Inculpați (proceduri penale)

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Ce este o anchetă?

O anchetă reprezintă o serie de activități efectuate de procuror și de Poliția judiciară, imediat după notificarea unei infracțiuni. Sesizarea în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni se face fie oficiu, de către procuror, de către Poliția judiciară fie printr-o acțiune înaintată de reclamant sau de alte persoane.

Care este scopul unei anchete penale?

Scopul anchetelor preliminare este de a stabili dacă s-a comis într-adevăr o infracțiune/o contravenție, de a găsi persoana responsabilă și de a aduna probe, în vederea continuării anchetei și a procedurii.

Cine efectuează investigațiile?

Procurorul, Poliția judiciară și avocatul acuzatului efectuează investigația, iar judecătorul responsabil de investigațiile preliminare garantează respectarea normelor procedurale și a drepturilor părților.

Care sunt principalele etape ale unei investigații preliminare?

Căutarea probelor

Procurorul și Poliția judiciară pot dispune și efectua percheziții, controale, confiscări de bunuri și documente, interogatorii ale martorilor, interceptări de convorbiri telefonice, supravegheri electronice și inspecții. Scopul acestor etape este căutarea și obținerea probelor. Avocatul acuzatului poate efectua cercetări pentru a căuta probe în favoarea acestuia.

Interogatoriul

O persoană suspectată poate fi chemată de Poliția judiciară sau de procuror în vederea interogării. Scopul interogatoriului este de a stabili dacă persoana este sau nu implicată în comiterea unei fapte penale.

Arestul, detenția, arestul preventiv și mandatul european de arestare

Poliția poate aresta o persoană dacă aceasta este surprinsă în timpul comiterii unei fapte penale sau ulterior comiterii unei fapte penale, dacă există riscul ca persoana respectivă să se sustragă procedurii. Scopul arestului este evitarea comiterii mai multor infracțiuni și reținerea persoanei. Scopul arestului este să asigure că prizonierul nu poate să scape.

Judecătorul din cadrul anchetelor preliminare poate decide ca suspectul să fie reținut preventiv în închisoare. Scopul este evitarea comiterii mai multor infracțiuni, obținerea probelor necesare și evitarea sustragerii persoanei suspectate de la anchetă.

În sfârșit, poliția poate aresta o persoană, pentru a pune în aplicare un mandat european de arestare. Scopul acestui mandat este punerea persoanei sub custodia statul solicitant.

Încheierea anchetei preliminare și a audierii preliminare

Odată ce ancheta preliminară s-a încheiat, procurorul începe procedura de urmărire penală, în afara cazului în care a solicitat închiderea cazului.

Pentru infracțiunile cele mai grave, audierea preliminară are loc în fața judecătorului, înainte de începerea procesului. Funcția acestei audieri este de a acționa ca un filtru, pentru evaluarea motivelor acuzării și evitarea proceselor inutile. Acuzatul poate alege să fie judecat printr-o procedură alternativă care să evite judecarea și, în cazul unei condamnări, prin reducerea pedepsei cu închisoarea.

Drepturile mele în timpul anchetei

Executați clic pe următoarele linkuri pentru a afla care sunt drepturile dumneavoastră în fiecare etapă a anchetei.

Căutarea probelor (1)

Poate poliția să efectueze inspecții și să îmi percheziționeze locuința, mașina sau sediul firmei?

Da. Poliția poate efectua inspecții și percheziții locale, din proprie inițiativă, fie la solicitarea procurorului, pentru a căuta și transmite probele delictului/infracțiunii comise.

Poate poliția să efectueze o percheziție corporală?

Da. Trebuie să existe un mandat din partea procurorului pentru a se putea face o percheziție corporală. Cu toate acestea, poliția poate opri și percheziționa corporal o persoană din proprie inițiativă.

Poate poliția să ia documente și obiecte pe care le dețin sau care sunt în locuința sau mașina mea sau la sediul firmei?

