Inculpați (proceduri penale)

Italia

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni.

Conținut furnizat de
Italia

Rezumatul procedurii penale

Un rezumat al etapelor obișnuite ale procedurii penale în cazul adulților este prezentat mai jos.

Fișele informative cuprind o descriere detaliată a fiecărei etape a procedurii și a drepturilor dumneavoastră. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au un caracter orientativ.

Procesul începe atunci când poliția sau procurorul află de existența unui fapt care ar putea fi considerat o contravenție sau o infracțiune.

După ce se încheie cercetările, procurorul începe urmărirea penală, cu excepția cazului în care consideră oportun să claseze dosarul.

Pentru infracțiunile care urmează să fie judecate de un complet de judecători, instanța cu jurați [un organism similar cu Crown Court din Regatul Unit (Anglia și Țara Galilor) sau cu Federal Judicial District din Statele Unite] sau, în unele cazuri, de către un complet cu un singur judecător, procurorul trimite judecătorului o cerere de chemare în judecată în vederea audierii preliminare.

Odată ce audierea preliminară s-a încheiat, judecătorul poate fie să trimită învinuitul în judecată, fie să renunțe la urmărirea penală.

În cazul infracțiunilor pentru care este competent un singur judecător sau un singur judecător de pace, procurorul va înainta o cerere de trimitere în judecată sau o trimitere directă în judecată (mandato di comparizione, citazione diretta in giudizio).

Există o serie de proceduri speciale: procedura accelerată, impunerea unei pedepse în urma negocierii dintre părți (acord de recunoaștere a vinovăției), hotărârea imediată sau accelerată (giudizio immediato, giudizio direttissimo), procedura prin hotărâre penală de condamnare.

Procedura penală are de obicei trei etape:

  • prima instanță (Curtea de jurați, instanță formată dintr-un complet de judecători, instanță cu judecător unic sau judecător de pace);
  • instanța de apel și
  • Curtea de Casație (instanța supremă).

În prima instanță, sunt obținute toate probele – martorii și documentele – procedura finalizându-se cu condamnarea sau achitarea.

Puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță.

Instanța de apel ia decizia fie de a confirma hotărârea pronunțată în prima instanță, fie de a o anula parțial sau integral; anularea se poate face prin retrimitere la primul judecător.

Hotărârea instanței de apel poate fi contestată printr-o cerere înaintată Curții de Casație (instanța supremă).

Curtea de Casație pronunță hotărârea prin care fie declară că cererea nu este admisibilă, fie o respinge sau chiar o casează fără să o trimită înapoi, sau poate anula în final hotărârea trimițând-o judecătorului de la prima instanță.

Odată ce s-au încheiat toate etapele, hotărârea este definitivă. Dacă există o hotărâre de condamnare, aceasta devine acum executorie.

Fișele informative cuprind o descriere detaliată a fiecărei etape a procedurii și a drepturilor dumneavoastră. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au un caracter orientativ.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete despre drepturile pe care le aveți:

Rolul Comisiei Europene

Trebuie remarcat faptul că serviciile Comisiei Europene nu au niciun rol în procedurile penale din statele membre și, prin urmare, nu vă pot ajuta să depuneți o plângere. Aceste fișe informative vă prezintă modul în care puteți depune o plângere și autoritățile cărora trebuie să vă adresați.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie:

1 - Ce drepturi am pe parcursul anchetei?

2 – Drepturile mele pe parcursul procesului

3 – Drepturile mele după proces

Linkuri relevante

Ministerul Justiției

Aspecte generale de drept

Aspecte de drept penal

Camerele de avocați de drept penal din Italia

Drepturile omului

Ultima actualizare: 22/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.