, aceasta poate anula sau modifica hotărârea în totalitate sau în parte.

În cazul în care instanța respinge calea de atac, aceasta va confirma hotărârea instanței care a soluționat cauza în primă instanță.

Dacă sunteți achitat de acuzații în cadrul căii de atac, în general nu există nicio prevedere referitoare la primirea unei despăgubiri.

Pot introduce o nouă cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de instanța de al doilea grad de jurisdicție?

Puteți introduce o cale de atac la Curtea de Casație împotriva hotărârii pronunțate de instanța de al doilea grad de jurisdicție.

Această cale de atac poate fi trimisă de dumneavoastră sau de avocatul dumneavoastră numai dacă acesta este înregistrat în „Albo dei patrocinanti in Cassazione” (un registru de avocatură special al Curții de Casație)

Calea de atac trebuie introdusă la instanța de al doilea grad de jurisdicție într-un termen variabil cuprins între 15 și 45 de zile.

Cazurile care pot face obiectul unei a doua căi de atac limitate și se referă numai la erori juridice.

Ședințele de judecată se pot desfășura cu ușile închise sau pot fi publice.

Curtea de Casație ia o hotărâre pe baza dosarului cauzei.

Curtea de Casație poate să declare recursul inadmisibil, să îl respingă, sau să anuleze hotărârea care a făcut obiectul căii de atac, cu sau fără trimiterea în judecată. În cazul în care se decide rejudecarea, cazul va fi trimis înapoi judecătorului inițial.

Ce se întâmplă în momentul în care hotărârea devine definitivă?

Hotărârea devine definitivă, exceptând cazul în care introduceți o cale de atac la instanța de al doilea grad de jurisdicție sau la Curtea de Casație în condițiile legii sau după decizia prin care Curtea de Casație a respins recursul.

Atunci când hotărârea este definitivă, aceasta devine executorie.

Este înregistrată la Serviciul de caziere judiciare.

În cazul în care pedeapsa este o amendă, va trebui să plătiți suma solicitată de acest serviciu.

În cazul în care ați primit o pedeapsă cu închisoarea, fără suspendare, procurorul prezintă un ordin de executare.

Dacă trebuie să stați în închisoare cel mult trei ani, procurorul poate suspenda hotărârea și vă poate notifica cu privire la hotărârea sa.

În termen de 30 de zile puteți solicita o altă măsură decât închisoarea, la „Tribunale di Sorveglianza” (un fel de instanță pentru eliberări condiționate). Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, puteți solicita să fiți supravegheat de un asistent social, să fiți plasat sub arest la domiciliu sau să fiți sub supravegherea unui centru de reabilitare și de prevenție.

În cazul în care nu trimiteți solicitarea sau solicitarea dumneavoastră este respinsă, trebuie să începeți executarea pedepsei.

Provin dintr-un alt stat membru. Pot fi trimis înapoi în țară după proces?

Judecătorul poate aplica măsura extrădării în cazul în care ați fost condamnat la peste doi ani de închisoare.

Judecătorul poate înlocui pedeapsa cu închisoarea printr-un ordin de extrădare cu interdicția de reintrare, în cazul în care ați fost condamnat sau ați negociat o pedeapsă cu închisoarea de doi ani și nu există prevederi care să permită o condamnare cu suspendare. Extrădarea se va face imediat chiar dacă hotărârea nu este definitivă. Autoritatea competentă este „Questore” (șeful provincial al poliției de stat).

De asemenea, puteți fi extrădat dacă vă aflați deja în închisoare și trebuie să executați o pedeapsă de maximum doi ani. Ordinul este prezentat de magistratul din cadrul „Tribunale di Sorveglianza”. Puteți introduce o cale de atac împotriva deciziei înaintea „Tribunale di Sorveglianza”.

 

Informațiile cu privire la acuzații și/sau condamnare vor fi adăugate în cazier?

Hotărârile definitive sunt înregistrate în cazier.

Evidențele sunt șterse când împliniți 80 de ani sau după deces.
De asemenea, evidențele sunt șterse și atunci când cazul este reexaminat.

Hotărârile pronunțate de judecătorul de pace vor fi șterse la cinci ani de la data emiterii sancțiunii, în cazul în care a fost impusă o amendă sau la zece ani în cazul altor tipuri de pedepse și în cazul în care nu a mai fost comisă o altă infracțiune/o altă contravenție pe perioada de timp stabilită.