Da. Poliția poate confisca documente și obiecte care pot fi considerate probe materiale și care sunt necesare pentru a dovedi un fapt, fie din proprie inițiativă, fie cu un mandat din partea procurorului.

Care sunt drepturile mele în caz de inspecție, percheziție și confiscare?

Dacă sunteți supus unei percheziții corporale, puteți fi asistat de o persoană de încredere, în măsura în care aceasta este imediat disponibilă. O percheziție corporală trebuie efectuată cu respectarea demnității dumneavoastră.

În cazul inspecției sau confiscării cu mandat, poliția trebuie să vă înmâneze o copie a acestui mandat. Dacă nu sunteți prezent în acel moment, poliția trebuie să o înmâneze oricărei persoane prezente la fața locului în acel moment. Aveți dreptul să fiți asistat de un avocat, însă poliția nu are obligația să vă contacteze telefonic în prealabil.

Am dreptul să solicit interzicerea confiscării?

Da, puteți face o solicitare care va fi examinată în termen de zece zile de la ordinul de confiscare/sechestrare. Decizia va fi luată de instanța competentă.

Mi se vor solicita amprentele sau probe ADN (păr, salivă, fluide biologice)?

Da. În cazul în care sunteți suspectat de o infracțiune, poliția vă poate solicita probe ADN și amprente, pentru a vă identifica. Dacă nu vă exprimați consimțământul, poliția poate totuși colecta aceste probe, prin solicitarea unei simple autorizări verbale din partea procurorului în acest sens.

Vi se pot solicita amprentele și teste ADN ca mijloace de probă, dar numai dacă sunteți suspect de infracțiuni grave, fiind necesar un ordin din partea judecătorului sau, în cazuri urgente, un mandat de la procuror și apoi o ratificare din partea judecătorului.

Pot solicita efectuarea de investigații pentru apărarea mea?

Avocatul dumneavoastră are dreptul de a efectua investigații în numele dumneavoastră, pentru a vă apăra, chiar și prin utilizarea unui detectiv particular.

Acesta poate, de asemenea, lua declarații de la martori, inspecta locuri, autoriza experți și solicita documente de la Serviciul Civil.

Declarațiile de la martori și documentele pot fi prezentate de către avocatul dumneavoastră judecătorului, în vederea efectuării investigațiilor preliminare, procurorului și „Tribunale del Riesame” (o instanță specială responsabilă cu revizuirea ordinelor care impun măsuri coercitive, precum: arestul la domiciliu sau deportarea).

Acestea vor fi luate în considerare atunci când instanța ia hotărârea.

Interogatoriul (2)

De ce aș putea fi supus unui interogatoriu?

Dacă sunteți suspectat că ați fi implicat în comiterea unei infracțiuni, ați putea fi chemat la interogatoriu, în vederea verificării afirmațiilor/acuzațiilor.

Puteți, de asemenea, solicita să fiți interogat pentru a clarifica punctul dumneavoastră de vedere.

Dacă vă aflați în arest sau în arest preventiv, executați clic aici.

Voi primi informații privind acuzațiile înainte de interogatoriu?

Da. Descrierile faptelor legate de acuzația care vi se aduce sunt cuprinse în chemarea la interogatoriu. Înainte de începerea interogatoriului, vi se va spune de ce sunteți acuzat și care sunt probele împotriva dumneavoastră.

Trebuie să răspund la întrebări?

Nu. Înainte de începerea interogatoriului, poliția și procurorul trebuie să vă avertizeze că nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări. Cu toate acestea, trebuie să răspundeți la întrebările legate de datele dumneavoastră personale și de condamnările anterioare.

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba locală?

Aveți dreptul să fiți asistat gratuit de un interpret. Interpretul traduce întrebările și răspunsurile dumneavoastră.

Pot beneficia de serviciile unui avocat?

