NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Unde va avea loc procesul?

Cauza este judecată de instanța districtuală/municipală sau, dacă este vorba de o infracțiune foarte gravă, de către instanța regională. Locul în care se va desfășura procesul depinde, în general, de locul unde a fost săvârșită infracțiunea. Veți primi o notificare scrisă în acest sens.

Cauza este judecată în ședință publică, cu unele excepții (infracțiunile de natură sexuală; necesitatea de a proteja un secret de stat etc.).

Cauza este judecată de un singur judecător în cadrul instanței de prim grad de jurisdicție, însă Președintele instanței poate solicita judecarea cauzei de un complet de trei judecători de profesie. Judecătorul/completul de judecată pronunță hotărârea cu privire la cauză.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

Procurorul public poate revizui acuzațiile în timpul procesului, înlocuindu-le cu acuzații mai grave sau mai puțin grave.

În cazul în care procurorul public revizuiește acuzațiile, înlocuindu-le cu acuzații mai puțin grave, însă probele materiale rămân neschimbate, noile acuzații sunt consemnate în procesul-verbal al procedurilor judiciare.

În cazul în care acuzațiile sunt revizuite, devenind mai puțin grave, iar probele materiale se schimbă sau în cazul în care acuzațiile devin mai grave, însă probele materiale rămân neschimbate, noile acuzații ar trebui consemnate în procesul-verbal al procedurilor judiciare. Puteți solicita ca acestea să vă fie prezentate în scris.

Dacă procurorul public revizuiește acuzațiile, înlocuindu-le cu acuzații mai grave deoarece au fost identificate noi probe faptice cu privire la infracțiune, instanța poate suspenda procedurile și procurorul trebuie să prezinte noile acuzații instanței în termen de o lună.

Noile acuzații vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră, a avocatului dumneavoastră, a victimei, a reprezentantului victimei, cu precizarea datei de desfășurare a procesului.

Ce se întâmplă dacă pledez „vinovat” pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre acestea?

Dacă inculpatul pledează „vinovat”, aceasta poate determina impunerea unei pedepse mai puțin grave. Același lucru se întâmplă inclusiv în cazul în care inculpatul pledează „vinovat” pentru o parte din acuzații.

Dacă pledați „vinovat” pentru toate acuzațiile, cauza poate fi judecată fără a examina probele, analizându-se doar probele care se referă la dumneavoastră în mod personal și la repararea prejudiciilor prin acordarea de despăgubiri. În acest caz, există posibilități limitate de a ataca hotărârea instanței.

Trebuie să fiu prezent la proces?

Trebuie să fiți prezent la toate ședințele de judecată, până la pronunțarea hotărârii. Puteți solicita judecarea cauzei în lipsa dumneavoastră, însă, în acest caz, reprezentantul dumneavoastră ar trebui să fie prezent.

Dacă vă aflați într-o altă țară/nu se cunoaște locul în care vă aflați/nu puteți fi prezent în instanță, cauza poate fi judecată in absentia (adică în lipsa dumneavoastră).

Nu este posibil să participați la proces prin videoconferință dintr-un alt stat membru.

Voi fi asistat de un interpret în timpul procesului?

Instanța vă va pune la dispoziție un interpret.

Voi fi reprezentat de un avocat în timpul procesului?

Dumneavoastră decideți dacă aveți nevoie de avocat. Este obligatoriu să fiți reprezentat de un avocat în următoarele situații:

 • dacă sunteți minor/ vă aflați în incapacitate juridică/aveți dificultăți de învățare;
 • dacă s-a emis o decizie cu privire la aplicarea unor măsuri coercitive de natură medicală;
 • dacă nu puteți să vă exercitați drepturile procedurale din cauza incapacității fizice/psihice;
 • dacă sunteți analfabet/aveți un nivel scăzut de educație, care nu vă permite să vă exercitați drepturile procedurale;
 • dacă s-au început negocierile privind încheierea unui acord cu acuzarea;
 • dacă procesul se desfășoară în absența dumneavoastră.

În aceste situații, vi se acordă un avocat din oficiu. Aveți dreptul să îl refuzați, cu excepția cazului în care se aplică măsuri coercitive de natură medicală. Aveți dreptul să solicitați un alt avocat.

Pot să iau cuvântul la proces?

Aveți dreptul să depuneți mărturie și să vă exprimați opinia în instanță. Nu este obligatoriu să depuneți mărturie – aceasta nu poate fi considerată ca lipsă de cooperare cu instanța. Aveți dreptul să înaintați instanței mărturia dumneavoastră în scris; instanța îi va da citire. Nu aveți obligația să vă incriminați; procurorul public este obligat să vă dovedească vinovăția.

