Atbildētāji (kriminālprocesā)

Letonia

Ja esat iesaistīts kriminālprocesā, neatkarīgas juridiskās palīdzības saņemšana ir ļoti svarīga. Faktu lapās atradīsiet informāciju par to, kad un kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tur arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas, ja nespēsiet samaksāt par advokāta pakalpojumiem.

Conținut furnizat de
Letonia

Kā atrast advokātu

Ja jums vajag advokātu, sazinieties ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi. Tās tīmekļa vietnē pieejams Latvijā praktizējošo advokātu katalogs.

Ja vēlaties saņemt juridisku palīdzību, neatkarīgi no tā, vai jūs patur vai nepatur apcietinājumā, varat darīt to zināmu par lietas izskatīšanu atbildīgajai iestādei (izmeklēšanas iestādei, prokuratūrai, tiesai). Jūs saņemsiet informāciju par dežurējošajiem advokātiem vai kādam no dežurējošajiem advokātiem paziņos, ka jums vajadzīga juridiska palīdzība, un jūs to saņemsiet.

Vislabāk būs, ja jūs vai jūsu radinieki noslēgs vienošanos ar advokātu, kas piedalīsies jūsu lietas izskatīšanā tik ilgi, cik nepieciešams.

Maksa par advokāta pakalpojumiem

Par advokāta pakalpojumiem jāmaksā — parasti klients un advokāts rakstveidā vienojas par samaksu. Ja nebūsiet noslēdzis vienošanos ar advokātu, valsts nodrošinās jums vajadzīgo juridisko palīdzību, un, ņemot vērā jūsu mantisko stāvokli, izvērtēs vai izdevumi par juridisko palīdzību piedzenami no jums, vai tie sedzami valstij.

Saites

Kriminālprocesa likums

Latvijas Republikas Advokatūras likums

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums

Noteikumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Juridiskās palīdzības administrācija

Lapa atjaunināta: 11/08/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.