Când sunteți chemat la interogatoriu, vi se va spune că aveți dreptul de a fi asistat de un avocat. În cazul în care nu aveți un avocat, instanța va desemna unul pentru dumneavoastră. Pentru informații cu privire la modul în care puteți obține serviciile unui avocat, consultați fișa informativă 1.

Pe toată perioada în care sunteți interogat, trebuie să fiți asistat de un avocat, fie de unul ales de dumneavoastră, fie de unul desemnat de instanță.

Imediat după comiterea infracțiunii, poliția vă poate pune unele întrebări chiar dacă avocatul dumneavoastră nu este prezent, dar nu sunteți obligat să răspundeți la acestea. Dacă răspundeți, declarațiile dumneavoastră pot fi folosite ca probe în vederea continuării investigațiilor.

Arest, detenție, arest preventiv și mandatul european de arestare (3)

De ce pot fi arestat?

Poliția vă poate aresta dacă sunteți surprins în timpul comiterii unei infracțiuni, adică efectiv în momentul comiterii sau, dacă ați fost urmărit, imediat după.

De asemenea, poliția vă poate reține pentru comiterea unei infracțiuni atunci când sunteți suspect de săvârșirea unei infracțiuni și dacă există un risc real de a scăpa.

În cadrul investigațiilor preliminare, un judecător poate ordona să fiți ținut în arest preventiv în închisoare în cazul în care există probe serioase că puteți fi vinovat de săvârșirea unei infracțiuni și există riscul ca dumneavoastră să împiedicați sau să obstrucționați justiția, să săvârșiți alte infracțiuni sau să fugiți.

Voi putea vorbi cu un avocat?

Da. Imediat după arest, detenție sau după ce ordinul de arest preventiv a fost transmis către închisoare, poliția trebuie să vă informeze că puteți numi un avocat. Poliția trebuie să îl contacteze telefonic pe avocatul dumneavoastră imediat sau, dacă nu aveți un avocat, pe avocatul care a fost desemnat de instanță. Pentru informații cu privire la modul în care puteți obține serviciile unui avocat, consultați fișa informativă 1.

Aveți dreptul să vorbiți cu avocatul dumneavoastră imediat.

Dacă există motive excepționale pentru care sunteți în arest preventiv, autoritățile judiciare ar putea amâna discuția cu avocatul dumneavoastră pentru o perioadă de maximum 48 de ore, în cazul arestului sau detenției și 5 zile, în cazul arestului preventiv.

Pot contacta un membru al familiei?

Da. Poliția vă va contacta rudele în cazul în care îi veți da permisiunea.

Voi fi interogat? Trebuie să furnizez informații?

Dacă sunteți arestat sau reținut, poliția vă poate interoga în prezența avocatului dumneavoastră, însă nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări.

Veți fi informat cu privire la acuzațiile care vi se aduc și probele împotriva dumneavoastră.

În cadrul audierii inițiale, puteți fi interogat de către judecător, însă nu sunteți obligat să răspundeți. Puteți, de asemenea, să cereți să fiți interogat.

În cazul arestului preventiv, judecătorul trebuie să vă interogheze în termen de 5 zile de la începerea arestului preventiv (așa-numitul interogatoriu în arest). Prezența avocatului dumneavoastră și a unui interpret este obligatorie, iar dumneavoastră nu sunteți obligat să răspundeți.

Pentru mai multe informații, a se vedea Interogatoriul (2).

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba?

Aveți dreptul să fiți asistat gratuit de un interpret. Interpretul traduce întrebările și răspunsurile dumneavoastră.

Cât timp pot fi reținut de poliție?

După arestul sau detenția dumneavoastră, puteți fi reținut la sediul poliției pentru maximum 24 de ore. În această perioadă, poliția trebuie să vă închidă în închisoare. În termen de 48 de ore de la arest, are loc o audiere în fața unui judecător, în vederea confirmării arestului sau detenției. După încheierea audierii, judecătorul poate fie ordona să fiți eliberat, fie decide asupra unei măsuri personale de arest.

