NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Italia

Aceste fișe explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune.

Conținut furnizat de
Italia

Rezumatul procesului penal

Mai jos este prezentat un rezumat al etapelor unui proces penal obișnuit, împotriva unor persoane adulte.

Puteți găsi detalii cu privire la toate aceste etape ale procesului și la drepturile dumneavoastră în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au doar scop orientativ.

Procesul începe atunci când poliția sau procurorul află de existența unui fapt care ar putea fi considerat o contravenție sau o infracțiune.

Odată ce investigația s-a încheiat, procurorul începe urmărirea penală, în vederea începerii procesului penal, exceptând cazul în care consideră cazul închis.

Pentru acele delicte care trebuie soluționate de Instanța colegială, de Curtea cu jurați (similară Curții Coroanei din Regatul Unit; Districtului judiciar federal din SUA) și, în unele cazuri, de Instanța cu judecător unic, procurorul trimite o cerere de chemare în judecată către Judecător, în vederea audierii preliminare.

Odată ce audierea preliminară s-a încheiat, judecătorul poate fie să trimită învinuitul în judecată, fie să renunțe la urmărirea penală.

Pentru acele infracțiuni care intră în competența Instanței cu judecător unic sau a judecătorului de pace, procurorul va înainta o cerere de trimitere în judecată sau o trimitere directă în judecată.

Urmează apoi o serie procese speciale: procedura accelerată, sancțiunea solicitată de către părți (negocierea pedepsei), hotărârea imediată sau accelerată, procedura prin hotărârea penală de condamnare.

Procedura penală are de obicei trei etape: prima instanță (Curtea de jurați, Instanța colegială, Instanța cu judecător unic și judecătorul de pace), Curtea de Apel și Curtea de Casație (instanța supremă).

În prima instanță, sunt obținute toate probele – martorii și documentele – procedura finalizându-se cu condamnarea sau achitarea.

Puteți introduce un apel împotriva sentinței pronunțate în prima instanță.

Curtea de Apel ia decizia fie de a confirma sentința pronunțată în prima instanță, fie de a o anula parțial sau integral; anularea se poate face prin retrimitere la primul judecător.

Hotărârea Curții de Apel poate fi contestată printr-o cerere înaintată Curții de Casație (instanța supremă).

Curtea de Casație pronunță hotărârea prin care fie declară că cererea nu este admisibilă, fie o respinge sau chiar casează sentința fără să o trimită înapoi, sau poate anula în final sentința trimițând-o judecătorului de la prima instanță.

Odată ce s-au încheiat toate etapele judecății, sentința este definitivă. Dacă există o sentință de condamnare, aceasta devine acum executorie.

Puteți găsi detalii cu privire la toate aceste etape ale procesului și la drepturile dumneavoastră în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au doar scopul de a vă îndruma.

Pentru informații privind infracțiunile minore precum infracțiunile rutiere, care sunt de obicei soluționate printr-o sancțiune fixă precum amenda, consultați fișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete privind drepturile dumneavoastră aici.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în procedurile penale din statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate ajuta dacă aveți o plângere. Aceste fișe vă furnizează informații despre modul în care puteți face o plângere și cui să o adresați.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 – Obținerea de consultanță juridică

2 – Drepturile mele în timpul anchetării unei infracțiuni

  • Căutarea de probe
  • Interogatoriul
  • Arestul, detenția, arestul preventiv și mandatul european de arestare
  • Încheierea anchetei preliminare și a audierii preliminare.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

4 – Drepturile mele după proces

5 – Infracțiunile rutiere și alte infracțiuni minore

Linkuri relevante

Ministerul Justiției

Aspecte generale de drept

Aspecte de drept penal

Camerele de avocați de drept penal din Italia

Drepturile omului

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.