Puteți solicita instanței competente corectarea evidențelor și a certificatelor existente în cadrul Serviciului de caziere judiciare. Dacă v-ați născut în străinătate, instanța competentă este Tribunalul din Roma.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Dacă ați fost condamnat de un judecător italian, condamnarea este definitivă și nu puteți fi judecat din nou în Italia pentru aceeași infracțiune.

Dacă ați fost condamnat de un judecător străin și este vorba de o infracțiune/o contravenție comisă în Italia, puteți fi judecat din nou în Italia.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte generale de drept

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul de Interne

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte generale pentru resortisanții altor țări

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte de drept penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția de stat

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 – Infracțiunile rutiere și alte infracțiuni minore

Cum sunt soluționate infracțiunile rutiere minore?

Există două categorii de încălcări ale legislației prevăzute în Codul rutier: infracțiuni și contravenții.

În cazul faptelor precum conducerea în stare de ebrietate, evaluarea și impunerea unei sancțiuni urmează aceleași reguli ca cele ale unui caz penal.

În cazul faptelor mai puțin grave (depășirea vitezei sau contravențiile legate de parcare), există o procedură administrativă care va fi explicată în această fișă.

Cine se ocupă de aceste infracțiuni?

Poliția rutieră, Poliția de stat, „Carabinieri”, „Guardia di Finanza” (Garda Financiară) și „Polizia Municipale” (Poliția municipală) se ocupă de infracțiunile rutiere. În anumite cazuri, vă pot amenda și „ausiliari del traffico” (voluntarii rutieri).

Care este procedura?

Dacă este posibil, procesul-verbal este întocmit imediat și vă este înmânat personal.

În caz contrar, acesta vă va fi trimis în termen de 150 de zile de la identificarea contravenientului sau a persoanei responsabile de plata amenzii (de obicei proprietarul).

Care sunt penalitățile?

De obicei trebuie să plătiți o amendă.

Pot exista și alte sancțiuni administrative, de exemplu, retragerea permisului de conducere sau suspendarea acestuia o anumită perioadă de timp.

Provin dintr-un alt stat membru. Există anumite reguli specifice?

În cazul în care conduceți un autoturism cu număr de înmatriculare străin, puteți plăti o amendă redusă pe loc (sancțiune minimă), dacă acest lucru este permis. În acest caz, nu puteți depune contestație.

O altă posibilitate este să plătiți o cauțiune (cauzione) egală cu suma sancțiunii minime în cazul în care vehiculul este înregistrat în unul dintre statele membre ale UE sau egală cu jumătate din suma sancțiunii maxime în oricare alt caz. Puteți depune contestație chiar dacă ați plătit cauțiunea.

În cazul în care nu plătiți cauțiunea, vehiculul dumneavoastră va fi confiscat temporar. În acest caz, trebuie să plătiți pentru sechestrarea vehiculului și nu aveți dreptul să îl folosiți înainte de a plăti una dintre sumele de mai sus.

Dacă vehiculul nu este confiscat, notificarea procesului-verbal către persoanele care locuiesc în străinătate se face în termen de 360 de zile de la întocmirea raportului.

Ce este „verbale” (raportul poliției rutiere)?

„Verbale” este un document public în care sunt înregistrate faptele și sunt stabilite sancțiunile.

Acestea sunt elemente care probează faptele raportate de ofițerul de poliție.

Puteți refuza semnarea sau preluarea procesului-verbal. Refuzul dumneavoastră trebuie raportat, însă nu modifică validitatea procesului-verbal.

Pot depune o contestație?

Persoana al cărei nume figurează în proces-verbal poate depune o contestație, indiferent dacă este contravenientul sau proprietarul vehiculului.

Contestația poate fi adresată prefectului sau judecătorului de pace.

Contestația adresată prefectului trebuie prezentată personal sau prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire trimise în termen de 60 de zile, către Prefectura din zona în care a avut loc infracțiunea sau către autoritatea evaluatoare.

Contestația adresată judecătorului de pace trebuie prezentată personal sau prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, trimisă în termen de 60 de zile de la notificarea documentului, către biroul judecătorului de pace din locul în care a avut loc infracțiunea. Trebuie să fiți prezent în instanță fie personal, fie prin intermediul avocatului dumneavoastră; în caz contrar, procedura va fi nulă.

Aceste infracțiuni vor apărea în cazierul meu?

Având în vedere că acestea sunt contravenții, nu vor fi înregistrate în cazierul dumneavoastră.

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.