Inculpați (proceduri penale)

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Cum sunt soluționate infracțiunile rutiere minore?

Există două categorii de încălcări ale legislației prevăzute în Codul rutier: infracțiuni și contravenții.

În cazul faptelor precum conducerea în stare de ebrietate, evaluarea și impunerea unei sancțiuni urmează aceleași reguli ca cele ale unui caz penal.

În cazul faptelor mai puțin grave (depășirea vitezei sau contravențiile legate de parcare), există o procedură administrativă care va fi explicată în această fișă.

Cine se ocupă de aceste infracțiuni?

Poliția rutieră, Poliția de stat, „Carabinieri”, „Guardia di Finanza” (Garda Financiară) și „Polizia Municipale” (Poliția municipală) se ocupă de infracțiunile rutiere. În anumite cazuri, vă pot amenda și „ausiliari del traffico” (voluntarii rutieri).

Care este procedura?

Dacă este posibil, procesul-verbal este întocmit imediat și vă este înmânat personal.

În caz contrar, acesta vă va fi trimis în termen de 150 de zile de la identificarea contravenientului sau a persoanei responsabile de plata amenzii (de obicei proprietarul).

Care sunt penalitățile?

De obicei trebuie să plătiți o amendă.

Pot exista și alte sancțiuni administrative, de exemplu, retragerea permisului de conducere sau suspendarea acestuia o anumită perioadă de timp.

Provin dintr-un alt stat membru. Există anumite reguli specifice?

În cazul în care conduceți un autoturism cu număr de înmatriculare străin, puteți plăti o amendă redusă pe loc (sancțiune minimă), dacă acest lucru este permis. În acest caz, nu puteți depune contestație.

O altă posibilitate este să plătiți o cauțiune (cauzione) egală cu suma sancțiunii minime în cazul în care vehiculul este înregistrat în unul dintre statele membre ale UE sau egală cu jumătate din suma sancțiunii maxime în oricare alt caz. Puteți depune contestație chiar dacă ați plătit cauțiunea.

În cazul în care nu plătiți cauțiunea, vehiculul dumneavoastră va fi confiscat temporar. În acest caz, trebuie să plătiți pentru sechestrarea vehiculului și nu aveți dreptul să îl folosiți înainte de a plăti una dintre sumele de mai sus.

Dacă vehiculul nu este confiscat, notificarea procesului-verbal către persoanele care locuiesc în străinătate se face în termen de 360 de zile de la întocmirea raportului.

Ce este „verbale” (raportul poliției rutiere)?

„Verbale” este un document public în care sunt înregistrate faptele și sunt stabilite sancțiunile.

Acestea sunt elemente care probează faptele raportate de ofițerul de poliție.

Puteți refuza semnarea sau preluarea procesului-verbal. Refuzul dumneavoastră trebuie raportat, însă nu modifică validitatea procesului-verbal.

Pot depune o contestație?

Persoana al cărei nume figurează în proces-verbal poate depune o contestație, indiferent dacă este contravenientul sau proprietarul vehiculului.

Contestația poate fi adresată prefectului sau judecătorului de pace.

Contestația adresată prefectului trebuie prezentată personal sau prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire trimise în termen de 60 de zile, către Prefectura din zona în care a avut loc infracțiunea sau către autoritatea evaluatoare.

Contestația adresată judecătorului de pace trebuie prezentată personal sau prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, trimisă în termen de 60 de zile de la notificarea documentului, către biroul judecătorului de pace din locul în care a avut loc infracțiunea. Trebuie să fiți prezent în instanță fie personal, fie prin intermediul avocatului dumneavoastră; în caz contrar, procedura va fi nulă.

Aceste infracțiuni vor apărea în cazierul meu?

Având în vedere că acestea sunt contravenții, nu vor fi înregistrate în cazierul dumneavoastră.

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.