Pot face recurs împotriva unui ordin privind deținerea mea în arest preventiv?

Da. În termen de 10 zile de la executarea ordinului, puteți solicita Instanței colegiale revizuirea acestuia. Va fi stabilită o audiere la care aveți dreptul să participați și la care puteți solicita să fiți audiat. Puteți înainta un recurs la Curtea de Casație împotriva hotărârii Instanței în termen de 10 zile de la pronunțare.

Ce se întâmplă dacă sunt arestat cu un mandat european de arestare?

În cazul în care un stat membru a emis un mandat european de arestare puteți fi arestat într-un alt stat membru și predat statului solicitant în urma unei audieri în fața Curții de Apel.

Poliția vă poate aresta din proprie inițiativă sau în urma unui ordin de arestare preventivă emis de Curtea de Apel.

Aveți dreptul să numiți un avocat. Dacă nu aveți unul, instanța va desemna un avocat pentru dumneavoastră. Avocatul dumneavoastră și ambasada trebuie contactați telefonic imediat.

În termen de 48 de ore de la arestarea dumneavoastră de către poliție sau în termen de 5 zile de la executarea ordinului de arestare preventivă, veți fi audiat de către un judecător, în prezența avocatului dumneavoastră și a unui interpret.

În termen de 20 de zile de la arestarea dumneavoastră. va avea loc o audiere în fața Curții de Apel. La acea audiere, se va decide dacă trebuie să fiți predat sau nu. Puteți face recurs împotriva acestei decizii în fața Curții de Casație.

Încheierea anchetei preliminare și a audierii preliminare (4)

Ce se întâmplă odată ce s-au încheiat investigațiile preliminare?

Exceptând cazul în care procurorul solicită închiderea cazului, acesta vă va anunța că investigația preliminară s-a încheiat. Nu veți primi nicio notificare în cazul în care infracțiunea intră în jurisdicția judecătorului de pace.

Puteți consulta rapoartele anchetei preliminare și vă puteți informa cu privire la procesul-verbal privind probele împotriva dumneavoastră. Puteți să prezentați probe în apărarea dumneavoastră și să solicitați să fiți interogat din nou.

În urma notificării încheierii investigației preliminare, exceptând cazul în care procurorul solicită închiderea cazului, acesta va începe urmărirea penală. Pentru infracțiunile minore, procurorul vă va chema în judecată direct. În alte cazuri, acesta face o cerere de chemare în judecată către judecător, în vederea investigației preliminare.

Ce este o audiere preliminară?

Scopul audierii preliminare este verificarea acuzațiilor împotriva dumneavoastră.

Aceasta are loc în ședință închisă, în prezența procurorului și a avocatului dumneavoastră, iar dumneavoastră puteți participa și puteți fi audiat, dacă doriți. Judecătorul poate asculta martorii și furniza documente. La finalul audierii, judecătorul poate fie să închidă cazul, fie să îl trimită în instanță sau la Curtea cu jurați.

Am dreptul la un avocat?

Da, este obligatoriu să fiți asistat de un avocat.

Pentru mai multe informații, consultați fișa informativă 1.

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba?

Cererea de chemare în judecată și acuzațiile trebuie traduse în limba dumneavoastră. Dacă sunteți prezent la audiere, vi se va pune la dispoziție un interpret.

Trebuie să fiu prezent?

Nu. Puteți alege să nu vă prezentați.

Pot să evit să merg în instanță?

Da. În cadrul audierii preliminare, îi puteți cere judecătorului să fiți judecat pe baza unui proces sumar. Audierile au loc în ședință închisă, iar decizia este luată pe baza probelor scrise. În cazul în care sunteți condamnat, pedeapsa va fi redusă cu o treime.

Puteți, de asemenea, evita să mergeți în instanță convenind cu procurorul asupra unei pedepse reduse (negocierea pedepsei).

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.