Nu aveți obligația să spuneți adevărul; nu poate fi intentată o nouă acțiune împotriva dumneavoastră din cauză că ați depus mărturie falsă în mod intenționat sau pe motiv că ați refuzat să depuneți mărturie. Comportamentul dumneavoastră poate fi luat în considerare atunci când se stabilește pedeapsa, însă nu va fi interpretat ca o circumstanță agravantă.

Care sunt drepturile mele în ceea ce privește probele utilizate împotriva mea?

Puteți introduce noi probe în cadrul procesului pentru a vă susține alibiul, a exclude răspunderea penală/a diminua vinovăția și pentru a contesta probele acuzării.

Aveți dreptul să puneți întrebări martorilor și victimei; să convocați martori, inclusiv cei care nu au fost interogați anterior; să prezentați documente, probe fizice/electronice; să cereți ca instanța să solicite obiecte/documente.

Aveți dreptul să aduceți probe pe tot parcursul procedurilor judiciare – până în momentul în care instanța anunță că investigația realizată de instanță a fost încheiată.

Aveți dreptul să apelați la serviciile unui detectiv privat. Instanța evaluează toate probele în mod global atunci când deliberează asupra hotărârii.

Instanța hotărăște cu privire la convocarea martorilor dumneavoastră după ce a ascultat opinia altor părți în cadrul procedurilor. Dacă cererea dumneavoastră este respinsă, puteți să o depuneți din nou.

Împreună cu avocatul dumneavoastră, aveți dreptul de a interoga toți martorii din cadrul cauzei. Mărturia lor va fi analizată în pledoaria de apărare susținută de dumneavoastră/avocatul dumneavoastră.

Se va ține seama de informațiile privind cazierul meu?

Informațiile privind condamnările pe care nu le-ați executat vor fi luate în considerare. Condamnările care au fost șterse din cazierul dumneavoastră în temeiul legii privind prescripția pot fi considerate ca elemente care caracterizează personalitatea dumneavoastră. Se ține seama de aceste condamnări atunci când atunci când se stabilește pedeapsa, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

Informațiile privind cazierul dumneavoastră sunt solicitate pe parcursul etapelor de cercetare și urmărire penală; aceste informații pot fi prezentate în cadrul procedurilor în instanță. Instanța va ține seama de cazierul dumneavoastră atunci când pronunță hotărârea.

Legea prevede contactarea autorităților competente din alte state membre și solicitarea de informații cu privire la condamnările dumneavoastră anterioare în statele respective.

Ce se întâmplă la încheierea procesului?

Instanța pronunță o hotărâre de achitare sau condamnare sau o hotărâre de încetare a procedurilor penale în cazul în care circumstanțele arată că procesul nu ar trebui să continue. Acest lucru se poate întâmpla dacă nu există probe suficiente în sprijinul acuzațiilor sau dacă procurorul public renunță la acuzații.

Pedepse posibile:

 • pedeapsă privativă de libertate (3 luni – 15 ani, iar, pentru infracțiunile grave, până la 20 de ani de închisoare/închisoare pe viață);
 • muncă în folosul comunității (40 – 280 ore);
 • amendă (de la 3 - 200 de ori salariul minim lunar);
 • confiscarea bunurilor (bunurile sunt confiscate fără acordarea de compensări și sunt păstrate de către stat);
 • extrădarea din Letonia (pedeapsă suplimentară: interdicția de a intra pe teritoriul Letoniei timp de 3 – 10 ani);
 • limitarea drepturilor (pedeapsă suplimentară: interdicția de a desfășura orice/anumite tipuri de activități comerciale; de a efectua anumite activități profesionale/ale tipuri de activități; de a ocupa anumite funcții; de a obține autorizații/permise legale; 1-5 ani);
 • probațiune (1-3 ani).

Care este rolul victimei în timpul procesului?

Statutul de victimă al unei persoane este recunoscut printr-o decizie a anchetatorului/procurorului, dacă persoana respectivă a depus o cerere scrisă în acest sens. Instanța poate recunoaște o persoană ca victimă până la începerea procedurilor de judecare a cauzei în instanță.

Victima poate să introducă o acțiune în despăgubiri; să aducă probe; să influențeze evoluția cauzei (conciliere cu inculpatul, aprobarea acordului propus de procuror cu privire la pedeapsă etc.).

Victima își prezintă opinia cu privire la pedeapsă și la despăgubirile solicitate în timpul procesului. Victima poate ataca hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție și hotărârea Curții de Apel.

Linkuri relevante

Codul de procedură penală

Codul penal

Legea privind registrul pedepselor

Legea privind procedurile de detenție

Legea privind activitățile detectivilor

Instanțele letone

Ultima actualizare: 12/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.